X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6000
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Konspekt lekcji chemii w bibliotece szkolnej

Szkoła ponadgimnazjalna

Temat: Rola techniki sporządzania notatek z lektury w usystematyzowaniu wiadomości o wodzie.

Lekcja chemii w bibliotece szkolnej.

Cele ogólne:
• wdrażanie uczniów do samokształcenia poprzez:
- kształtowanie nawyku korzystania z materiałów znajdujących się w bibliotece szkolnej
- kształtowanie nawyku korzystania z mediów
• rozwijanie umiejętności współpracy w zespole:
- planowanie pracy
- podział ról (wybór funkcji)
- prezentacja wyników pracy

Cele szczegółowe:
• przypomnienie wiadomości o wodzie i jej znaczeniu
• poznanie rodzajów notatek oraz prawidłowego sposobu ich sporządzania:
- graficzna postać notatki
- znaki umowne
- margines
• uświadomienie uczniom roli notatek w procesie uczenia się, samokształcenia i zgłębiania wiedzy

Metoda: pogadanka nauczyciela, praca uczniów z podręcznikiem, książką popularnonaukową i czasopismem, prezentacja.

Forma: praca w grupach nad określonym problemem, zagadnieniem.

Środki dydaktyczne:
- materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego w szkołach ponadpodstawowych
- katalogi: alfabetyczny i rzeczowy
- kartoteki zagadnieniowe
- literatura popularnonaukowa
- czasopisma
- podręczniki i przewodniki
- Internet
- raport o stanie środowiska województwa opolskiego
- roczniki statystyczne
- kartki papieru, pisaki, długopis (do robienia notatek)

Zadanie domowe:
• napisać referat na temat „Anomalne własności wody i ich znaczenie dla organizmów żywych, środowiska i klimatu” (termin 2 tygodnie)
• na luźnej kartce napisać dowolny rodzaj notatki o wodzie i złożyć ją w bibliotece szkolnej w terminie 1 tygodnia

Struktura lekcji:
- czynności organizacyjne
- podanie tematu lekcji i jej celów
- zapoznanie z metodą pracy
- kontrola pracy uczniów; ewentualna pomoc
- prezentacja
- zadanie domowe
Szczegółowy plan lekcji:
• regulamin wypożyczalni i czytelni
• katalog alfabetyczny i rzeczowy, kartoteki zagadnieniowe
• znak miejsca (miejsce wydawnictw chemicznych, encyklopedii, słowników, literatury popularnonaukowej i czasopism)
• umiejętne sporządzanie notatek a samokształcenie
• woda – niezbędna i pospolita – po prostu niesamowita
• graficzna postać notatki i jej treść
• różne rodzaje notatek na temat wody; najciekawsze notatki utworzą gazetkę
z cyklu „Czy wiecie, że ...”

Przebieg lekcji:
1. Nauczyciel bibliotekarz przypomina uczniom:
- jakie są zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni (regulamin)
- jak sprawnie „poruszać się” po katalogu alfabetycznym i rzeczowym, kartotekach
- gdzie rozmieszczone są książki w bibliotece (miejsce wydawnictw chemicznych, księgozbioru podręcznego i czasopism)
2. Nauczyciel bibliotekarz w krótkim wykładzie nt. „Rola umiejętnego sporządzania notatek w procesie uczenia się i samokształcenia”, wyjaśnia uczniom między innymi, że sprawna orientacja w zawartości treściowej książki, to dopiero pół sukcesu w samodzielnej pracy.
3. Nauczyciel chemii przeprowadza krótką pogadankę nt. „Woda – niezbędna
i pospolita – po prostu niesamowita” i uzasadnia dlaczego lekcja ta odbywa się w biblio-tece szkolnej.
4. Ćwiczenia praktyczne w odnajdywaniu haseł i informacji na otrzymany temat oraz sporządzanie notatek:
- podział na grupy: wybór lidera i funkcji dla pozostałych członków grupy
- każda grupa otrzymuje (lub losuje) zagadnienie nad którym będzie pracowała
- każda grupa ma do dyspozycji materiały pomocnicze z przysposobienia czytelniczego, by poprawnie sporządzić notatki.

Zagadnienia do opracowania:
- Występowanie wody w przyrodzie
- Obieg wody w przyrodzie
- Woda jako rozpuszczalnik
- Woda w procesach chemicznych
- Woda a organizmy żywe
- Anomalna gęstość wody i jej znaczenie
- Woda a klimat
- Woda a środowisko
- Zanieczyszczenia wód, ich źródła i skutki. Usuwanie zanieczyszczeń
- Woda destylowana i wodociągowa, wody mineralne
- Co by się stało, gdyby zabrakło czystej wody?
- Jakie warunki musi spełniać woda pitna?
Nauczyciele pomagają uczniom w wyborze źródeł informacji, tak by praca uczniów dała oczekiwane rezultaty.
5. Podsumowaniem zajęć jest prezentacja; przedstawiciel (lider) grupy przedstawia sporządzone przez grupę notatki na otrzymany temat
- uwagi nauczyciela bibliotekarza dotyczące prawidłowego sposobu sporządzania nota-tek
- uwagi nauczyciela chemii dotyczące doboru informacji zawartych w notatce.
6. Zadanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.