X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5994
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Marzena Żulewska

Nauczyciel w Przedszkolu ..................
ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego
Opiekun stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2007 r.

Działdowo 2006

Ogólne założenia planu

Strefa rozwoju zawodowego L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Organizacyjna 1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów oświatowych dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
Analiza znowelizowanej Karty Nauczyciela. Wrzesień
2006 r. Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
....... Rozmowa, zawarcie kontraktu. Wrzesień
2006 r. Przejrzyste zasady współpracy, wzajemnej obserwacji zajęć.
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola. Zapoznanie się z elementami i strukturą prawa wewnętrznego. Przygotowanie do właściwego interpretowania przepisów dotyczących przedszkola.
Analiza dokumentacji: Statutu, Programu Rocznego itp. Październik
2006 r.
4. Uczestnictwo w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. -współpraca z rodzicami,
-udział w procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
-udział w Radach Pedagogicznych. Na bieżąco
5. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami. Rozpoznanie potrzeby środowiska przedszkola w dziedzinie wychowania i edukacji: pomoc w organizowaniu imprez środowiskowych.
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, scenariuszy itp. Na bieżąco Scenariusze zajęć, konspekty, zaświadczenia itp.
7. Przygotowanie projektu sprawozdania. Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju.
Osobista 1. Wstępna ocena własnych umiejętności. Określenie formuły oceny, autorefleksji. Określenie przebiegu stażu adekwatnie do potrzeb i możliwości.
2. Obserwacja i analiza możliwości uczniów. Zbieranie informacji według karty obserwacji dziecka. Na bieżąco Sporządzanie bieżącej dokumentacji.
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań. Udział w sesjach naukowych i metodycznych, dyskusjach itp. Na bieżąco Sprawozdania.
4. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, ich promocja. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli. Scenariusze zajęć.
5. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Gromadzenie informacji, autorefleksja, samoocena. Na bieżąco
6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Podjęcie studiów magisterskich.
7. Określenie dalszej drogi rozwoju. Wnioski do dalszej pracy, plan rozwoju zawodowego w celu uzyskania kolejnego stopnia awansu.
Dydaktyczna 1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie jej wyników. Raz
w miesiącu Wnioski z obserwacji i hospitacji.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza. Raz w miesiącu Scenariusze zajęć.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczycieli i przedszkola. Na bieżąco
Opiekuńczo-wychowawcza 1. Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci. -pomoc dzieciom z rodzin trudnych,
-rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych. Na bieżąco
2. Organizowanie spotkań z rodzicami. Omówienie postępów w nauce, pomoc w określeniu kierunków rozwoju uczniów. Na bieżąco Plany spotkań z rodzicami, podpisy złożone przez rodziców w zeszycie spotkań.
3. Prowadzenie zajęć wyrównawczych. Pomoc uczniom słabszym, dążenie do podnoszenia umiejętności i wiedzy uczniów słabszych. Na bieżąco

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 roku w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, uwzględniające zmiany
w tekście zawarte w rozporządzeniu z 29 maja 2002 roku ( DzU z 2000 r. nr 70, poz. 825, z 2002 r. nr 82, poz. 744 )

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.