X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 6262
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Działania na liczbach dodatnich i ujemnych - konspekt do lekcji matematyki

Cel ogólny : Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania liczb wymiernych.
1 . Cele operacyjne :
Uczeń zna :
-pojęcie liczb przeciwnych
-zasadę mnożenia i dzielenia liczb wymiernych
-regułę mnożenia i dzielenia liczb ujemnych
Uczeń rozumie :
-zasadę mnożenia i dzielenia liczb wymiernych
-pojęcie liczb przeciwnych
Uczeń potrafi:
-obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych
-obliczać potęgi liczb wymiernych
-rozwiązać zadania z zastosowaniem ułamków
-stosować prawa działań
-zastosować regułę mnożenia i dzielenia liczb ujemnych
-wykorzystać poznane zasady mnożenia i dzielenia liczb wymiernych
2. Metody nauczania:
-ćwiczeniowa
4. Formy organizacji pracy na lekcji:
-praca z całą klasą
-indywidualna jednolita
5. Środki dydaktyczne:
podręcznik ,zeszyt ćwiczeń, kreda, tablica

PRZEBIEG LEKCJI:

1. Czynności organizacyjne:
- przywitanie się z uczniami
- sprawdzenie listy obecności
- sprawdzenie pracy domowej
2. Wprowadzenie do tematu lekcji:
Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się działaniami na liczbach wymiernych.
3. Podanie tematu lekcji:
Zapiszcie sobie temat lekcji:
Działania na liczbach dodatnich
i ujemnych.
4. Realizacja tematu:
Wykonywanie działań na liczbach wymiernych jest nieco trudniejsze niż wykonywanie działań na samych liczbach dodatnich. Warto pamiętać, że każde odejmowanie liczby można zastąpić dodawaniem liczby do niej przeciwnej.

7 + 12 = 19
–7 + (–12) = – 19
7 + (–12) = –5
–7 + 12 = 5
7 – 12 = 7 + (–12) = –5
–7 – (–12) = –7+12 = 5
7 – (–12) = 7+12 = 19
–7 – 12 = –7+(–12) = –19

Zasady mnożenia i dzielenia liczb wymiernych:
-iloczyn (iloraz) dwóch liczb
o tych samych znakach jest liczbą dodatnią,
-iloczyn (iloraz) dwóch liczb o znakach przeciwnych jest liczbą ujemną.

15 * 3= 45
(–15) * ( –3) = 45
15 * (–3) = –45
(–15) * 3 = –45

Zadanie 1.
Oblicz w pamięci:
– 27 + 12
– 33 + 44
– 23 + (– 17)
16 – 60
– 15 – 25
– 30 – (– 50)
–3/4+(–3/4)
0,2 – 0,7
– 0,6 – 0,4
– 1 – (– 4/7 )
5,5 – (– 0,8)
– 0,75 + 1/4

Zadanie 2.
Ustal, czy wynik działania jest liczbą dodatnią czy ujemną?
a = – 31/9 – (– 41/17 )
b = – 214/15 + 0,2
c = 2,66 + (– 2 1/3)
d = 4,08 – (– 3,275)
e = – 2 1/3 – (– 3,8)
f = –14,2 – 7,87

Zadanie 3.
Przedstaw liczbę –2,5 w postaci:
a)sumy dwóch liczb ujemnych,
b)sumy liczby dodatniej i ujemnej
c)różnicy dwóch liczb ujemnych,
d)różnicy liczby ujemnej i dodatniej.

5.Zadanie pracy domowej
Oblicz :
a)15 – (– 11) – 15 – 11
b)– 10 – 7 – (– 7) – 18
c)– 3,7 + 2,85 + 4,7 – 4,85

6. Podsumowanie
– Jakie poznaliście zasady obowiązujące przy mnożeniu i dzieleniu liczb wymiernych?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.