X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50751
Przesłano:
Dział: Internat

Alkohol - pomyśl, zanim będzie za późno. Scenariusz zajęć świetlicowych

Scenariusz zajęć świetlicowych

Wychowawca:
Data:
Grupa:
Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa:
Cele kształcenia – wymagania ogólne:
- Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem drogi życiowej. Umiejętność świadomego kreowania własnej osobowości.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
- rozumie, na czym polegają zagrożenia życia społecznego: alkoholizm, narkomania, agresja, sekty, pornografia,
- rozumie zasady przeciwstawiania się wszelkim manipulacjom – niebezpieczeństwom ze strony otoczenia,
- potrafi lepiej zrozumieć siebie i drugiego człowieka,
- wie, gdzie szukać informacji o ośrodkach pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej; rozumie ich znaczenie,
- zna sposoby szukania pomocy w sytuacjach trudnych.

Temat: Alkohol - pomyśl, zanim będzie za późno.

Cel główny: uświadomienie wychowankom szkodliwości spożywania alkoholu i jego zgubnego wpływu na organizm i psychikę.

Cele operacyjne:
- sprawdzenie i zweryfikowanie wiedzy na temat szkodliwości alkoholu,
- wskazanie krótkotrwałych i długotrwałych skutków spożywania alkoholu,
- zniechęcenie uczniów do sięgania po alkohol,
- kształtowanie postawy asertywnej – umiejętności przeciwstawiania się presji rówieśników (asertywna odmowa),
- kształtowanie postawy prozdrowotnej,
- poszukiwanie i porządkowanie informacji,
- doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Miejsce zajęć: świetlica
Metody: pogadanka, dyskusja, praca w grupach, burza mózgów
Formy: indywidualna, grupowa
Pomoce dydaktyczne/dodatkowe pomoce: karty pracy, komputer, nagłośnienie.

Przebieg zajęć:

I. Część wstępna:
1. Przedstawienie celów zajęć.
2. Wprowadzeniem do tematu zajęć jest pogadanka. Wychowawca rozdaje wychowankom listy twierdzeń na temat wpływu alkoholu i alkoholizmu (karta pracy nr 1). Wychowankowie zastanawiają się i notują, czy ich zdaniem jest to prawda czy fałsz. Wychowawca omawia zaznaczone odpowiedzi, zwracając szczególną uwagę na stereotypowe i nieprawdziwe sądy.

II. Część właściwa:
1. Wychowawca prosi wychowanków o przeczytanie, czym jest alkohol. Każdy z wychowanków tworzy definicję nałogu, alkoholizmu i alkoholika (karta pracy nr 2), następnie przedstawia swoją definicję.

NAŁÓG – przymus przyjmowania określonej substancji, którego się nie kontroluje; potrzeba, którą bardzo trudno jest stłumić nawet, jeśli gorąco się tego pragnie.

ALKOHOLIZM – nałogowe picie alkoholu; choroba upośledzająca sprawność
fizyczną i umysłową człowieka.

ALKOHOLIK – człowiek pijacy nałogowo alkohol.

2. Wychowawca prosi, by wychowankowie zastanowili się, dlaczego młodzi ludzie sięgają po alkohol i zapisali kilka przyczyn (karta pracy nr 3).
3. Wychowawca prezentuje najczęstsze przyczyny sięgania przez młodzież po alkohol.
4. Wychowawca rozpoczyna dyskusję zadając następujące pytanie: „Czy alkohol naprawdę rozwiązuje problemy?”
5. Wychowawca prosi wychowanków, aby dokończyli zdanie:
„Alkohol jest szkodliwy dla młodego człowieka, ponieważ...”
6. Wychowankowie metodą „burzy mózgów” wymieniają skutki zażywania alkoholu przez młodzież. Wspólne przeanalizowanie skutków picia alkoholu.
7. Wychowawca pyta wychowanków o pojęcie asertywności.
8. Wychowawca informuje o miejscach, w których można uzyskać fachową pomoc, jeżeli jest się uzależnionym od alkoholu (poradnie psychologiczne, specjalistyczne oddziały szpitalne, kluby Anonimowych Alkoholików, placówki Monaru itp.).
9. Wychowawca wyświetla 28-minutowy film nt. alkoholizmu.

III. Część końcowa:
Na zakończenie zajęć wychowawca prosi swoich wychowanków, aby zastanowili się nad sensem zdania:
NAPRAWDĘ TWARDY JEST NIE TEN – KTO PIJE,
ALE TEN – KTO POTRAFI NIE PIĆ WCALE.

KARTA PRACY NR 1

Prawdziwe i fałszywe stwierdzenia na temat wpływu alkoholu i alkoholizmu. Zaznacz odpowiedź.

1. Alkohol jest środkiem uzależniającym. Prawda / Fałsz
2. Alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Prawda / Fałsz
3. Ilość alkoholu zawarta w butelce piwa, lampce wina i kieliszku wódki
jest mniej więcej taka sama. Prawda / Fałsz
4. Najlepiej porozmawiać z kimś na temat jego picia, gdy ten ktoś jest
pijany, bo wtedy będzie z nami szczery. Prawda / Fałsz
5. Mieszanie alkoholu z napojami gazowanymi przyspiesza jego działanie. Prawda / Fałsz
6. Alkohol nie jest trawiony tak jak inne pokarmy. Prawda / Fałsz
7. Alkoholicy piją dlatego, że maja słaby charakter. Prawda / Fałsz
8. Pomocy w walce z alkoholizmem potrzebuje tylko osoba uzależniona,
jej rodzina nie. Prawda / Fałsz
9. Alkoholik wyrządza krzywdę tylko sobie. Prawda / Fałsz
10. Jeśli przed spożyciem alkoholu zje się posiłek, alkohol działa wolniej. Prawda / Fałsz
11. Picie alkoholu to dobry sposób na rozgrzanie się. Prawda / Fałsz
12. Żeby otrzeźwieć, trzeba się przespacerować lub wypić mocną kawę. Prawda / Fałsz
13. Alkohol jest bardziej szkodliwy dla nastolatka niż dla
czterdziestolatka. Prawda / Fałsz
14. Alkohol leczy przeziębienia. Prawda / Fałsz
15. Pijany jest zazwyczaj dowcipny. Prawda / Fałsz
16. Trzeba się napić, żeby móc się dobrze bawić. Prawda / Fałsz
17. Chłopcy mogą wypić więcej niż dziewczyny. Prawda / Fałsz
18. Wszyscy w Polsce piją alkohol. Prawda / Fałsz
19. Nie jest się alkoholikiem, dopóki rano nie czuje się przymusu wypicia
kieliszka. Prawda / Fałsz
20. Piwem nie można się upić. Prawda / Fałsz
21. Gdy wypije się alkohol, robi się czasem rzeczy, których inaczej by się
nie zrobiło. Prawda / Fałsz

KARTA PRACY NR 2 – POJĘCIA

NAŁÓG –

ALKOHOLIZM –

ALKOHOLIK –

KARTA PRACY NR 3

PRZYCZYNY SIĘGANIA MŁODYCH LUDZI PO ALKOHOL
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.