X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50769
Przesłano:
Dział: Internat

Game over? - jak właściwie korzystać z czasu przy komputerze

Scenariusz zajęć otwartych
Temat: „Game over?” -jak właściwie korzystać z czasu przy komputerze.
Data:
Miejsce:
Uczestnicy zajęć: wychowankowie bursy
Osoba obserwująca:
Cel główny: uświadomienie konsekwencji nadmiernego korzystania z komputerów i gier wideo, a także nauczenie wychowanków umiejętności zarządzania czasem, asertywności oraz radzenia sobie z potencjalnym uzależnieniem od komputera.
Cele zajęć:
W trakcie zajęć wychowanek:
•analizuje sytuację zaprezentowane w scenkach fabuły;
•wyraża własną opinię na temat sytuacji problemowych;
•podejmuje decyzje za bohatera i analizuje konsekwencje zachowania
•rozwija podstawowe umiejętności psychologiczne, takie jak: - asertywność, umiejętność mówienia „nie”;
•buduje i wzmacnia pozytywny obraz własnej osoby;
•uczy się budowania udanych relacji interpersonalnych oraz bliskich relacji rodzinnych;
•nabywa wzorców zdrowego trybu życia i sposobów zdrowego spędzania czasu;
•dostrzega negatywne skutki uległości wobec kolegów
•wie jakie są skutki nadużywania komputera;
•rozumie potrzebę budowania zdrowych i satysfakcjonujących relacji rodzinnych;
•dokonuje analizy i oceny sytuacji przedstawionych w filmie ze zmienną fabułą;
•zna możliwe wybory korzystania z komputera w sposób problematyczny i jakie wynikają z tego konsekwencje
Metody pracy:
•heureza(naprowadzanie wychowanków na drogę samodzielnego rozwiązywania zagadnień)
•burza mózgów,
•dyskusja,
•praca w grupie, praca w parach.

Materiały dydaktyczne:
1.Tablica flipchart
2.Film: „W sieci?”
3.Kody QR przekierowujące do ankiety

Po za głównym celem zajęć zajęcia kształtują umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od komputera, jak również wyrabianie zdrowych nawyków i umiejętności zarządzania czasem.
Metody pracy będą polegały na wykorzystaniu interaktywnego filmu, w którym widzowie będą mieli okazję pokierować losem 12-letniego Dominika, który zmaga się z uzależnieniem od gier komputerowych. Decyzje podjęte przez widzów będą wpływać na przebieg fabuły, co pozwoli na interaktywną naukę poprzez doświadczanie skutków podejmowanych wyborów.
Metody dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć będą obejmować:
•dyskusję na temat uzależnienia od komputera oraz jego skutków dla zdrowia i życia codziennego,
•analizę zachowań bohatera filmu i ich konsekwencji,
•praktyczne ćwiczenia, które pomogą wyrabiać zdrowe nawyki oraz umiejętności zarządzania czasem,
•refleksję na temat doświadczonych emocji oraz przemyśleń po obejrzeniu filmu.
Podsumowując, celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom zagrożeń wynikających z uzależnienia od komputera oraz wypracowanie zdrowych nawyków i umiejętności zarządzania czasem, a metody pracy będą opierać się na interaktywnym filmie oraz ćwiczeniach praktycznych.

Przebieg zajęć:

1.Rozpoczęcie zajęć .Na początku zajęć wychowawca witający uczestników przypomina o celach dzisiejszych zajęć, czyli uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z komputera i internetu. Następnie wprowadza do tematu poprzez krótkie omówienie negatywnych skutków uzależnienia od gier komputerowych.
2.Wprowadzenie do interaktywnego filmu: "Następnie uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć interaktywny film, opowiadający historię 12-letniego Dominika, który zmaga się z uzależnieniem od gier komputerowych. Każdy uczestnik otrzyma kod QR, który pozwoli mu na aktywne uczestnictwo w kierowaniu losami głównego bohatera. Wychowawca zachęci uczestników do skanowania kodu QR i odpowiedzi na pytania ankietowe pojawiające się w trakcie filmu."
3.Omówienie filmu i pracy w grupach: Po obejrzeniu filmu, uczestnicy będą mieli okazję omówić swoje wybory i konsekwencje, które miały znaczący wpływ na Dominika. Wychowawca zachęci do dyskusji na temat różnych podejść i ich konsekwencji, opierając się na odpowiedziach ankietowych zebranych za pomocą kodu QR.
4.Podsumowanie: "Na zakończenie zajęć, nauczyciel przeprowadzi dyskusję opartą na odpowiedziach uczniów z ankiety. Ta część zajęć ma na celu podkreślenie nauki
5.Podsumowanie zajęć.
Na końcu zajęć wychowawca podsumowuje omawiane zagadnienia i podkreśla, jak ważne jest kontrolowanie czasu spędzonego przed ekranem, aby zapobiec uzależnieniu. Może także zasugerować różne sposoby na odnalezienie równowagi między korzystaniem z komputera, a innymi aktywnościami, np. sportem, muzyką czy czytaniem książek.
6.Podsumowanie
Na koniec wychowawca prosi chętne osoby, aby dokończyły zdania:
Podczas dzisiejszych zajęć nauczyłem się..........
Najtrudniejsze dla mnie dzisiaj było................
Najbardziej podobało mi się...........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.