X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47453
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Arkusz obserwacji lekcji

ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI / ZAJĘĆ

1. Nazwisko i imię nauczyciela ..Agnieszka Prudło.............2. Data .....18.11.2021........
3. Przedmiot .........Język polski..................................... 4. Klasa.................4a.................................
5. Temat Liczba i rodzaj rzeczownika..............................

- dydaktyczne – wyrabianie szacunku do języka ojczystego
- troska o poprawność i estetykę pisma
- uczeń dokonuje selekcji i analizy informacji

6. Cele
- wychowawcze – podstawa współpracy, zaangażowania w naukę i pracę na lekcji
7. Metody nauczania – pogadanka, ćwiczenia praktyczne oparte na działaniach uczniów
8. Formy pracy – praca z książką, zajęcia praktyczne
9. Środki dydaktyczne Podręcznik ,,Słowa z uśmiechem – klasa 4’’ – Nauka o języku (E.Horwath, A. Żegleń); zeszyt ćwiczeń ,,Słowa z uśmiechem – klasa 4’’ (E.Horwath)
10. Obserwacja zajęć (tok lekcji, realizacja celów, podsumowanie realizacji celów, metody aktywizujące, zaangażowanie uczniów, indywidualizacja, informacja zwrotna sposoby, zachowanie uczniów, podejmowane działania nauczyciela)

Obserwacja, stopień realizacji przykłady uwagi
tok lekcji Co to za część mowy? – rzeczownik
Co nazywa?
Przez co się odmienia?
realizacja celów Cel wynikający z podstawy programowej.
Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach rzeczownik, liczbę oraz rodzaj
podsumowanie realizacji celów Uczeń tworzy liczbę mnogą i pojedynczą, rozpoznaje rodzaje
metody aktywizujące Burza mózgów, metoda integracyjna – wprowadzenie dobrego nastroju i życzliwej atmosfery oraz poczucie bezpieczeństwa i tożsamości z grupą dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi(SPE),Wordwall – ćwiczenia interaktywne
zaangażowanie uczniów Czynny udział na lekcji, zgłaszanie się. Chętne osoby pisały na tablicy jakie znają rodzaje rzeczownika oraz liczby. Jak również osoby zgłaszające się mogły pracować na ćwiczeniu interaktywnym ,wskazanym przez nauczyciela, na platformie WordWall.
indywidualizacja uczniów Akceptacja, że każdy pracuje we własnym tempie, stosowanie metody polisensoycznej (dla uczniów z SPE) – ćwiczenia interaktywne oparte na wizualizacji
informacja zwrotna Nauczyciel wskazywał co było wykonane poprawnie a co nie.
NaCoBeZu – chwalić i dawać przestrzeń do błędów.
zachowanie uczniów – przestrzeganie zasad Wzajemny szacunek, szukanie osoby mówiącej, zgłaszanie się poprzez podniesienie ręki. Dawanie sobie prawa do popełnienia błędów – bez wyśmiewania i komentowania
podejmowane działania nauczyciela Planowanie pracy i przygotowanie się do zajęć nauczyciela prowadzącego. Popracować nad większym zaangażowaniem na lekcji uczniów z SPE
praca domowa -różnicowanie Ćwiczenie polegające na utworzeniu liczby pojedynczej i mnogiej od podanych rzeczowników. Wybór tego ćwiczenia przez nauczyciela, padł na takie, które pod względem trudności wykonania zostało dopasowane również dla uczniów z SPE.

11. Kształtowanie kompetencji kluczowych.

Obserwacja kształtowania kompetencji kluczowych w działaniu (skala 1-10)
L.p. kompetencja kluczowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nie występuje Uwagi obserwatora
1 porozumiewanie się w językach obcych

2 kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne
3 kompetencje informatyczne

4 umiejętność uczenia się

5 kompetencje społeczne i obywatelskie

6 inicjatywność i przedsiębiorczość

12. Poprawność prowadzonej dokumentacji ........................................ ........................................
13. Zalecenia: ........................................ ........................................ ........................................
14. Ogólna ocena lekcji ........................................ ........................................

........................................ ........................................
/Podpis nauczyciela/ /Podpis obserwującego/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.