X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5461
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Prawa człowieka, dziecka, ucznia: zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - Filii w Tychach

Wymowa Karty Praw Człowieka jest jednoznaczna.
Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku!
Pamiętajcie o jego prawach, które są niezbywalne, bo wynikają z samego człowieczeństwa każdej ludzkiej osoby.
Pamiętajcie między innymi o jego prawie do wolności religijnej, stowarzyszenia się i wypowiadania swoich poglądów.
Pamiętajcie o jego godności, w której muszą się spotkać poczynania wszystkich społeczeństw i społeczności.
Wtedy bowiem wszystkie one: społeczności, społeczeństwa, narody, państwa, żyją pełnym, autentycznie ludzkim życiem, kiedy godność człowieka, każdego człowieka, nie przestaje ukierunkowywać od samych podstaw ich bytowania i działalności.
Wszelkie naruszenie i nieposzanowanie praw człowieka stanowi zagrożenie dla pokoju. Jan Paweł II

PRAWA CZŁOWIEKA, DZIECKA, UCZNIA

Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach – Filii w Tychach

Zasięg chronologiczny:
• Książki 2000 – 2009
• Artykuły z czasopism 2005 – marzec 2009


I. WYDAWNICTWA ZWARTE:

1.Integracja
Integracja czy dyskryminacja? : polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowości / red. Krystyna Iglicka. - Warszawa : ISP, 2003

2.Współczesne
Współczesne państwo w teorii i praktyce : wybrane elementy / red. nauk. Jerzy Oniszczuk. -Warszawa : Wydaw. SGH, 2008

3.Skorowski, Henryk
Problematyka praw człowieka / Henryk Skorowski. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Wydaw. UKSW, 2005

4.Michałowska, Grażyna
Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej / Grażyna Michałowska. -Warszawa : Wydaw. AiP, 2007

5.Kuźniar, Roman
Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Roman Kuźniar. - Wyd. 3 uzup.(dodruk)
. - Warszawa : Wydaw. Nauk. "Scholar", 2006

6.Łuszczuk, Michał
Rzecznik Praw Obywateli Unii Europejskiej / Michał Łuszczuk. - Warszawa : UKIE, 2000

7.Wybór
Wybór polskich aktów prawnych z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i praw człowieka / oprac. Barbara Mikołajczyk. - Tychy : ŚWN, 2004

8.Kontakty
Kontakty z ludźmi "Innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / red. Bogumiła Kosek-Nita, Danuta Raś. - Wyd. 2 popr. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2007

9.Preece, Jennifer Jackson
Prawa mniejszości / Jennifer Jackson Preece. - Warszawa : Wydaw. Sic!, 2007

10.Kompas
Kompas : edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą / Patricia Brander i in.. -Warszawa : Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA i CODN, 2005

11.Rudek, Iwona
Od niechęci do akceptacji : o wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych / Iwona Rudek. - Wyd. 2. - Kraków : IMPULS, 2008

12.Nowak, Anna
Zarys prawa dla pedagogów społecznych / Anna Nowak. - Katowice : Wydawnictwo ŚWSZ, 2005

13.Szkoła
Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej / red. Bożena Suchacka. - Kraków : IMPULS, 2006

14.Osuch, Maciej
Prawa człowieka w szkole : niezbędnik Aktywnego Rodzica / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp., 2008

15.Jarosz, Ewa
Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci / Ewa Jarosz. - Warszawa : "Żak", 2008

16.Prawa
Prawa dzieci w edukacji / Stuart Hart, Price Cohen, Martha Farrel Erickson, Malfrid Flekkoy. - Gdańsk : GWP, 2006

17.Prawo
Prawo dziecka do zdrowia / red. Jadwiga Bińczycka. - Kraków : IMPULS, 2007

18.Wesołowska, Anna Maria
Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. - Warszawa : Wydaw. Poltex, 2008

19.Praca
Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. - Toruń : AKAPIT, 2008

20.Człowiek
Człowiek w obliczu prawa / red. nauk. Beata Pastwa-Wojciechowska . – Kraków : IMPULS, 2008

21.Problemy
Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży / red. nauk. Anna Izabela Brzezińska, Zuzanna Toeplitz. -
Warszawa : Wydaw. SWPS "Academica", 2007

