X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4691
Przesłano:

Program koła plastycznego "Kolorki"

dla uczniów klas I – III na rok szkolny 2008/2009

Spis treści

Wstęp

1. Cele
2. Metody i formy pracy
3. Treści nauczania.
4. Procedury osiągania celów.
5. Propozycje tematów prac plastycznych
6. Propozycje technik plastycznych
7.Opis założonych osiągnięć uczniów

Bibliografia

Wstęp

Badania nad rozwojem twórczości plastycznej dzieci dowiodły, że rozwija się ona zgodnie z fazami tego rozwoju. Dziecko przejawia naturalna potrzebę przekazywania innym swoich odczuć. W tym zakresie twórczość plastyczna jest działalnością niezbędną w procesie kształtowania się jego osobowości.
Zajęcia plastyki mają wielkie wartości wychowawcze i kształcące. Wpływają na ogólny rozwój osobowości dziecka. Dzięki nim rozwija się wrażliwość i spostrzegawczość dziecka, a zwłaszcza wyobraźnia plastyczna i procesy poznawcze.
Plastyka polega na kształtowaniu odpowiedniego klimatu zajęć, aby wyzwolić w dziecku autentyczną radość tworzenia. Dzieci najmłodsze potrafią za pomocą kolorów przetworzyć swoje własne myśli w małe arcydzieło.
Jedną z ważniejszych form uatrakcyjnienia zajęć jest stosowanie różnorodnych technik plastycznych. Właściwie dobrane techniki plastyczne, dostosowane do możliwości manualnych uczniów, są środkiem wiodącym do osiągania oczekiwanych efektów.
Wypowiadanie się w formie plastycznej daje dziecku dużo radości, zadowolenia. Pozwala dostrzegać, rozumieć i przeżywać wartości wizualne otaczającego świata.
Program został opracowany w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez MEN z dnia 23 sierpnia 2007r. Jest przeznaczony dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej . Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela kształcenia zintegrowanego – raz w tygodniu. Na zajęcia będzie uczęszczało 16 uczniów z klas I – III, którzy chcą uczęszczać na koło plastyczne.

Cele:

Cele ogólne:

•Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.
• Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

Cele szczegółowe:

• Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem.
• Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia.
• Rozwijanie zdolności wyobrażania, wymyślania i tworzenia czegoś nowego, oryginalnego.
• Rozwijanie możliwości innowacyjnych poprzez wynajdywanie różnych rozwiązań dotyczących tego samego tematu.
• Zapoznanie z różnymi technikami i obserwowanie uzyskanych efektów.
• Posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu.
• Zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez twórcze zabawy.
• Promowanie prac i ich autorów poprzez prezentacje na gazetkach szkolnych.
• Umacnianie wiary we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.
• Stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej.
• Doskonalenie sprawności manualnych.
• Wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów.
• Kształcenie umiejętności samooceny.

Metody i formy pracy

Metody:
- słowne: rozmowa, pogadanka
- oglądowe: pokaz
- ćwiczeń plastycznych z wyobraźni, pamięci i z pokazu: twórcza praca dzieci

Formy pracy:
- praca indywidualna
- praca grupowa
- praca zespołowa

Treści nauczania

• Wybrane wytwory kultury, sztuki, techniki.
• Wykorzystanie materiałów (papier, tkanina, materiały przyrodnicze) w działalności manualnej.
• Organizacja pracy (planowanie, organizacja stanowiska, racjonalne wykorzystanie materiału i czasu).
• Działalność plastyczna uczniów w różnych materiałach, technikach i formach z wykorzystaniem tradycji regionalnych.
• Wielość środków komunikacji (język przestrzeni, koloru, ciała) oraz środków wyrazu plastycznego.
• Ekspresja i autoekspresja.
• Rozumienie, akceptacja i tolerancja dla innych wypowiedzi artystycznych.
• Kształtowanie otoczenia i form użytkowych.

Procedury osiągania celów:

• Stosowanie różnorodnych technik plastycznych.
• Inspirowanie uczniów utworami literackimi, muzycznymi.
• Przygotowywanie upominków na różne okazje.
• Przedstawianie scen inspirowanych przeżyciami, świętami, porami roku.
• Zachęcanie do udziału w konkursach.

Propozycje tematów prac plastycznych

1. Jesienne liście tańczą na wietrze.
2. Moje ulubione zwierzątko.
3. Pada, pada śnieg.
4. Świąteczne pocztówki.
5. Dekoracje na święta.
6. Karnawałowa maska. Karnawałowy strój.
7. Ptasia stołówka.
8. Upominki dla babci i dziadka.
9. Pejzaż zimowy.
10. Moja ulubiona bajka, baśń.
11. Kartki z owadami.
12. Wiosenne kwiaty.
13. Wielkanocne stroiki.
14. Barwny motyl.
15. Kwiaty dla mamy.
16. Magiczne figury.

Propozycje technik plastycznych

Malowanie krepiną
Malowanie wacikami
Malowanie farbami i pastą do zębów
Witraż papierowy
Wydzieranka
Wydrapywanka
Frottage (frotaż)
Collage (kolaż)
Wycinanka
Cięcie i składanie
Obrysowywanie kształtów i wypełnianie
Rysowanie kółeczkami

Opis założonych osiągnięć uczniów

Uczeń:

• Jest kreatywny, odkrywa przyjemność tworzenia, cieszy się uzyskanym efektem.
• Przejawia zmysł estetyki i potrzebę tworzenia.
• Posiada zdolności wyobrażania, wymyślania i tworzenia czegoś nowego, oryginalnego.
• Wykazuje możliwości innowacyjne poprzez wynajdywanie różnych rozwiązań dotyczących tego samego tematu.
• Stosuje różne techniki i obserwuje uzyskane efekty.
• Posługuje się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu.
• Posługuje się kształtem, kolorem i bryłą w twórczych zabawach.
• Jest autorem oryginalnych prac prezentowanych na gazetkach.
• Posiada wiarę we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.
• Wykazuje się sprawnością manualną.
• Posiada umiejętność organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów.
• Wykazuje się umiejętnością samooceny.

Bibliografia

1. Balchin Judy - ,,Zabawy plastyczne”
2. Beaumont Emilie - ,,Księga Bożego Narodzenia”
3. Bolton Vivienne - ,,Wielka księga pocztówek i bilecików”
4. Dziamska Dorota - ,,Bajkowe kółeczka”
5. Dziamska Dorota - ,,Magiczne koła”
6. Godec Szmidt Jelka - ,,Jak malować i rysować”
7. Jabłońska Anna - ,,Zabawy plastyczne”
8. Lounsbury Foose Sandra - ,,Ozdoby z papieru na cztery pory roku”
9. Pinder Polly - ,,Jak robić kartki”
10. Popka Stanisław - ,,Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych”
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
12. Solga Kim - ,,Malujemy”
13. Wetzel – Maesmanns Sigid - ,,Każde dziecko to potrafi”
14. Wetzel – Maesmanns Sigrid - ,,Kwiaty z bibuły”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.