X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4700
Przesłano:

Piszemy wielką literę - edytor tekstu. Konspekt zajęć

1.Imię i nazwisko osoby prowadzącej lekcje: Teresa Mierzwińska
2.Opiekun stażu: Cezary Sułkowski
3.Data prowadzonej lekcji: 12.11.2008 kl.3B
13.11.2008 kl.3D (1gr)
14.11.2008 kl.3D (2gr) i 3C
4.Czas trwania lekcji: 45 min.

Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje
·posługiwać się klawiszami alfanumerycznymi
·wskazać klawisz niezbędny do tworzenia wielkich liter
·wyjaśnić jeden z zastosowań klawisza shift i sposób tworzenia wielkiej litery na wybranym przykładzie
·wykonywać ćwiczenia, w których należy posługiwać się literą wielką
·Sprawnie posługiwać się klawiaturą

Metody nauczania.
- elementy wykładu, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia przy komputerze.

Środki dydaktyczne:

- komputer z właściwym oprogramowaniem Word,
- „MISTRZ KLAWIATURY”

Przebieg zajęć:

Czynności nauczyciela:

1. Czynności wstępne
Powitanie uczniów
Przygotowanie do zajęć
Rozmowa nt. zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem.
Powtórzenie wiadomości nt. aplikacji okna Windows. Omówienie celów lekcji
Zapoznanie z tematem zajęć

Czynności uczniów:
Powitanie nauczyciela
Przygotowanie miejsca pracy.U
dział w rozmowie.
Wysłuchanie celów lekcji.
Poznanie tematu zajęć.

2.Część właściwa
Czynności nauczyciela:
Podanie nowego materiału.
Pogadanka nt. zastosowania komputerowych dokumentów tekstowych
Wyjaśnia pojęcia : edytor tekstu, dokument, wiersz

Czynności ucznia:
Zapisują notatkę w zeszycie.
3.Budowa klawiatury
Czynności nauczyciela:
Poleca rozdać każdemu z uczniów rysunek budowy klawiatury.
Poznają rodzaje klawiszy.
4.Omówienie funkcji niektórych klawiszy.
·Objaśnia funkcje niektórych klawiszy:
·wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym CAPS LOCK
·-litery : ą, ę, ł, ż, ć, ś, ó,– piszemy naciskając prawy klawisz ALT i literę zbliżoną do wybranej z wyjątkiem litery” ź”, którą uzyskamy naciskając ALT i „x”
·odstępy tworzymy za pomocą klawisza SPACJA
·błędy usuwamy za pomocą klawiszy: BACKSPACE- usuwa znak bezpośrednio przed kursorem
·DELETE- kasuje znak bezpośrednio za kursorem
·Klawisze ze strzałkami przesuwają kursor zgodnie ze wskazaniem strzałki
·ENTER –używamy gdy przechodzimy do nowego wiersza

Czynności uczniów:
Zapoznają się z funkcjami klawiszy i umiejętnie wykorzystują w ćwiczeniach w pisaniu
5.Poznanie programu WORD

Czynności nauczyciela:
Poleca odnaleźć i uruchomić program WORDO
Omawia okno programu :-pasek narzędzi
-pasek formatowania
-linijka
-pasek stanu

Czynności uczniów:
Odnajdują i otwierają program WORD :START /PROGRAMY OFFICE /WORD lub ze skrótu na pulpicie
Poznanie programu WORD

Czynności nauczyciela:
Poleca odczytanie kolejnych opcji z paska menu i prosi uczniów aby określili do czego służy dana opcja

Czynności uczniów:
Otwierają nazwy na pasku menu i odczytują oraz określają do czego one służą.

Czynności nauczyciela:
Omawia pasek narzędzi do pisania. Poleca aby uczniowie wskazywali kursorem myszy po kolei wszystkie przyciski z paska narzędzi i głośno je odczytują.

Czynności uczniów:
Skazują kolejne przyciski z paska narzędzi i odczytują ich nazwy.

Czynności nauczyciela:
6.Uczymy się pisać na komputerze
Podaje ćwiczenie do wykonania:
-Napisać swoje imię i nazwisko (podaje czcionkę, rozmiar, grubość)

Czynności uczniów:
Wykonują polecenie zgodnie ze wskazówkami nauczyciela. W razie wprowadzanych zmian w swojej pracy posługują się poleceniem COFNIJ PISANIE z paska narzędzi lub z paska menu EDYCJA z polecenia COFNIJ
7.„ Mistrz klawiatury”
Czynności nauczyciela:
Poleca uruchomić ze skrótu na pulpicie program „Mistrz klawiatury” i poćwiczyć pisanie dużych liter. Wykonują polecenie i ćwiczą pisanie dużych liter.
8.Podsumowanie zajęć
Ocenia wypowiedzi i pracę uczniów oraz ich aktywność.
Wybrani powtarzają poznane pojęcia na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.