X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4604
Przesłano:

Las - warstwy roślinności. Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III

KLASA: trzecia,
DATA:
PROWADZĄCY: Joanna Krzyszczak.
BLOK TEMATYCZNY: Czarowanie słowem.
TEMAT DNIA: LAS – WARSTWY ROŚLINNOŚCI, GRZYBY, ROŚLINY.
ZAPIS W DZIENNIKU: Las jesienią – zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie, barwy jesiennego lasu. Znaczenie lasów dla ludzi i zwierząt. Warstwy lasu i roślinność tych warstw. Grzyby jadalne i trujące, ich nazwy i wygląd. Utrwalenie wiadomości o podstawowych figurach geometrycznych. Dodawanie i odejmowanie wyrażeń dwumianowanych. Lepienie grzybów z plasteliny.
CELE OGÓLNE: - wzbogacanie słownictwa związanego z przyrodą,
- las jako środowisko naturalne – warstwy lasu,
- wdrażanie do cichego czytania ze zrozumieniem,
- roślinność runa leśnego – grzyby jadalne i trujące,
- podstawowe figury geometryczne: odcinki i łamane.
CELE ZOPERACJONALIZOWANE:
UCZEŃ:
- wykorzysta teksty i ilustracje w książkach do przedstawienia zmian zachodzących jesienią w lesie,
- potrafi wymienić podstawowe barwy lasu jesienią,
- zna warstwy lasu oraz roślinność tych warstw,
- rozpoznaje podstawowe grzyby jadalne i trujące,
- wypowie się na określony temat,
- nazywa i rysuje podstawowe figury geometryczne: odcinek i łamaną,
- potrafi obliczyć długość łamanej.
METODY:
słowne – rozmowa, opowiadanie, praca z tekstem,
oglądowe – pokaz, obserwacja,
praktyczne – ćwiczenia indywidualne i grupowe, zadania geometryczne, lepienie z plasteliny.
FORMY: zbiorowa,
grupowa jednolita,
indywidualna jednolita,
indywidualna zróżnicowana.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: albumy i książki o tematyce leśnej, podręczniki i ćwiczenia do klasy trzeciej, ilustracje grzybów jadalnych i trujących,
karty pracy: warstwy lasu, karty pracy: figury geometryczne, karty pracy: grzyby jadalne i trujące.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Zebranie od uczniów prac domowych w formie kart pracy.
2. Omówienie dyktanda ortograficznego pisanego przez dzieci na poprzednich zajęciach. Częściowa poprawa dyktanda na zajęciach. Pozostałą część poprawią w domu.
3. Oglądanie albumów i książek o tematyce leśnej przyniesionych przez dzieci i przygotowanych przez nauczyciela.
4. Krótka rozmowa na temat wyglądu lasu jesienią i zmian zachodzących w lesie o tej porze roku.
5. Zadanie problemowe na podstawie kart pracy: „ Czym różni się drzewo od krzewu?” Podanie cech charakterystycznych drzew i krzewów.
6. Omówienie warstw lasu na podstawie Rysunku demonstracyjnego, z uwzględnieniem: runa leśnego, podszytu i lasu wysokiego.
7. Wykonanie kart pracy – warstwy lasu. Uczniowie otrzymują karty pracy, na które mają nanieść nazwy poszczególnych warstw roślinności , pokolorować pracę i wkleić je do zeszytu.
8. Przerwa śródlekcyjna – zabawa spostrzegawczo- ruchowa „ Drzewa wysokie i drzewa niskie.” ( odmiana zabawy lampa-nos)
9. Praca problemowa w grupach – „ Co nam daje las?”
10. Prezentacja prac.
11. Rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych, mierzenie i kreślenie odcinków, obliczanie długości łamanej – karta pracy z figurami geometrycznymi.
12. Oglądanie przyniesionych grzybów pod różną postacią: suszonych, marynowanych.
13. Rozmowa na temat grzybów jadalnych i trujących. Demonstracja ilustracji grzybów jadalnych i niejadalnych. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo zjedzenia grzyba niejadalnego.
14. Ulepianki z plasteliny „Dary lasu- grzyby”
15. Praca domowa: Podział grzybów na jadalne i trujące – praca w ćwiczeniu lub na karcie pracy – utrwalenie wyglądu grzybów jadalnych i trujących – kolorowanie kart z konturami grzybów oglądanych podczas zajęć.
Rozwiązanie zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie wyrażeń dwumianowanych.

UWAGI:........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.