X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46838
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wprowadzenie dzieci w świat wartości - respektowanie norm społecznych. Scenariusz hospitacji

Scenariusz hospitacji „Wprowadzenie dzieci w świat wartości - respektowanie norm społecznych”

GRUPA: „Promyczki” 3, 4, 5 - latki

OSOBA PROWADZĄCA: Beata Smolińska

Temat: „Jak można pomagać? – wzmocnienie więzi społecznych i poczucia własnej wartości”

TERMIN: 22.06.2021

Cele ogólne:
- kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci,
- wprowadzanie w świat wartości,
- budowanie pozytywnego obrazu siebie,
- rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, zadaniowe podejście do stawianych problemów),
- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
- kształcenie spostrzegawczości, koncentracji uwagi,
- kształtowanie umiejętności poszanowania pomysłów i indywidualnej postawy,

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- zna pojęcie dobry uczynek,
- wypowiada się na temat dobrych uczynków,
- określa emocje i uczucia towarzyszące osobom podczas czynienia dobra,
- aktywnie uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowej,
- rozwija umiejętność współpracy z partnerem,
- szuka rozwiązań stawianych przed nim problemów,
- jest twórcze,
- chętnie pracuje w zespole,
- wykonuje pracę plastyczną,
- śpiewa piosenkę.

Metody: słowne - rozmowa; czynne - samodzielnych doświadczeń, aktywność własna, zadań stawianych dziecku do wykonania

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa

Środki dydaktyczne:  płyta CD z nagraniami, Wiersz Marzeny Szczepańskiej pt.: Dobre uczynki,
kartki, papier kolorowy, klej, szablony serduszek, kwiatów lub kartki z narysowanymi
serduszkami, kwiatami, historyjka obrazkowa,

Przebieg zajęć:

1. Powitanie z rymowanką.

Gdy ci smutno, gdy ci źle,
To uśmiechnij do mnie się. (lub do nas się)
Całuska poślij w prawo
I pomachaj też żwawo.
Potem ślij buziaki w lewo
Machając przy tym kolegom
Razem mamy dziarską minę
I już dobry masz uczynek.
Teraz usiądź na dywanie
I posłuchaj co powie pani

2. Słuchanie wiersza Marzeny Szczepańskiej pt.: „Dobre uczynki”.

Nauczyła mnie mamusia,
By człowiekiem dobrym być.
Z koleżanką i z kolegą
Zawsze umiem w zgodzie żyć
Nakarmię pieska, kotkowi dam mleko,
Pobawię się z bratem, to nic trudnego.
Odkurzę dywan, zmyję talerze,
Że mogę pomóc, bardzo się cieszę.
Starszej sąsiadce zaniosę zakupy,
A gdy jej smutno, dodam otuchy.
Tak mamusia mnie uczyła,
Od najmłodszych moich lat,
Żebym zawsze miła była
I kochała cały świat.

3. Rozmowa na temat treści wysłuchanego wiersza i postępowania jego bohatera.

• Czego nauczyła mnie mama?
• Co mogę zrobić (uczynić) dla innych?
• W jaki sposób pomóc innym?

4. „Co to jest dobry uczynek?” – burza mózgów.

5. Wyjaśnienie pojęcia dobry uczynek. Przykłady dobrych uczynków:

• Wesprzeć i pocieszyć kogoś, przytulić, kto płacze,
• Pobawić się z kolegą, gdy czuje się samotny,
• Pomóc w porządkowaniu zabawek,
• Pomóc starszym osobom w sprzątaniu, noszeniu zakupów, ustąpić miejsca w autobusie,
• Segregować śmieci,
• Dbać o przyrodę, rośliny i zwierzęta.

6. „Warto pomagać” – historyjka obrazkowa.

Omawianie historyjki obrazkowej wspólnie z dziećmi – układanie jej.
Następnie nauczyciel zadaje pytania:
- W co bawiły się dzieci?
- Co zrobiły, gdy nauczycielka ogłosiła koniec zabawy?
- Dlaczego dziewczynka nie zdążyła ze sprzątaniem?
- Kto zauważył, że koleżanka potrzebuje pomocy?
- Jak zachował się chłopiec?
- Jak skończyła się historia?
7. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Lustro” – w parach jedno dziecko wykonuje dowolny ruch a
drugie go naśladuje.

8. Słuchanie piosenki „Lubię pomagać”. Rozmowa kierowana nauczyciela z dziećmi na temat pomagania i pomocy w domu członkom rodziny. Nauczyciel wspomaga dzieci w budowaniu wypowiedzi ustnych, zachęca do wypowiedzi, motywuje do logicznego rozumowania i skupienia uwagi na zadawanych pytaniach.
Przykładowe pytania:
• Czy pomagasz mamie w pracach domowych lub innym członkom rodziny?
• Jak pomagasz?
• Co czujesz gdy pomagasz mamie, babci itp.?
• Czy powinniśmy być uczynni i dobrzy dla innych?
• Czy należy tylko mamie pomagać czy również czynić dobro dla wszystkich, którzy
tego potrzebują?
• Czy należy pomagać w zamian za coś ? Czy raczej powinniśmy robić coś dobrego
bezinteresownie?

9. Zabawa słowna: „Co mi powiesz?”

Dzieci siedzą w kole na dywanie. Nauczyciel toczy w kręgu dwie piłeczki w różnych
kierunkach do dzieci. Kto złapie piłeczkę mówi drugiej osobie z piłeczką coś miłego np.:
pięknie się uśmiechasz, jesteś fajnym kolegą,..., następnie toczą piłeczki do innych kolegów
i koleżanek. Nauczyciel zachęca do mówienia sobie coś miłego, pomaga w tworzeniu
wypowiedzi ustnych.

10. „Nie chcę cię znać” – zabawa muzyczno-ruchowa.
11. Praca plastyczna ,,Dobrze mieć przyjaciela”.

Rysowanie serduszka lub kwiatka od szablonu (dzieci starsze) na kolorowej kartce, kolorowanie go, wycinanie. Kolorowanie gotowych szablonów serduszek (dzieci młodsze). Daj komuś, kto jest smutny, bo....

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.