X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6285
Dział: Gimnazjum

Indywidualny program nauczania fizyki w gimnazjum

INDYWIDUALNY PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI
UCZNIA KLASY III GIMNAZJUM

Opracowała: Agnieszka Janusz-Szczytyńska

WSTĘP

Program został napisany dla uczennicy klasy III gimnazjum o szczególnych zdolnościach w kierunku przedmiotów ścisłych, chcącej wciąż poszerzać swoją wiedzę w tym kierunku. Uczennica objęta była indywidualnym tokiem nauczania już od klasy pierwszej. Wykonywała dodatkowe zadania, które specjalnie dla niej przygotowywałam. Opracowywała samodzielnie wykonane przez siebie doświadczenia, uczestniczyła we wszystkich konkursach fizycznych realizowanych na terenie szkoły. Od drugiego półrocza klasy drugiej objęta jest nauczaniem indywidualnym. W tym czasie przeanalizowałyśmy zadania z konkursów przedmiotowych z lat ubiegłych i rozszerzyłyśmy wiadomości z zakresu kinematyki, dynamiki, astronomii, energii mechanicznej i energii w zjawiskach cieplnych.
Przy opracowaniu programu kładłam główny nacisk na pogłębianie wiadomości w kolejności zgodnej z realizowanym programem nauczania na lekcjach fizyki, podręcznik Anny Kaczorowskiej, „Fizyka i astronomia cz. III”, wydawnictwo Żak. W programie uwzględniona jest praca samodzielna uczennicy, poprzez wykonywanie i opracowywanie dodatkowych doświadczeń i obserwacji. Systematycznie też będą powtarzane i utrwalane wiadomości i umiejętności mające na celu przygotowanie uczennicy do konkursu przedmiotowego z fizyki. Gwiazdką oznaczone są treści wykraczające poza program nauczania.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:
- Budzenie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody.
- Prezentowanie wyników własnych obserwacji, eksperymentów i przemyśleń.
- Wykorzystanie wiedzy fizycznej w praktyce życia codziennego.
- Wzbogacanie osobowości ucznia, kształtowanie jego wrażliwości przyrodniczej.
- Rozwijanie postaw szacunku wobec przyrody.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
- Umie obserwować i opisywać zjawiska fizyczne i astronomiczne.
- Posługuje się metodami badawczymi typowymi dla fizyka.
-Wykonuje złożone pomiary.
- Rozwiązuje problemy fizyczne z wykorzystaniem technik matematycznych.
- Poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł.
- Poprawnie i świadomie posługuje się językiem fizyki.
- Cechuje go postawa szacunku wobec przyrody.

