X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4701
Przesłano:

Rysujemy prostokąty, elipsy i proste w programie graficznym. Narzędzie: prostokąt, elipsa, linia

KONSPEKT ZAJĘĆ Z INFORMATYKI KL. I

Opracowała: Teresa Mierzwińska

Opiekun stażu: Cezary Sułkowski

DATA: 24.11.2008r. klasa 2 D
25.11.2008r. 2 C
28.11.2008r. 2 B

CELE OPERACYJNE

Uczeń potrafi:
- uruchomić edytor grafiki
- wskazać w pasku narzędzi: prostokąt, elipsa, linia
- wyjaśnić zastosowania tych narzędzi w edytorze grafiki
- wykorzystać narzędzia w praktyce

Środki dydaktyczne:
- komputery z oprogramowaniem Windows XP
- edytor grafiki Paint
- karta pracy

Metody pracy:
- wykład
- pogadanka
- ćwiczenia

Przebieg lekcji:

Wprowadzenie:
1.Nauczyciel nawiązuje do możliwości wykorzystania lekcji informatyki do utrwalenia wiadomości i umiejętności zdobytych na innych przedmiotach. np. na matematyce.
2.Określenie celu lekcji.
Nauczyciel zadaje pytanie: Jakie figury geometryczne poznaliście na lekcjach matematyki? Uczniowie wymieniają poznane figury, opisują ich własności.
Na dzisiejszej lekcji poznacie narzędzia edytora grafiki Paint, za pomocą których można rysować wybrane figury geometryczne: kwadrat, prostokąt, okrąg, trójkąt, linię prostą.
3.Podanie tematu lekcji.

Część główna:
1.Na polecenie nauczyciela uczniowie uruchamiają program Paint. Z przybornika wybierają narzędzia, za pomocą których można, ich zdaniem, rysować figury geometryczne. Wskazując myszką narzędzia, odczytują i podają ich nazwy: elipsa, prostokąt, wielokąt, linia, krzywa. Nauczyciel wyjaśnia, co to jest elipsa.
2.Nauczyciel objaśnia użycie klawisza Shift podczas rysowania kwadratu, wielokąta, linii prostej, okręgu. Wyjaśnia również, w jaki sposób zaznacza się wybrane elementy i zmienia ich położenie na rysunku.
3.Uczniowie rysują kilka figur geometrycznych oraz zmieniają ich położenie na rysunku.
4.Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, na których, oprócz poleceń, znajduje się rysunek przedstawiający "zamek", który składa się z figur geometrycznych.
5.Nauczyciel zadaje pytanie: Jakie figury geometryczne wykorzystano na rysunku?
Uczniowie wymieniają: trójkąt, prostokąt, kwadrat, okrąg, linia prosta. Nauczyciel wyjaśnia, że ich zadaniem jest wykonanie rysunku w programie Paint przy pomocy poznanych narzędzi. Udziela wskazówek dotyczących wykonania rysunku.
6.Uczniowie przystępują do realizacji zadania zgodnie z kartami pracy.
7.Nauczyciel kontroluję pracę uczniów, udziela wskazówek. Wskazuje popełniane przez uczniów błędy i doradza, jak je usunąć.
8.Uczniowie konsultują z nauczycielem swoje wątpliwości oraz korygują błędy.
9.Zapisują rysunek we wskazanym folderze.
10.Uczniowie prezentują efekty swojej pracy na ekranach monitorów.

Podsumowanie:
1.Nauczyciel przy udziale uczniów ocenia prace, biorąc pod uwagę dokładność i estetykę rysunków oraz poprawność wykonania poszczególnych elementów, którymi są figury geometryczne.
2.Wspólnie omawiają trudności i błędy, które pojawiły się podczas wykonania zadania.
3.Omawiają korzyści, jakie przyniosła lekcja – poznanie nowych narzędzi edytora grafiki Paint przy jednoczesnym utrwaleniu wybranych wiadomości z matematyki.

KARTA PRACY
Zad. Stosując poznane narzędzia narysuj zamek według wzoru i pokoloruj go.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.