X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6488
Dział: Gimnazjum

Der Stammbaum von Familie Gerber. Konspekt lekcji z języka niemieckiego

Cele główne:
Wprowadzenie zaimka dzierżawczego „ mein“.
Kształcenie umiejętności mówienia w oparciu o przygotowane schematy drzew genealogicznych
Utrwalenie słownictwa związanego z tematyką „ Familie” oraz przymiotników określających wygląd i charakter.

Cele operacyjne:
Uczeń poprawnie używa zaimka dzierżawczego „mein”w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim.
Uczeń potrafi przedstawić i opisać swoją rodzinę, wykazuje się znajomością przymiotników określających wygląd i charakter

Formy pracy:
indywidualna i grupowa

Metody pracy:
Burza mózgów
Słowna ( prezentacja drzew genealogicznych)
Wizualna ( wyrażanie przymiotników za pomocą pantomimy)
Audytywna ( słuchanie tekstu z płyty CD)

Pomoce dydaktyczne:
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń DACHfenster dla klasy I
Tablica, kreda
Pomoce przygotowane przez nauczyciela
Drzewa genealogiczne przygotowane przez uczniów

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

Powitanie klasy Guten Morgen/Tag, sprawdzenie listy obecności Wer fehlt heute?, krótka rozgrzewka językowa, powtórzenie w formie pantomimy przymiotników poznanych na ostatniej lekcji

Lekcja właściwa:

Na podstawie przygotowanych w domu drzew genealogicznych, uczniowie przedstawiają swoich członków rodziny, używają przy tym jak najwięcej przymiotników
W oparciu o sporządzoną na ostatniej lekcji listę przymiotników o przeciwstawnym znaczeniu, uczniowie doszukują się przymiotników określających wygląd ( Aussehen) oraz charakter (Charakter). Swoje skojarzenia zapisują na tablicy.
Uczniowie słuchają krótkiego tekstu o rodzinie Gerber, rozpatrują stwierdzenia dotyczące jego treści
Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na osobę z perspektywy której opowiadany jest tekst. Następnie, uczniowie próbują sami dokonać analizy zdań „ Was sagt Dagmar?”(podręcznik, ćwiczenie 7 str.31)
Uczniowie znając użycie zaimka „mein” w rodzu męskim, żeńskim i nijakim wykonują ćwiczenie podsumowujące z zeszytu ćwiczeń

Faza końcowa, podsumowująca lekcję:

W ostatniej najważniejszej dla ucznia fazie lekcji, przypomniane zostanie słownictwo z zakresu tematyki Famile. Uczeń uświadamia sobie, iż potrafi określić powiązania rodzinne, potrafi opowiedzieć oswojej rodzinie (Meine Familie...)
Zadanie domowe: uczniowie wykonują ćwiczenie 6 z zeszytu ćwiczeń
Zadanie dodatkowe dla uczniów chętnych: ćwiczenie 4 z zeszytu ćwiczeń, które będzie fundamentem głównego celu kolejnej lekcji
Podziękowanie (Danke fuer eure Aufmerksamkeit) oraz pożegnanie klasy
(Auf Wiedersehen)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.