X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48796
Przesłano:

Kontrakt pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu

Kontrakt między nauczycielem stażystą a opiekunem stażu

Nauczyciel stażysta ................................. i opiekun stażu .....................................
ustalają następujące zasady działania oraz zadania, które należy zrealizować podczas czasu trwania stażu, tj. od ............................... do ................................. w ........................................

Do zadań nauczyciela stażysty należy:

1.Napisanie Planu Rozwoju Zawodowego.
2.Systematyczne uczestnictwo w spotkaniach z opiekunem stażu.
3.Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia nauczycieli.
4.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
5.Przygotowanie i prowadzenie co najmniej jednych zajęć w miesiącu w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
6. Omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć.
7.Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu.
8.Napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Zadaniem opiekuna stażu jest:

1.Pomoc w napisaniu Planu Rozwoju Zawodowego.
2. Zapoznawanie stażysty z zasadami funkcjonowania i organizacją pracy przedszkola, sposobem prowadzenia przedszkolnej dokumentacji i przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
3.Prowadzenie zajęć otwartych dla stażysty w wymiarze co najmniej 1 godziny w miesiącu. 4.Omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i konsultacje z zakresu bieżących problemów zawodowych.
5.Obserwacja i omawianie zajęć prowadzonych przez stażystę.
6.Pomoc w gromadzeniu dokumentacji i opracowaniu sprawozdania.
7.Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.
8.Udział w posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej.

.....................
(miejscowość, data)

.....................................
(podpis opiekuna stażu)

...................................
(miejscowość, data)

................................... (podpis stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.