X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5819
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Kreatywność i innowacyjność w edukacji: zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - Filii w Tychach

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej rok 2009 ogłoszono Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji
Ogólnym celem obchodów jest wspieranie działań zmierzających do promowania postaw kreatywnych i innowacyjnych w różnych obszarach działalności ludzkiej oraz kształtowanie otwartości na zmiany.

KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W EDUKACJI
Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach – Filii w Tychach

Zasięg chronologiczny:
• Książki 2003 – 2009
• Artykuły z czasopism 2005 – maj 2009

I.WYDAWNICTWA ZWARTE:

1.Dymara, Bronisława
Dziecko w świecie edukacji : przykłady zajęć kompleksowych: bliżej integracji osoby i pedagogiki współbycia / Bronisława Dymara. - Kraków : IMPULS, 2009

2.Edukacja
Edukacja kreatywna / red. Ewa A. Zwolińska. - Bydgoszcz : Wydaw. UKW, 2005

3.Nauczyciel
Nauczyciel między tradycją a współczesnością : teoria i praktyka / red. Eugenia Iwona Laska. - Rzeszów : Wydaw. URz., 2007

4.Day, Christopher
Nauczyciel z pasją : jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy / Christopher Day. - Gdańsk : GWP, 2008

5.Kujawiński, Jerzy
Postęp pedagogiczny w szkole / Jerzy Kujawiński. - Poznań : Wydaw. UAM, 2008

6.Petlak, Erich
Rola nauczyciela we współczesnej szkole / Erich Petlak. - Warszawa : "Żak", 2008

7.Brausem, Martina
Dzieci i kreatywność : pomysły na cały rok / Martina Brausem, Iris Sargun. - Kielce : Wydaw. "Jedność", 2007

8.Czelakowska, Danuta
Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji : rozpoznawanie i kształcenie / Danuta Czelakowska. - Kraków : IMPULS, 2007

9.Brudnik, Edyta
Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. - Kielce : Oficyna Wydaw. Nauczycieli, 2003

10.Vopel, Klaus W
Jak pobudzić kreatywność grupy? : propozycje ćwiczeń i zabaw / Klaus W. Vopel. - Kielce : Wydaw. „Jedność”, 2003

11.Oblicza
Oblicza sztuki dziecka : inspiracje metodyczne / red. Barbara Majkut-Czarnota. - Katowice : Drukarnia Archidiecezjalna, 2007

12.Karpeta-Peć, Beata
Otwarty, aktywny, samodzielny... alternatywne formy pracy : przewodnik dla nauczycieli języków obcych / Beata Karpeta-Peć. - Warszawa : Wydaw. „Fraszka Edukacyjna”, 2008

13.Kubiczek, Bożena
Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się? / Bożena Kubiczek. - Opole : Wydaw. NOWIK, 2006

14.Jąder, Mariola
Krok... w kierunku kreatywności : program stymulowania twórczości na etapie edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Mariola Jąder. - Kraków : IMPULS, 2005

15.Jąder, Mariola
Krok... w kierunku kreatywności : zabawy i ćwiczenia / Mariola Jąder. - Kraków : IMPULS, 2005

16.Kerksiek, Alrun
Kozioł w polu kapusty : opowiadania i kreatywne ćwiczenia ruchowe dla dzieci od 3 do 8 lat / Alrun Kerksiek, Klaus W. Vopel. - Kielce : Wydaw. „Jedność”, 2006

17.Menedżer
Menedżer i kreator edukacji / red. Czesław Plewka, Henryk Bednarczyk. - Radom : Wydaw. ITE - PIB, 2008

18.Psychopedagogika
Psychopedagogika działań twórczych / red. nauk. Krzysztof J. Szmidt, Monika Modrzejewska-Świgulska. - Kraków : IMPULS, 2005

19.Dawid, Dorota
Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej : scenariusze zajęć / Dorota Dawid. - Kraków : IMPULS, 2004

20.Rozwijanie
Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży : poradnik dla wychowawców i nauczycieli / red. Beata Dyrda. - Kraków : IMPULS, 2004

21.Olczak, Małgorzata
Trening twórczości - współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę / Małgorzata Olczak. - Kraków : IMPULS, 2009

