X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46848
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zakodowana łąka

Cele ogólne:

• podnoszenie kompetencji matematycznych i cyfrowych;
• rozwijanie logicznego myślenia;
• rozbudzanie zainteresowań matematyką.

Cele szczegółowe:

• bierze udział we wspólnych zabawach
• potrafi stworzyć kod przy pomocy strzałek kierunkowych
• wie, co oznaczają strzałki kierunkowe
• wie, co oznaczają warunki
• poprawnie określa kierunki: „w prawo”, „w lewo”
• potrafi odczytać współrzędne na osiach,
• rozpoznaje i właściwie nazywa cyfry i litery,
• potrafi przekazać ustnie komunikat,
• stara się odtworzyć układ obrazków
• potrafi ułożyć wzór na podstawie, komend słownych, podanych współrzędnych
• potrafi współdziałać w zespole, stosować zasady które zostały ustalone,
• potrafi odczytać wyrazy
• doskonali koordynację ruchową, słuchowo- ruchową, orientację przestrzenną

Realizowane obszary podstawy programowej:

- Kształtowanie rozwoju fizycznego dziecka: uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych - obszar I

- Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i

dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; posługuje się swoim imieniem - III obszar

- Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych; czytanie obrazów, wyodrębnianie i nazywanie ich elementów, nazywanie symboli- IV obszar

- Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w
poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia: odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości, byty rzeczywiste od miedialnych, byty realistyczne od fikcyjnych- IV obszar edukacyjny

- Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną: określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, rozróżnianie strony lewej i prawej; rozróżnia podstawowe figury geometryczne- IV obszar

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna,

Metody: słowne, oglądowe, czynne,

Środki dydaktyczne: mata, kartoniki z symbolami, kartoniki ze strzałkami, cyframi, literami, kartoniki w róznych kolorach pendrive z nagraniem piosenki „Z lewa, do prawa”, odwarzacz CD,i , pudełka po jajkach z imionami

Przebieg zajęć:

1. Spotkanie w kręgu wokół maty - powitanie fragmentem wierszyka Doroty Gellner BOSA OSA .
Do miasteczka osa wpadła
i na środku rynku siadła.
Przywitały ją oklaski:
- Jaka ładna! W żółte paski!
2. Zabawa „Latająca osa” - nauczyciel podaję komendy a dzieci w myślach śledzą ruchy osy. Kiedy Osa opuści matę dzieci krzyczą OSA WYLECIAŁA.

3. Zabawa „Latająca osa i przeszkody” - nauczyciel podaje komendy tak jak we wcześniejszej zabawie ale jeśli stanie na czerwonym polu ignoruje kolejną komendę a jeśli na żółtym wykonuje ustalone wcześniej ćwiczenie gimnastyczne.

4. „Tęczowe pola” - zabawa wprowadzająca układ współrzędnych. Zadaniem dzieci jest umieszczenie odpowiedniego kartonika na kratownicy..

5. „Zakodowane litery” - zadaniem dzieci jest podawanie nauczycielce współrzędnych na których ma ona położyć kolorowy kwadrat tak aby powstała pożądana litera. Zmiana podających ( nauczyciel podaje współrzędne dzieci kładą kwadraty).

6.Piosenka „Z lewa do prawa”

Dzieci wraz z nauczycielem odzwierciedlają ruchem treść piosenki.

Z lewa do prawa, tak wygląda zabawa,

Z lewej do prawej, w górę ręce i razem.

Z lewa do prawa, tak wygląda zabawa,

Z lewej do prawej, w górę ręce i razem.

7. Zabawa „Znajdź biedronkę” - zadaniem dzieci jest na początku odszukanie w sali kodów QR , ich zeskanowanie i odczytanie polecenia do wykonania ( Znajdź zagubioną biedronkę). Kolejnym etapem tego zadania jest wyznaczenie za pomocą strzałek drogi do zagubionej biedronki. A jak nazywa się biedronka? odpowiedź na to pytanie znajdą również w kodach QR.

8. Zabawa „Po nitce do imienia” - zadaniem dziecka będzie ułożenie kodu (drogi) do swojego imienia znajdującego się na kratownicy.

9. Zabawa „Mała łąka” - każde dziecko w poprzednim zadaniu odnalazło swoje imię, które było na pudełku. W środku pudełka jest kolorowy kod do odwzorowania przez dziecko.

10. Podziękowanie za udział w zajęciach i ewaluacja.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.