X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5289

Projekt wychowawczo - dydaktyczny: Pomagamy zwierzętom

PROJEKT WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNY

„Pomagamy zwierzętom”

Jednym z zadań szkoły jest kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka do świata przyrody , w tym wdrażanie do sprawowania opieki nad zwierzętami domowymi oraz niesienia pomocy zwierzętom żyjącym na wolności .
Realizacja tego zadania może mieć wpływ na kształtowanie takich cech dziecka jak: empatia,
obowiązkowość , odpowiedzialność , szacunek dla innych - cech uważanych za
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania człowieka w życiu społecznym ,zawodowym , rodzinnym .
Projekt wychowawczo – dydaktyczny „ Pomagamy zwierzętom” opracowano w celu rozbudzenia zainteresowania dzieci życiem zwierząt , sposobami sprawowania nad nimi opieki oraz niesienia im pomocy .

Cele ogólne:

1. Zapoznanie z warunkami życia zwierząt leśnych i domowych.
2. Kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt.
3. Wdrażanie dzieci do aktywnego włączania się w zbiórkę karmy dla zwierząt.

Cele szczegółowe:

Dziecko:
-rozpozna i nazwie zwierzęta leśne , powie czym się odżywiają
-wymieni obowiązki i przyjemności związane z posiadaniem zwierzątka i opieką nad nim
- wyjaśni co jest przyczyną trudnej sytuacji zwierząt znajdujących się w schronisku
-włączy się w akcję zbierania żołędzi dla dzików , karmy dla zwierząt ze schroniska , oraz dokarmiania ptaków
- przedstawi zdobyte wiadomości w pracy plastycznej „Pies moim przyjacielem”

Czas trwania projektu:
październik 2008 , listopad 2008
Uczestnicy projektu: dzieci z klas 0- 3
Projekt opracowała :Elżbieta Małyjasiak

Harmonogram działań

Lp. Harmonogram działań Termin realizacji Odpowiedzialni
1 Zbiórka żołędzi dla dzików z zagrody leśnej w Gołuchowie 10 X -20X Katarzyna Kaźmierczak
Elżbieta Małyjasiak
Arleta Wawrzyniak
2 Wycieczka dzieci z oddziałów przedszkolnych do zagrody zwierząt leśnych w Gołuchowie . spotkanie z opiekunem zwierząt. 17.X.2008 Katarzyna Kaźmierczak
Elżbieta Małyjasiak
3. Przygotowanie na korytarzu szkolnym gazetki informacyjnej „Zwierzęta leśne” 20X. 2008 Arleta Wawrzyniak

4. Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z tematyką projektu ( w tym zapoznanie dzieci z gazetką informacyjną -zwierzęta leśne) X – 27XI 2008 Wychowawcy klas 0- III
5. Zorganizowanie karmnika dla ptaków i zaplanowanie harmonogramu dokarmiania ptaków przez dzieci z klas 01 ,02 Listopad Wychowawcy klas 01,02
6. Projekcja filmu „Reksio i świerszcz” listopad Wychowawcy klas 0 i kl.I
7. Spotkanie z opiekunem schroniska dla zwierząt listopad Arleta Wawrzyniak
8. Zorganizowanie konkursu plastycznego „Pies moim przyjacielem” dla klas 0-III 21 XI
listopad Katarzyna Kaźmierczak
Elżbieta Małyjasiak
Arleta Wawrzyniak
9. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska listopad Arleta Wawrzyniak
we współpracy z wychowawcami klas
10 Podsumowanie projektu :
prezentacja krótkiej części artystycznej „Pomagajmy zwierzętom” , rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Pt.” Pies – moim przyjacielem „ i prezentacja wystawy prac 28.XI 2008 Katarzyna Kamińska

Katarzyna Kaźmierczak
Elżbieta Małyjasiak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.