X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6487
Dział: Gimnazjum

Wohin gehen wir in der Freizeit? Konspekt lekcji z języka niemieckiego

Cele główne:
Wprowadzenie zaimka pytającego „wohin“
Tworzenie pytań z użyciem zaimka „wohin“ oraz odpowiedzi na pytania
Kształcenie umiejętności mówienia i słuchania w oparciu o informacje zawarte w ogłoszeniach
Przypomnienie słownictwa związanego z tematyką „Freizeit”

Cele operacyjne:
Uczeń tworzy pytania z użyciem zaimka pytającego „wohin“ oraz potrafi na nie odpowiedzieć
Uczeń potrafi wyszukać w tekście informacje dotyczące form spędzania wolnego czasu
Uczeń potrafi zaproponować koledze/koleżance ciekawe formy spędzania wolnego czasu

Formy pracy:
Indywidualna, grupowa, w parach

Metody pracy:
Burza mózgów
Wizualna (praca z ogłoszeniami gazetowymi)
Słowna (tworzenie dialogów-rozmówek)
Audytywna (rozmówki na płycie CD)

Pomoce dydaktyczne:
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń DACHfenster dla klasy I
Tablica, kreda
Płyta CD
Pomoce przygotowane przez nauczyciela

Przebieg lekcji

Faza wstępna:
Powitanie klasy Guten Morgen/Tag, sprawdzenie listy obecności Wer fehlt heute?, krótka rozgrzewka językowa, powtórzenie zwrotów poznanych na ostatnich lekcjach Wann stehst du auf?Wann isst du zu Mittag?Wann gehst du schlafen?

Lekcja właściwa:
Na podstawie poznanych ogłoszeń gazetowych uczniowie proponują miejsca, do których można się udać w czasie wolnym, uczniowie zapisują swoje skojarzenia/propozycje na tablicy
Praca z płytą CD: uczniowie po wysłuchaniu nagrania, uzupełniają brakujące fragmenty dialogów
Uczniowie wykonują ćwiczenie leksykalne z zeszytu ćwiczeń, dotyczące zainteresowań młodych ludzi oraz miejsc ich spotkań
Praca w parach: w oparciu o wybrany drogą losową „paseczek” z propozycją spędzenia wolnego czasu, uczniowie tworzą mini-rozmówki np:
Gehst du am Montag mit ins Kino?
Ins Kino? Einverstanden. Um wie viel Uhr?
Um sechs Uhr.
O.K.

Faza końcowa, podsumowująca lekcję:

W ostatniej najważniejszej dla ucznia fazie lekcji, przypomniane zostanie słownictwo z zakresu tematyki Freizeit. W fazie utrwalania poznanych słów, wykorzystany będzie asocjogram z zeszytu ćwiczeń.

Sprawdzeniem umiejętności korzystania z tekstu pisanego, będzie zredagowanie treści krótkiego ogłoszenia, jak i również rozpoznanie jego intencji.

Jako zadanie domowe, uczeń ma zaplanować piątkowe popołudnie i przekonać przyjaciela do proponowanej formy spędzenia wolnego czasu.

Załączniki do lekcji:
INS KINO
IN DEN SUPERMARKET
IN DEN ZOO
IN DIE SCHWIMMHALLE
IN DIE SCHULE
INS KONZERT
INS THEATER
INS MUSEUM
IN DIE KIRCHE
IN DIE DISKOTHEK
INS STADION
INS CAFE
IN DEN PARK
IN DIE STADT
IN DEN ZIRKUS
IN DEN SPORTKLUB

WOHIN?
WANN?
IN DAS...
IN DIE...
IN DEN...
AM...
UM WIE VIEL UHR?
UM...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.