X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6498
Dział: Gimnazjum

Wzmacnianie siły poszczególnych grup mięśniowych z zastosowaniem piłek lekarskich. Plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym

Zadania szczegółowe w zakresie:
-sprawności-uczeń: rozwinie siłę mięśni poszczególnych grup mięśniowych, poprawi szybkość i zwinność ruchową
-umiejętności-uczeń: umie zastosować ćwiczenia rozgrzewające organizm, potrafi wykonać poprawnie ćwiczenia kształtujące siłę, umie współpracować ze współćwiczącym i w zespole, potrafi poprawnie wykonać rzut do tyłu zza głowy piłką lekarską
-wiadomości-uczeń: zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas lekcji z wykorzystaniem piłek lekarskich, zna zasady kulturalnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej
-usamodzielniania-uczeń: współuczestniczy w organizacji lekcji-samodzielnie prowadzi części rozgrzewki oraz proponuje i przeprowadza zabawy w części głównej lekcji, liczy punkty przyznawane przez nauczyciela oraz pomaga sędziować, angażuje się w zabawy z piłkami lekarskimi oraz dba o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących

Część wstępna
Czynności ucznia:
-docelowe: zaktywizuje się do udziału w zajęciach
-zadania: słucha informacji przekazywanych przez nauczyciela, zapoznaje się z zadaniami lekcji, przygotowuje się do świadomego i aktywnego uczestnictwa w lekcji
Czynności nauczyciela:
sprawdza gotowość uczniów do zajęć, podaje zadania lekcji, zwraca uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć
Metody: pogadanka

Część główna A

Czynności ucznia:
-docelowe: pobudzi i przygotuje organizm do wysiłku
-zadania: wykona ćwiczenia kształtujące ramion, nóg i tułowia w marszu i w biegu zaproponowane przez jednego z ćwiczących, wykona ćwiczenia kształtujące w parach, w miejscu i w ruchu, w pozycjach wysokich i niskich , a także zaproponuje i wykona własne ćwiczenia w parach
Czynności nauczyciela:
pomaga uczniom w przeprowadzeniu tej części lekcji, dba o odpowiednie wykonywanie ćwiczeń, dzieli grupę na pary, poleca zaplanowane przez siebie ćwiczenia, czuwa nad bezpieczeństwem i poprawnością wykonywania ćwiczeń, wyróżnia najlepiej ćwiczące pary i najlepsze propozycje ćwiczeń
Metody: zadaniowo-ścisła

Część główna B

Czynności ucznia:
-docelowe: wzmocni siłę poszczególnych grup mięśniowych z zastosowaniem piłek lekarskich, wykona rzuty zza głowy piłką lekarską 3 kg na jak największą odległość
-zadania: wykona ćwiczenia i zadania siłowo-szybkościowe z wykorzystaniem piłek lekarskich w wyścigach sztafetowych(przenoszenie z miejsca na miejsce, toczenie prawą i lewą ręką, toczenie oburącz, podania z rąk do rąk górą, dołem i bokiem poprzez skręt tułowia, podania poprzez toczenie) oraz zaproponuje własne zabawy z piłkami lekarskimi, wykona kilka rzutów do tyłu zza głowy na jak największą odległość
Czynności nauczyciela:
dzieli uczniów na grupy, wyznacza miejsce ćwiczeń, zwraca uwagę na zachowanie bezpieczeństwa, poleca kolejne wyścigi, sędziuje i przydziela punkty, czuwa nad bezpieczeństwem ćwiczących, wyróżnia zwycięzców i najlepsze propozycje zabaw, przypomina technikę wykonania rzutu zza głowy do tyłu piłką lekarską, koryguje poprawność wykonania ćwiczenia, dokonuje pomiaru długości rzutów
Metody: zabawowo-klasyczna, zadaniowo-ścisła

Część końcowa

Czynności ucznia:
-docelowe: uspokoi organizm, dostrzeże potrzebę samodoskonalenia
-zadania: wykona ćwiczenia rozluźniające oraz korekcyjno-kompensacyjne i elongacyjne kręgosłupa
Czynności nauczyciela:
zaleca ćwiczenia uspokajające w siadzie skrzyżnym i leżeniu tyłem oraz elongacyjne na drabinkach, wyjaśnia celowość ich stosowania, omawia poziom realizacji zadania głównego lekcji, podsumowuje aktywność i zaangażowanie uczniów, zachęca do samodoskonalenia sprawności akcentując jej przydatność w życiu codziennym
Metody: zadaniowo-ścisła, pogadanka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.