22.Karolak, Wiesław
Warsztaty twórcze - warsztaty artystyczne / Wiesław Karolak. - Kielce : Wydaw. „Jedność”, 2005

23.Chybicka, Aneta
Psychologia twórczości grupowej : jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe / Aneta Chybicka. - Kraków : IMPULS, 2006

24.W kręgu
W kręgu sztuki i ekspresji dziecka : rozważania inspirujące / red. Katarzyna Krasoń, Beata
Mazepa-Domagała. - Mysłowice - Katowice : Wydaw. GWSP, 2006

25.Brausem, Martina
Dzieci i kreatywność : pomysły na cały rok / Martina Brausem, Iris Sargun. - Kielce : Wydaw. "Jedność", 2007

26.Kubicka, Dorota
Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej / Dorota Kubicka. - Kraków : Wydaw. UJ, 2003

27.Hänsch, Sandra
W szkole : propozycje ćwiczeń, zabaw i eksperymentów / Sandra Hänsch, Gabriele Wensky, Jutta Eichhorn. - Kielce : Wydaw. "Jedność", 2007

28.Herdtweck, Waltraud
Warsztaty rytmiki dla dzieci : od doświadczania wszystkimi zmysłami po kreatywne tworzenie /
Waltraud Herdtweck. - Kielce : Wydaw. „Jedność”, 2005

29.Rau, Krystyna
Jak aktywizować uczniów : "Burza mózgów" i inne techniki w edukacji / Krystyna Rau, Ewa Ziętkiewicz. -Poznań : G&P, [b.r.]

29.Wojnowska, Monika
Między przekazem a odkryciem : twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci / Monika Wojnowska. - Kraków : IMPULS, 2007

30.Polański, Tadeusz Henryk
Rebusomania : rebusy literowe rozwijające twórcze myślenie i orientację w przestrzeni / Tadeusz Henryk Polański. - Gdynia : Wydaw. Pedagogiczne OPERON, 2004

31.Frołowicz, Elżbieta
Aktywny uczeń w świecie muzyki : propozycje dla nauczycieli / Elżbieta Frołowicz. - Gdańsk : Wydaw. HARMONIA, 2008

32.Dzierzgowska, Irena
Jak uczyć metodami aktywnymi / Irena Dzierzgowska; współpr. autorska Maria Kotowska. - Wyd. 1 dodruk. - Warszawa : Wydaw. „Fraszka Edukacyjna”, 2005

33.Kubiczek, Bożena
Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się? / Bożena Kubiczek. - Opole : Wydaw. NOWIK, 2006

II. ARTYKUŁY Z WYDAWNCTW CIĄGŁYCH:

34.Baumann, Katarzyna
Kreatywny nauczyciel - jeszcze o interesujących lekcjach / Katarzyna Baumann // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 42-45

35.Słowikowska, Teresa
Kogo aktywizują metody aktywne? - z praktyki szkolnej nauczyciela polonisty / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s. 29-32

36.Łukasik, Joanna
Nauczyciel-dydaktyk wobec wyzwań XXI wieku / Joanna Łukasik // Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s. 10-19

37.Skorecka, Lucyna
Odwaga bycia kreatywnym / Lucyna Skorecka // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 12-14

38.Smogorzewska, Joanna
Twórczy nauczyciel = twórczy uczeń? / Joanna Smogorzewska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 35-37

39.Giecewicz, Anna
Udane lekcje / Anna Giecewicz // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 21-25

40.Arciszewska, Ewa
Bariery rozpoznawania innowacji pedagogicznych / Ewa Arciszewska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 10, s. 8-19

41.Rędzia, Krystyna
Innowacje pedagogiczne w wychowaniu fizycznym / Krystyna Rędzia // Wychowanie Fizyczne i Zdrwotne. - 2009, nr 2, s. 42-45

42.Majewska-Opiełka, Iwona
Innowacje w oświacie / Iwona Majewska-Opiełka // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 6-9

43.Kazimierowicz, Marek
Innowacyjność nauczycieli / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s. 4-8

44.Fazlagić, Jan
Szkoła przyjazna dla ludzi kreatywnych / Jan Fazlagić // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 16-17

45.Fazlagić, Jan
Wspieranie innowacyjności w oświacie / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 3, s. 35-38

