X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5091
Dział: Gimnazjum

Grzyby i porosty - karta pracy ucznia gimnazjum

GIMNAZJUM - BIOLOGIA dział: JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW "GRZYBY i POROSTY – karta pracy ucznia gimnazjum"

Na podstawie wiadomości z podręcznika odpowiedz na pytania lub uzupełnij brakujące miejsca

Grzyby to jądrowe, beztkankowe, jedno- i wielokomórkowe organizmy cudzożywne. Obecnie grzyby należą do odrębnego królestwa.
1.Wymień 3 czynniki, których grzyb potrzebuje do życia:
a) ........................................
b)........................................
c) ........................................
2. Jak nazywają się komórki grzybów w postaci nitek ? ........................................
3. Plecha grzyba to........................................
4. Co to są i do czego służą owocniki ? ........................................
........................................
5. Jakie występują 4 formy grzybów ze względu na stopień organizacji ciała ?
a) ........................................ np. drożdże,
b) ........................................ np. ........................................
c) wielokomórkowe, nie tworzące owocników np. ........................................
d) ........................................ np.................................
6. Wyjaśnij co to jest mikoryza i jakie są korzyści obuorganizmów w tym „związku” ?
........................................
........................................
........................................
7.Jaką formę może mieć spód kapelusza u grzybów owocnikowych
i jaką spełnia funkcje ?
........................................
........................................
8. Wymień 3 sposoby życia (odżywiania) grzybów
........................................
........................................
........................................
9. Podaj przykłady 2-3 grzybów będących pasożytami ........................................
........................................
..............................
10.Choroby wywołane przez grzyby to ........................................
11. Jakie skutki powoduje rozwój grzybów wewnątrz ciała człowieka ? ........................................
........................................
........................................
12. Większość grzybów oddycha ..................................
13. Podaj 4 sposoby bezpłciowego rozmnażania grzybów i odpowiednie przykłady
........................................
........................................
........................................
........................................
14 Jakie są sposoby rozsiewania zarodników u grzybów ?
........................................
........................................
15. Jakie organizmy wchodzą w skład porostu i jakie są korzyści dla obu „komponentów” ?
........................................
........................................
........................................
........................................
16. Jak zbudowana jest plecha porostu ? Wyjaśnij to przy pomocy rysunku w podręczniku
17. Wymień 3 podstawowe typy plech porostów i podaj do każdego odpowiedni przykład
........................................
........................................
........................................
18. Omów znaczenie porostów w przyrodzie (podaj 3 argumenty)
........................................
........................................
........................................
19. Wyjaśnij dlaczego porosty zaliczamy do gatunków wskaźnikowych (bioindykatorów) ?
........................................
........................................
........................................
20.Uzupełnij w tekście wykropkowane pola
"Znaczenie grzybów w przyrodzie, gospodarce i życiu człowieka. Grzyby ....
-są ważnym ogniwem w krążeniu pierwiastków bo .............. martwą materię organiczną, przez co wzbogacają podłoże w sole mineralne (niezbędne dla rozwoju roślin) oraz uwalniają CO2 do atmosfery
-tworzą próchnicę, rozkładają drewno
- żyjąc w symbiozie z ........................ tworzą porosty – organizmy pionierskie
- są stosowane w medycynie do produkcji .........................np. penicyliny z pędzlaka
oraz ...................... (A, B2 , B12 )
- służą w przemyśle piekarniczym (.....................), gorzelniczym (do produkcji ..................)
oraz mleczarskim (do produkcji ................. i ........................)
- powodują .................... ...... żywności i materiałów przemysłowych,
- pasożyty wywołują choroby .................. np. zaraza ziemniaczana, ...................i ludzi
np. zatrucia oraz grzybice
- są ........................ dla ludzi i zwierząt, choć mają małe wartości odżywcze, ale za to duże wartości smakowe i zapachowe
- żyją w ..................... z korzeniami drzew np. maślak żółty z modrzewiem, koźlarz grabowy z grabem,
koźlarz czerwony z topolą, muchomor czerwony z brzozą,borowik szlachetny z bukiem i sosną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.