X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6495
Dział: Gimnazjum

Program warsztatów modelarskich dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie

1. WSTĘP

Zadaniem współczesnej szkoły jest stworzenie uczniowi warunków wszechstronnego rozwoju, pozwolenie uczniowi na samodzielne ukształtowanie swojego światopoglądu i systemu wartości, wykazanie, że konsekwencją samodzielności jest konieczność wzięcia odpowiedzialności za podjęte decyzje, rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień uczniów.
Spełnienie zadań stojących przed dzisiejszą szkołą wymaga wysokiego poziomu wiedzy, umiejętności i zaangażowania ze strony nauczyciela. Istotnym elementem w edukacji jest świadomość nauczycieli, że podmiotem ich działań jest uczeń. Są to niezbędne uwarunkowania w pracy pedagogicznej, a zwłaszcza w pracy z uczniem chcącym rozwijać swoje zainteresowania.
Niniejsze opracowanie jest propozycją programu zajęć warsztatów modelarskich prowadzonych w formie zajęć pozalekcyjnych w czasie ferii zimowych.

2. CELE PROGRAMU

Cel główny: rozwój młodzieży – manualny, emocjonalny, współpraca w grupie, integracja ze środowiskiem, zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pozostającym w czasie ferii zimowych w domach.

Cele szczegółowe:
- wspomaganie rozwoju funkcji poznawczych, takich jak: spostrzeganie wzrokowe, koncentracja uwagi,
- budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej,
- pomoc uczniom w odkrywaniu własnych możliwości twórczych,
- pobudzanie zdolności i możliwości twórczych,
- możliwość przeżycia satysfakcji pracy twórczej i jej efektów,
- zyskanie swobody twórczej,
- zaszczepienie w uczestnikach zajęć zasad kultury, dobrego wychowania, aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego.

3. METODY NAUCZANIA I PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
Metody nauczania
- wykład teoretyczny,
- ćwiczenia,
- pokaz połączony z prezentacją.

Zasady nauczania
- przystępności - przekazywanie wiadomości zrozumiale dla ucznia,
- poglądowości - przekaz werbalny poparty odpowiednią prezentacją,
- stopniowania trudności - świadome przejście od zadań prostych do zadań złożonych,
- związku teorii z praktyką.
Środki dydaktyczne
- modele,
- zestawy do wykonywania modeli.

4. TREŚCI KSZTAŁCENIA
- Omówienie działalności modelarskiej.
- Zasady posługiwania się narzędziami potrzebnymi do wykonywania modeli.
- Sprawy związane z BHP podczas używania narzędzi; kleju, farb i rozpuszczalników.
- Metody obróbki kartonu i tektury.
- Sposoby klejenia.
- Sklejanie prostych figur i modeli.
- Szpachlowanie i szlifowanie różnych szpar i niedokładności.
- Zasady malowania modeli różnymi farbami.
- Estetyka i poprawność wykonania modelu.
- Wykonywanie różnych podstaw pod modele.
- Ćwiczenia praktyczne – sklejanie prostych modeli.
- Sklejanie modeli o większym stopniu trudności.

5. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Uczeń:
- rozwinął swoje uzdolnienia i zainteresowania,
- bierze udział w zajęciach
- prowadzi dyskusje,
- umie współpracować z innymi.

6. EWALUACJA PROGRAMU

Metody ewaluacji:
- obserwacja pracy i osiągnięć uczniów,
- ankieta ewaluacyjna,
- rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami,
- metody socjometryczne.

Efektem przeprowadzonych zajęć będzie zorganizowanie wystawy prac uczniów.

mgr inż. Krystyna Syta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.