22.Kwak, Anna
Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie / Anna Kwak, Andrzej Mościskiem. - Warszawa : "Żak", 2002

23.Pochodzenie
Pochodzenie dziecka : polskie regulacje prawne na tle ustawodawstw wybranych państw europejskich / red. Stanisław Leszek Staniczeńko, Magdalena Gołowkin-Hudała. - Opole : Wydaw. UO, 2005

24.Polska
Polska szkoła : nauczyciele - uczniowie: studium relacji / red. nauk. Robert Geisler, Janina Kosmala, Karol Nowak. - Częstochowa-Katowice : Wydaw. "Śląsk", 2000

II.ARTYKUŁY Z WYDAWNCTW CIĄGŁYCH:

25.Talarczyk, Małgorzata
Prawa i wolności człowieka / Małgorzata Talarczyk // Magazyn Szkolny. - 2005, nr 10, s. 8-12

26.Malinowska, Izabela
System ochrony prawnej Organizacji Narodów Zjednoczonych / Izabela Malinowska // Społeczeństwo i Polityka. - 2005, nr 2, s. 217-238

27.Malinowska, Izabela
Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy / Izabela Malinowska // Społeczeństwo i Polityka. -2005, nr 3/4, s. 329-342

28.Żywczok, Alicja
Poszanowanie godności człowieka - "klucz" pedagogicznego autorytetu / Alicja Żywczok // Chowanna. - 2006, nr 1 (26), s. 70-84

29.Kosowska, Joanna
Prawa człowieka a humanistyczne podejście w nauczaniu języka angielskiego / Joanna Kosowska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 93-98

30.Cichecka, Joanna
Matki z Placu Mayo : żądania pamięci, sprawiedliwości i prawdy wobec łamania praw człowieka w przeszłości / Joanna Cichecka // Studia Socjologiczne. - 2006, nr 3, s. 36-66

31.Szarlota, Zofia
Prawa osób starszych / Zofia Szarlota // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 8-10

32.Szczepankiewicz-Battek, Joanna
Rola geografii w kształtowaniu postaw tolerancji / Joanna Szczepankiewicz-Battek // Geografia w Szkole. -2007, nr 1, s. 26-28

33.Wojtaszewska, Lidia
Czy uczyć znajomości praw człowieka i praw dziecka w szkole podstawowej / Lidia Wojtaszewska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22-23

34.Kompas
Kompas : edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 6, s. 18-24

35.Krupa, Bożena
Prawa i wolności człowieka w percepcji licealistów / Bożena Krupa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 41-49

36.Pogorzelska, Marzanna
Lekcja języka : lekcją praw człowieka : stereotypy, rasizm / Marzanna Pogorzelska, // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 5, s. 132-136

37.Kozak, Małgorzata
Edukacja o prawach człowieka : problemy realizacyjne
/ Małgorzata Kozak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s. 10-18

38.Grzemny, Dariusz
Ale jak mam narysować Europejczyka? : czyli o edukacji na rzecz praw człowieka czyli o Kompasie / Dariusz Grzemny // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4-5, s. 4-9

39.Grad, Krystyna
Zadania szkoły w zakresie ochrony praw dziecka / Krystyna Grad // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 56-58

40.Dziurzyńska, Teresa
"Polska dla dzieci" : w XV rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 6, s. 4-7

41.Pańtak, Genowefa
Prawo dziecka do zdrowia / Genowefa Pańtak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 52-54

42.Wojtaszewska, Lidia
Czy uczyć znajomości praw człowieka i praw dziecka w szkole podstawowej / Lidia Wojtaszewska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22-23

43.Prajsner, Mira
Trudne pytania ...prawa dziecka po przystąpieniu Polski do Unii Eueopejskiej / Mira Prajsner // Remedium. - 2005, nr 1, s. I-III (wkładka)

44.Bocian, Beata
Prawa ucznia w szkole na przykładzie prawa do prywatności / Beata Bocian // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 30-39

45.Grocholewski, Zenon
Prawa dziecka a dobro dziecka / Zenon Grocholewski // Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 5-9

46.Dzieci
Dzieci należy traktować podmiotowo : rozmowa z rzecznikiem praw dziecka Markiem Michalakiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 10, s. 3-6

