X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50770
Przesłano:
Dział: Internat

Czy uzależnienia niszczą marzenia? Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć
Temat: „Czy uzależnienia niszczą marzenia?”
Data:
Miejsce:
Uczestnicy zajęć:
Osoba obserwująca:
Cel główny: uświadomienie konsekwencji spożywania alkoholu oraz nauczenie wychowanków umiejętności radzenia sobie z potencjalnym zagrożeniem jakim jest uzależnienie od alkoholu.
Cele zajęć:
W trakcie zajęć wychowanek:
•analizuje sytuacje zaprezentowane w scenkach fabuły dotyczących uzależnienia od alkoholu;
•wyraża własną opinię na temat sytuacji problemowych związanych z nadużywaniem alkoholu;
•podejmuje decyzje za bohatera i analizuje konsekwencje zachowań związanych z alkoholem;
•rozwija podstawowe umiejętności psychologiczne, takie jak asertywność i umiejętność odmawiania alkoholu;
•buduje i wzmacnia pozytywny obraz własnej osoby, niezależny od konsumpcji alkoholu;
•uczy się budowania zdrowych relacji interpersonalnych oraz bliskich relacji rodzinnych bez obecności alkoholu;
•nabywa wzorców zdrowego trybu życia i sposobów zdrowego spędzania czasu bez alkoholu;
•dostrzega negatywne skutki uzależnienia od alkoholu u siebie i swoich rówieśników;
•rozumie potrzebę budowania zdrowych i satysfakcjonujących relacji rodzinnych wolnych od alkoholu;
•dokonuje analizy i oceny sytuacji przedstawionych w filmie ze zmienną fabułą dotyczącą uzależnienia od alkoholu;
•zna możliwe konsekwencje nadużywania alkoholu i jakie wynikają z tego negatywne skutki dla zdrowia i życia społecznego.
Metody pracy:
•heureza (naprowadzanie wychowanków na drogę samodzielnego rozwiązywania zagadnień związanych z uzależnieniem od alkoholu);
•burza mózgów;
•dyskusja;
•praca w grupie, praca w parach.
Materiały dydaktyczne:
Tablica flipchart;
Film: „Uzależnienie od alkoholu - konsekwencje i radzenie sobie”;
Kody QR przekierowujące do ankiety.

Przebieg zajęć:
1. Rozpoczęcie zajęć: Na początku zajęć wychowawca witający uczestników przypomina o celach dzisiejszych zajęć, czyli uświadomienie zagrożeń wynikających z uzależnienia od alkoholu. Następnie wprowadza do tematu poprzez prezentację krótkiego filmiku który ukazuje negatywnych skutki spożywania alkoholu prowadzące do uzależnienia.
2. Wprowadzenie do interaktywnego filmu: "Następnie uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć interaktywny film, opowiadający historię 16-letniego Dominika, który zachowuje się w sposób ryzykowny lub konstruktywny(decydują wychowankowie w ankiecie) . Każdy uczestnik otrzyma kod QR, który pozwoli mu na aktywne uczestnictwo w kierowaniu losami głównego bohatera. Nauczyciel zachęci uczestników do skanowania kodu QR i odpowiedzi na pytania ankietowe pojawiające się w trakcie filmu." Podsumowanie dotyczące wyborów głównego bohatera podsumowuje specjalista uzależnień w zaprezentowanym filmie.
3. Omówienie filmu i pracy w grupowej: "Po obejrzeniu filmu, uczestnicy będą mieli okazję omówić swoje wybory i konsekwencje, które miały znaczący wpływ na Dominika. Wychowawca zachęci do dyskusji na temat różnych podejść i ich konsekwencji, opierając się na odpowiedziach ankietowych zebranych za pomocą kodu QR."
4.Podsumowanie zajęć: Na końcu zajęć wychowawca podsumowuje omawiane zagadnienia i podkreśla, jak ważne jest radzenie sobie z uzależnieniem od alkoholu. Może także zasugerować różne sposoby na unikanie sytuacji i miejsc gdzie występuje spożywanie alkoholu, takie jak poszukiwanie wsparcia w rodzinie i przyjaciołach, angażowanie się w zdrowe aktywności oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i presją społeczną.
Podsumowanie/ewaluacja.
Na koniec wychowawca prosi chętne osoby aby dokończyły zdania:
Podczas dzisiejszych zajęć nauczyłem się..........
Najtrudniejsze dla mnie dzisiaj było................
Najbardziej podobało mi się...........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.