X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6290
Dział: Gimnazjum

Comparative - tworzenie stopnia wyższego przymiotnika. Scenariusz lekcji języka angielskiego

Temat: Comparative- tworzenie stopnia wyższego przymiotnika.

Cele ogólne:
- umiejętność zastosowania stopnia wyższego do porównywania miejsc
- doskonalenie umiejętności sprawdzanych na egzaminie gimnazjalnym- reagowanie językowe
- kształcenie umiejętności analizowania i wnioskowania
- pogłębianie i wzmacnianie postaw tolerancji, aktywnej współpracy
- zastosowanie technik multimedialnych w procesie dydaktycznym

Cele operacyjne:
1. Wiadomości- Uczeń:
• zna przymiotniki opisujące miejsce
• zna zasady tworzenia stopnia wyższego przymiotnika

2. Umiejętności- Uczeń:
• potrafi na podstawie podanych przykładów wydedukować zasadę tworzenia stopnia wyższego przymiotnika
• potrafi opisywać miejsca, które zostały przedstawione na obrazku
• potrafi zastosować wiadomości teoretyczne w praktyce (potrafi porównać miejsca stosując poznane zasady tworzenia stopnia wyższego przymiotnika)
• potrafi prowadzić dialog stosując nowopoznane zwroty i struktury

3. Cele wychowawcze:

• kształcenie umiejętności aktywnej współpracy w parach i grupach
• promowanie umiejętności wzajemnego kształcenia (peer- teaching)
• rozwijanie postawy aktywnej podczas lekcji
• kształtowanie pozytywnej postawy wobec innych poglądów i kultur

Metody:

• komunikacyjna
• audiolingwalna
• gramatyczno- tłumaczeniowa
• aktywizujące: burza mózgów, dedukcja, symulacja

Formy pracy:

• praca indywidualna
• praca w parach
• praca w grupach

Materiały i środki dydaktyczne:

1. Podstawowe
• podręcznik Blockbuster 2
• CD- ROM do podręcznika Blockbuster 2

2. Uzupełniające
• karty do pracy w grupach

3. Autentyczne
• zdjęcia/ obrazki stymulujące
• fragmenty broszur biur podroży

PRZEBIEG LEKCJI

Część wstępna

1. Sprawy organizacyjno- porządkowe
- powitanie, obecność
2. Podanie tematu i celu lekcji
3. Rozgrzewka językowa- Nauczyciel prosi uczniów o podanie kilku przymiotników używanych w opisie miejsca. Przymiotniki te zostały wprowadzone na poprzedniej lekcji.
Są one zapisywane przez nauczyciela na tablicy, ponieważ zostaną zastosowane w ćwiczeniach leksykalno- gramatycznych w dalszej części lekcji.

Część właściwa

1.Wprowadzenie do tematu lekcji- prezentacja tworzenia stopnia wyższego przymiotnika

Nauczyciel pokazuje uczniom dwa obrazki i sam formułuje model zdania stosując stopień wyższy przymiotnika, po czym zapisuje to zdanie na tablicy. Podaje jeszcze kilka przykładów zdań i próbuje skłonić uczniów do wydedukowania zasady tworzenia stopnia wyższego przymiotnika.

2.Utrwalenie konstrukcji- ćwiczenie gramatyczne

Uczniowie, pracując w grupach, tworzą stopień wyższy podanych przez siebie w początkowej fazie lekcji przymiotników.

3.Zastosowanie konstrukcji w praktyce- praca z materiałem symulującym

Uczniowie na podstawie danych na temat Meksyku znajdujących się w Unicie 9 podręcznika porównują go z Polską. Używają podanych w początkowej fazie lekcji przymiotników oraz dodają inne, potrzebne do omówienia problemu. Następnie uczniowie otrzymują dwie oferty biura podroży i muszą zdecydować, gdzie pojadą na wakacje.

Część końcowa

1. Rekapitulacja- Uczniowie przypominają zasady tworzenia stopnia wyższego przymiotnika.
2.Ocenianie uczniów- najbardziej aktywni uczniowie zostają ocenieni.
3. Podanie pracy domowej- uczniowie mają za zadanie rozwiązać ćwiczenia leksykalno- gramatyczne znajdujące się na CD- ROMie dołączonym do podręcznika.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.