X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5092
Dział: Gimnazjum

Rozmnażanie się organizmów - gra dydaktyczna

Instrukcja gry : Nauczyciel dzieli klasę na 4 osobowe zespoły. Każda grupa losuje po kolei pytanie za 1, 2 lub 3 punkty Nauczyciel głośno czyta treść pytania, po czym grupa ma 1 minutę na znalezienie informacji i udzielenie odpowiedzi. Jeśli nie odpowie pytanie przechodzi na kolejna grupę a jeśli udzieli poprawnej odpowiedzi znów losuje kolejne pytanie za wybraną ilośc punktów i odpowiada. Kolejne pytaie losuje już następna grupa. Wygrywa grupa, która uzyska największą ilość punktów. Trzy najlepsze grupy zostaja odpowiednio nagrodzeni (ocenami lub plusami)

Pytania i polecenia za 1 punkt

1. Wyjaśnij czym jest rozmnażanie
2. Jakie są sposoby rozmnażania ?
3. Wyjaśnij na czym polega rozmnażanie bezpłciowe
4. Wyjaśnij na czym polega rozmnażanie płciowe
5. Wymień sposoby rozmnażania bezpłciowego
6. Wyjaśnij co to są zarodniki
7. Jak nazywają się męski komórki rozrodcze ?
8. Jak nazywają się żeńskie komórki rozrodcze ?
9. Wyjaśnij co to jest zapłodnienie ?
10. Jakie są rodzaje zapłodnienia ?
11. Podaj przykłady organizmów rozmnażających się płciowo i bezpłciowo
12. Wyjaśnij co to jest zygota
13. Wyjaśnij co to jest zarodek
14. Co to są i gdzie powstają gamety ?
15. Wyjaśnij pojęcie rozdzielnopłciowość
16. Wyjaśnij pojęcie „obojnak”

Pytania i polecenia za 2 punkty

1. Jakie organizmy rozmnażają się podział komórki ?
2. U jakich organizmów występuje pączkowanie ?
3. Jakie organizmy rozmnażają się przez zarodniki ?
4. W jaki sposób powstają nowe organizmy z zarodników ?
5. Jakie organizmy rozmnażają się przez fragmentację ?
6. Wyjaśnij na czym polega fragmentacja
7. Wyjaśnij kiedy dochodzi do zapłodnienia krzyżowego
8. Wyjaśnij kiedy dochodzi do samozapłodnienia
9. Wyjaśnij na czym polega partenogeneza
10. U jakich organizmów występuje dzieworództwo?
11. U jakich organizmów najczęściej występuje dymorfizm płciowy?
12. Na czym polega zapłodnienie zewnętrzne i u kogo występuje?
13. Na czym polega zapłodnienie wewnętrzne i u kogo występuje?
14. U kogo występuje jajorodność ?
15. U kogo występuje jajożyworodność ?
16. Na czym polega żyworodność ?
17. Wyjaśnij co to jest przemiana pokoleń
18. Jakie cechy ma potomstwo pochodzące z rozmnażania bezpłciowego a jakie z płciowego ?
19. Jaki jest cel rozmnażania ?
20. Wyjaśnij pojęcie dymorfizm płciowy i podaj jego przykład
21. Podaj przykład organizmów, u których występuje rozwój złożony
22. Co to jest regeneracja ?

Pytania i polecenia za 3 punkty

1. Omów jak przebiega proces podziału komórki
2. Omów przebieg pączkowania organizmów
3. Dlaczego zarodniki produkowane są w bardzo dużych ilościach przez organizmy ?
4. Podaj 2-3 przykłady organizmów u których występuje regeneracja
5. Dlaczego rozmnażanie płciowe jest korzystniejsze dla istnienia gatunku ?
6. Jakie jest znaczenie dzieworództwa ?
7. Omów jak przejawia się dymorfizm płciowy
8. Omów zależność między środowiskiem życia a sposobem rozmnażania
9. Podaj zalety i wady samozapłodnienia
10. Wyjaśnij różnice między jajorodnością a jajożyworodnością
11. Omów różnicę między rozwojem prostym a złożonym
12. Z czym związane jest zjawisko przemiany pokoleń ?
13. Jaka jest przyczyna występowania przemiany pokoleń ?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.