SZCZEGÓŁOWY OPIS TREŚCI NAUCZANIA

ELEKTROSTATYKA
1*. Przewodniki, izolatory i nadprzewodniki. Praca indywidualna ucznia- opracowanie prezentacji multimedialnej.
2. Prawo Coulomba-rozwiązywanie zadań o zwiększonym stopniu trudności- zajęcia szkolne.
3. Budujemy własny elektroskop- analiza zjawiska elektryzowania ciał. Praca indywidualna ucznia- doświadczenia domowe.
4*. Potencjał elektryczny. Wprowadzenie teoretyczne,
rozwiązywanie zadań- zajęcia szkolne.
5.* Dipol elektryczny. Wprowadzenie teoretyczne,
rozwiązywanie zadań- zajęcia szkolne.
6. Zasada zachowania ładunku. Rozwiązywanie zadań o zwiększonym stopniu trudności- zajęcia szkolne.
PRĄD ELEKTRYCZNY
7. Tworzymy obwody elektryczne. Praca indywidualna ucznia- wykonanie modeli obwodów elektrycznych.
8. Praktyczne wykorzystanie prawa Ohma i Kirchhoffa. Konstruowanie obwodów elektrycznych.
- Pomiary: napięcia i natężenia prądu elektrycznego.
- Obliczanie natężenia, napięcia i oporu elektrycznego.
-Rozwiązywanie zadań o zwiększonym stopniu trudności.
Zajęcia szkolne.
9. Łączenie szeregowe, równoległe i mieszane oporników*. Doświadczalne wyznaczanie oporu zastępczego.
-Rozwiązywanie zadań o zwiększonym stopniu trudności.
Zajęcia szkolne.
10. Interpretacja oporu elektrycznego. Opór nadprzewodników*. Zależność oporu elektrycznego od temperatury.
-Praca indywidualna ucznia- referat.
-Rozwiązywanie zadań- zajęcia szkolne.
11. Praca, moc prądu elektrycznego. Rozwiązywanie zadań o zwiększonym stopniu trudności ( w szczególności nawiązujących do energii cieplnej).
Zajęcia szkolne.
12*. SEM ogniwa i drugie prawo Kirchhoffa -Wprowadzenie teoretyczne.
-Rozwiązywanie zadań.
Zajęcia szkolne.
13*. Kondensator i jego pojemność. -Wprowadzenie teoretyczne.
-Rozwiązywanie zadań.
14*. Łączenie szeregowe, równoległe i mieszane kondensatorów. Wprowadzenie teoretyczne.
Rozwiązywanie zadań-zajęcia szkolne.
MAGNETYZM I ELEKTROMAGNETYZM
15.*Paramagnetyki, diamagnetyki, ferromagnetyki i ich zastosowanie. Praca indywidualna ucznia- opracowanie prezentacji multimedialnej.
16*. Wektory: indukcji magnetycznej i natężenia pola magnetycznego. -Wprowadzenie teoretyczne.
Rozwiązywanie zadań-zajęcia szkolne.
17*. Wprowadzenie wzoru na siłę elektrodynamiczną.
18. Prąd indukcyjny i jego kierunek. Rozwiązywanie zadań o zwiększonym stopniu trudności-
Zajęcia szkolne.
19. Zastosowanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej i elektromagnesów.
-Praca indywidualna ucznia- skonstruowanie prostego elektromagnesu, budowa obwodu elektrycznego z dzwonkiem.
-Rozwiązywanie zadań o zwiększonym stopniu trudności z transformatora.
FALE MECHANICZNE I ELEKTROMAGNETYCZNE
20*. Zasada Huygensa. Dyfrakcja, interferencja, odbicie i załamanie fal.
-Wprowadzenie teoretyczne, analiza przykładów.
Zajęcia szkolne.
-Obserwacja zjawisk falowych w otaczającym nas świecie- praca indywidualna- album ze zdjęciami poszczególnych zjawisk falowych wraz z opisem teoretycznym.
21*Prędkość rozchodzenia się fali w ośrodku sprężystym. Moduł Younga.
-Wprowadzenie teoretyczne.
-Rozwiązywanie zadań.
Zajęcia szkolne.
22*Superpozycja fal. Powstawanie fali stojącej. Wielkości charakteryzujące falę stojącą-zajęcia szkolne.
23* Zjawisko polaryzacji fal. Praca indywidualna- referat.
24* Wprowadzenie i praktyczne wykorzystanie wzorów na długość fali stojącej.
-Wprowadzenie, rozwiązywanie zadań.
Zajęcia szkolne.
25* Zjawisko Dopplera (jakościowo). Praca indywidualna ucznia.
26.*Zastosowanie ultradźwięków i fal elektromagnetycznych. Praca indywidualna ucznia.
OPTYKA
27. Zjawiska optyczne. Praca indywidualna ucznia- album ze zdjęciami i opisem teoretycznym zjawisk optycznych spotykanych w przyrodzie.
28*. Reakcje termojądrowe na Słońcu. -Wprowadzenie i analiza reakcji.
Zajęcia szkolne.
29. Wykreślanie obrazów w zwierciadłach.
- Wykreślanie obrazów.
- Rozwiązywanie zadań wykorzystujących równanie zwierciadła.
30*. Dyskusja wzoru soczewkowego (wprowadzenie wzoru dla obrazów pozornych).
-Rozwiązywanie zadań o zwiększonym stopniu trudności z wykorzystaniem równania soczewki, zdolności skupiającej i powiększenia.
-Zajęcia szkolne.
31.* Przyrządy optyczne.
-Wprowadzenie teoretyczne.
-Rozwiązywanie zadań.
Zajęcia szkolne.

ROZKŁAD MATERIAŁU

1.Test sprawdzający wiadomości.
2.Rozwiązywanie zadań z prawa Coulomba.
3.Potencjał elektryczny- rozwiązywanie zadań.
4.Dipol elektryczny- rozwiązywanie zadań.
5.Zasada zachowania ładunku- rozwiązywanie zadań.
6.Praktyczne zastosowanie prawa Ohma i Kirchhoffa.
7.Rozwiązywanie zadań z prawa Ohma i Kirchhoffa.
8.Łączenie oporników- rozwiązywanie zadań.
9.Interpretacja oporu elektrycznego. Opór nadprzewodników.
10.Praca i moc prądu elektrycznego.
11.SEM ogniwa i drugie prawo Kirchhoffa.
12.Kondensator i jego pojemność.
13.Łączenie kondensatorów.
14.Test sprawdzający wiadomości z elektrostatyki i prądu elektrycznego.
15.Indukcja magnetyczne i natężenie pola magnetycznego.
16.Prąd indukcyjny i jego kierunek.
17.Zastosowanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej i elektromagnesów.
18.Zasada Huygensa. Dyfrakcja, interferencja, odbicie i załamanie fal.
19.Prędkość rozchodzenia się fali w ośrodku sprężystym. Moduł Younga.
20.Superpozycja fal. Powstawanie fali stojącej. Wielkości charakteryzujące falę stojącą.
21.Wprowadzenie i praktyczne wykorzystanie wzorów na długość i prędkość fali stojącej.
22.Rozwiązywanie zadań z fal.
23.Reakcje termojądrowe na Słońcu.
24.Wykreślanie obrazów w zwierciadłach.
25.Dyskusja wzoru soczewkowego (wprowadzenie wzoru dla obrazów pozornych).
26.Rozwiązywanie zadań z optyki.
27.Przyrządy optyczne.
28.Rezerwa 2 godz.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.