X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4600

Scenariusz imprezy szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Chcę się podzielić scenariuszem imprezy, którą przeprowadziłam w Dzień Edukacji Narodowej. Składa się ona z dwóch części: z pierwszej poważnej, obfitującej w wiersze o nauczycielach i ich pracy oraz drugiej bardziej humorystycznej, złożonej z różnych zabawnych zadań stawianych nauczycielom do wykonania.
Może być wykorzystany w całości lub oddzielnie.

SCENARIUSZ IMPREZY SZKOLNEJ Z UDZIAŁEM DZIECI Z KLAS : II i III

PROWADZĄCY: Joanna Krzyszczak
CELE :
1.Uczeń :
- uzmysławia sobie trud i wysiłek nauczycieli wkładany w pracę z dziećmi,
- twórczo współdziała i współpracuje w grupie,
- układa zadania i pytania z zachowaniem form grzecznościowych,
- uczy się prowadzenia konkurencji opanowując tremę podczas wystąpień publicznych,
- wygłasza swoje kwestie głośno, wyraźnie w odpowiednim tempie i z właściwą modulacją oraz intonacją głosu,
- stara się dostosować zachowanie i właściwie reagować na sytuacje nie przewidziane w programie imprezy,

PRZEBIEG IMPREZY
1. Powitanie uczniów szkoły, podanie celu spotkania, złożenie życzeń wszystkim pracownikom szkoły i podziękowanie za ich trud i wysiłek pracy z dziećmi.

2. Deklamacja wierszy przez uczniów kl. II
Gabrysia i Ania: wiersz T. Kubiaka „Dla naszej pani”, Michał, Karol i Marta: wiersz B. Lewandowskiej „Nasza pani”, Damian, Krzyś i Rafał: wiersz H. Łochockiej „Usimiech naszej pani”, Paweł, Filip, Agnieszka, Karol i Marta: wiersz W. Grodzieńskiej „Nasza pani”.

3. Podziękowanie kl. II i zaproszenie do zabawy o charakterze humorystycznym.
- Poproszenie uczniów kl. III i przedstawienie ich jako pomocników w prowadzeniu imprezy ,
- Powołanie w naszej szkole nowej klasy – kl. IV N, wyczytywanie imion nauczycieli jako uczniów kl. IV N i rozdanie im tarcz uczniowskich z imieniem i numerem klasy.

- Zadanie 1 : Rozdanie uczniom kl. IV N(nauczycielom) torebek zawierających elastyczne elementy do skonstruowania okularów. Uczniowie mają przeczytać instrukcję, wykonać okulary i nałożyć je. Wówczas okulary zaczną świecić gdyż są fluorescencyjne.

- Zadanie 2 : Prowadzący .....( wpisać imię prowadzącego)
Uczeń rozdaje nauczycielom 12 sztuk kart do gry i prosi o zbudowanie w ciągu 3 minut jak najwyższej wieży. Jeśli wieża podczas budowy rozpadnie się należy rozpocząć budowę ponownie.

- Zadanie 3: Prowadzący ............
Ulepianka z plasteliny- żyrafa.
Uczniowie kl. IV( nauczyciele) mają ulepić stojącą na czterech nogach żyrafę z jak najdłuższą szyją. Czas na wykonanie zadania trzy minuty

- Zadanie 4 : Prowadzący .............
Rysowanie własnego portretu z zawiązanymi oczami na białych kartkach zawieszonych na sztalugach.

- Zadanie 5 : Część sprawdzająca wiadomości z zakresu „Ludzie pierwotni”.
W tej części znajdują się pytania z trzema odpowiedziami do wyboru np.:
1. Jaskiniowcy zdobywali pożywienie :
a) polując i zbierając, ( prawidłowa odpowiedź)
b) uprawiając ziemię i hodując zwierzęta,
c) chodząc po zakupy.
2. Ludzie z epoki lodowcowej mieli grube futra gdyż :
a) taka była moda,
b) było bardzo zimno,( prawidłowa odpowiedź)
c) ciężko było o krawca,
3. Pierwszymi oswojonymi zwierzętami były :
a) wilki,( prawidłowa odpowiedź)
b) mamuty,
c) owce,

- Zadanie 6 : Pytania z odpowiedziami : prawda lub fałsz np.:
1. Do budowy gniazd szerszenie używają starych gazet. ( fałsz )
2. Chopin był słynnym polskim kompozytorem. (prawda )
3. Szerszenie mogą użądlić tylko raz.( fałsz )
4. Krzyżacy byli rycerzami(prawda)

3.Podziękowanie wszystkim uczestnikom, podsumowanie wyników i sprawdzianów dla uczniów kl. IV oraz rozdanie upominków przydatnych w dalszej nauce szkolnej: długich elastycznych ołówków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.