46.Szmigel, Maria Krystyna
Wykorzystanie edukacyjnej wartości dodanej w lokalnej polityce oświatowej / Maria Krystyna Szmigel // Edukacja. - 2009, nr 1, s. 84-99

47.Chodorowski, Krzysztof
Innowacje pedagogiczne / Krzysztof Chodorowski // Magazyn Szkolny. - 2007, nr 7, s. 10-11

48.Bula, Danuta
Działania twórcze / Danuta Bula // Forum Nauczycieli. - 2008, nr 1, s. 8-13

49.Chodorowski, Krzysztof
Innowacje pedagogiczne / Krzysztof Chodorowski // Magazyn Szkolny. - 2007, nr 7, s. 10-11

50.Basińska, Anna
Uczenie się metodą storyline / Anna Basińska // Życie Szkoły. - 2009, nr 3, s. 26-30

51.Gałązka, Ewa
Metody aktywizujące na katechezie / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2009, nr 1, s. 20-21

52.Bich, Grażyna
Metody i formy aktywizujące czytelnictwo uczniów w pracy nauczyciela bibliotekarza / Grażyna Bich, Maria Chajdas // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2009, nr 1, s. 82-85

53.Domeradzka-Kowalkowska, Joanna
Polubić lekcje poezji / Joanna Domeradzka Kowalkowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 38-44

54.Rechnio, Beata
Skuteczne aktywizowanie : scenariusze zajęć dla klasy III / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 3, s. 8-10

55.Zientalska, Anna
Pedagogika zabawy i inne metody aktywizujące : scenariusz zajęć warsztatowych : propozycja
metodyczna dla nauczycieli / Anna Zientalska // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 3, s. 14-17

56.Walczykowska, Karolina K
Zaproszenie do wspólnych poszukiwań / Karolina K. Walczykowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1 , s. 21-25

57.Bartosik, Marzena
Skarby... : scenariusze zajęć twórczych / Marzena Bartosik, Katarzyna Piaskowska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 9-11

58.Magda-Adamowicz, Marzenna
Twórcze kształcenie w szkole / Marzenna Magda-Adamowicz // Wychowanie Na co Dzień. - 2006, nr 7-8, s. 31-34

59.Górka, Barbara
Współczesne zapotrzebowanie na twórczość / Barbara Górka // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s.18-21

60.Adamek, Irena
Twórcze rozwiązywanie problemów / Irena Adamek // Życie Szkoły. - 2008, nr 3, s. 19-24

61.Rechnio-Kołodziej, Beata
Zdolności twórcze uczniów : jak je wspierać? / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 13-15

62.Lassota, Lucja
Twórczość dziecka przewlekle chorego jako źródło wiedzy o samym sobie i droga spełniania / Lucja Lassota // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 98-101

63.Głaz, Elżbieta
Jak rozwijam twórczą aktywność dziecka? / Elżbieta Głaz // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 46-53

64.Masna, Danuta
Jak stymulować twórczą aktywność dziecka? / Danuta Masna // Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 32-35

65.Lodzik, Aneta
Pobudzanie aktywności twórczej dzieci / Aneta Lodzik, Joanna Socha // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 10-11

66.Bocianowicz, Agnieszka
Pierwszy etap badań nad efektywnością kształcenia w gimnazjum przez i do sztuki / Agnieszka Bocianowicz // Edukacja. - 2007, nr 2, s. 46-59

67.Vargova, Maria
Rozwijanie twórczości dziecięcej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Maria Vargova // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2008, nr 4, s. 31-35

68.Kołodziej, Lidia
Teatr nauczycielski : inspiracja twórczych działań / Lidia Kołodziej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 7, s. 18-19

69.Bednarska, Małgorzata
Wyobraźnia i twórczość - deficytowe dobro naszych czasów. / Małgorzata Bednarska // Edukacja i Dialog. -2008, nr 9 , s. 23-31

70.Kondrat, Dorota
Myślenie twórcze / Dorota Kondrat // Remedium. - 2006, nr 5, s. 8-9

71.Kondrat, Dorota
Myślenie twórcze - część II / Dorota Kondrat // Remedium. - 2006, nr 7-8, s. 14-15

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.