47.Talarczyk, Małgorzata
Prawa dziecka / Małgorzata Talarczyk // Magazyn Szkolny. - 2005, nr 8, s. 8-10

48.Świeca, Jacek A
Prawa dziecka przed sądem : cz. 1 / Jacek A. Świeca
// Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 26-28

49.Walc, Wiesława
Prawa dziecka a szkoła / Wiesława Walc // Nowa Szkoła
. - 2005, nr 6, s. 16-24

50.Flis, Renata
Prawa dziecka to też prawo / Renata Flis // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 42-43

51.Ruszkiewicz, Dorota
Prawo dziecka do tajemnicy / Dorota Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 17-20

52.Ferenc, Magdalena
Dziecko niepełnosprawne jako świadek w postępowaniu karnym - analiza przypadku / Magdalena Ferenc, Magdalena Czub // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 3, s. 134-142

53.Głowacka, Barbara
Rzecznictwo i monitoring praw dziecka w 30 powiatach na terenie Polski : (raport z badań) / Barbara Głowacka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2007, nr 1-2, s. 42-55

54.Raczkowska, Jadwiga
O trudnym dzieciństwie / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 44-54

55.Krajewski, Remigiusz
Prawa dziecka w świetle "Konwencji o prawach dziecka"
/ Remigiusz Krajewski // Wychowanie na co Dzień . - 2007, nr 3, s. 16-18

56.Grocholewski, Zenon
Prawa dziecka a dobro dziecka / Zenon Grocholewski // Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 5-9

57.Berkowska, Ewa
Polskie tradycje w ustanawianiu praw dziecka / Ewa Berkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 46-50

58.Wieszała, Robert
Prawa a przywileje uczniów / Robert Wieszała, Rafał Otręba // Magazyn Szkolny. - 2007, nr 7, s. 24

59.Gracki, Andrzej
Prawa ucznia : wartość czy zagrożenie? / Andrzej Gracki // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 48-49

60.Grocholewski, Zenon
Prawa dziecka a dobro dziecka / Zenon Grocholewski // Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 5-9

61.Olszewska, Agnieszka
Karcenie dzieci w polskim ustawodawstwie / Agnieszka Olszewska // Niebieska Linia. - 2009, nr 1, s. 23-26

62.Jarosz, Ewa
Mroczny powiew przeszłości : historia krzywdzenia dzieci / Ewa Jarosz // Niebieska Linia. - 2009, nr 1, s. 19-22

63.Mossakowska, Bibiana
Kobiety o prawach dzieci / Bibiana Mossakowska // Niebieska Linia. - 2005, nr 3, s. 32-33

III. Konspekty i scenariusze zajęć:

64.Wlazły, Danuta
Prawa i powinności człowieka : scenariusz zajęć dla klasy IV / Danuta Wlazły // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 12

65.Podsiadło-Dacewicz, Izabela
Odkrywamy Prawo Humanitarne / Izabela Podsiadło-Dacewicz, Boris Poleganow // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 7-8, s. 15-28

66.Ledwoń, Bożena
Moje prawa: scenariusz lekcji obywatelskiej dla uczniów klas: III, IV, V, VI / Bożena Ledwoń // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2006, nr 2, s. 43-45

67.Karczewska, Urszula
Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają : scenariusz zajęć dotyczących
"Konwencji o Prawach Dziecka" / Urszula Karczewska, Iwona Peplińska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 11-12

68.Wielgosz, Małgorzata
Baśń o prawach dziecka : przedstawienie humorystyczne z okazji Dnia Dziecka / Małgorzata Wielgosz // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 24-26

69.Lisowska, Jolanta
Żyjemy i uczymy się w Europie : 40 scenariuszy zajęć dla uczniów szkół podstawowych / Jolanta Lisowska, Małgorzata Mroczkowska. - Warszawa : Wydaw. Arte, 2003

70.Gollis, Mariola
Moje prawa i obowiązki – scenariusz godziny wychowawczej dla I kl. gimnazjum / Mariola Golis // Wychowawca. – 2007, nr 10, s. 25.

71.Pelikan, Joanna
Znam swoje prawa (konkurs szkolny na temat praw dziecka) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 4, s. 18-19.

72.Zawadzka, Anna
Montaż słowno-muzyczny poświęcony prawom dziecka / Anna Zawadzka // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 3, s. 22-24.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.