X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48778
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Załącznik do IPET ucznia z Zespołem Aspergera w Szkole Średniej z Oddziałami Integracyjnymi

Zał. do IPET nr 1

załącznik do IPET

Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

Imię i nazwisko ucznia: Kamil P.
Zajęcia edukacyjne: P.P.
Nauczyciel prowadzący: Anna Zajko

I. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych został opracowany na podstawie:
zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej określonych w orzeczeniu Nr ... o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm w tym Zespół Aspergera obserwacji funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, wstępnej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

II. Cel: nabywanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w oparciu o jego podstawę programową, tak aby uczeń odniósł sukces edukacyjny.

III. Wnioski z obserwacji funkcjonowania ucznia podczas zajęć z przedmiotu

Mocne strony ucznia:
- uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy
- uważa podczas lekcji
- współpracuje z uczniem oraz wykonuje polecenia nauczyciela
- punktualny

Słabe strony ucznia:
- uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy
- uważa podczas lekcji
- współpracuje z uczniem oraz wykonuje polecenia nauczyciela
- punktualny
- wolniejsze tempo pracy
- problem z koncentracją uwagi, przerzutność uwagi

IV. Formy i metody pracy, które będą realizowane z uczniem podczas zajęć edukacyjnych:

- Ciepły, serdeczny stosunek do ucznia,
- ustalenie jasnych zasad funkcjonowania na zajęciach oraz
określenie czasu oraz miejsca na dodatkowe pytania, wyjaśnienia,
- jasne określenie oczekiwań związanych z wykonywaniem poleceń, zadań,
- stosowanie pozytywnych wzmocnień, opisowych pochwał,
- kontrolowanie pracy ucznia, aby uczeń wywiązywał się z poszczególnych etapów pracy, potwierdzenia właściwych wyborów
stosowanie informacji zwrotnej na temat postępów w nauce,
- pomoc przy sporządzaniu notatki,
- zaznaczenie partii materiału niezbędnego na sprawdzian lub kartkówkę,
- dzielenie zadań wieloetapowych na mniejsze,
- stała współpraca z rodzicami

V. Uczeń jest oceniany według wymagań edukacyjnych zawartych w PSO.

* Uczeń potrzebuje dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. (dołączyć wymagania)

Podpis nauczyciela prowadzącego: Anna Zajko

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.