X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4614
Przesłano:

Rozkład materiału z informatyki - klasa I

Rok szkolny 2008/2009

PROGRAM EDUKACJI INFORMATYCZNEJ
W KLASACH I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wykorzystanie komputera w nauczaniu zintegrowanym
B. Giergielewicz, E. Stolarczyk
DKOS-5002-85/03
SP1/IX/2004 T. Mierzwińska

Umiejętności operacyjne na poziomie kategorii celu A i B w ocenie opisowej otrzymają brzmienie, m.in. przeciętne, dobre, w normie, sprawne, biegłe zaś na poziomie kategorii celu C i D otrzymują brzmienie, m.in. bardzo wysokie, wyjątkowe, bezbłędne, twórcze, mistrzowskie.

W semestrze osiągnięcia uczniów wyrażone czterema poziomami kategorii celu nauczyciel może przełożyć na oceny wyrażone w stopniach. Kategoriom celu A i B odpowiadają stopnie 2,3,4 zaś C i D – stopnie 5 i 6.

Treści programowe
WRZESIEŃ
Bezpiecznie zachowujemy się w pracowni komputerowej.PPR1Z1
Uczeń potrafi A,B,C:· wyjaśnić regulamin pracowni komputerowej
·rozpoznać skrót BHP
·przestrzegać regulaminu pracowni:
-bezpieczne warunki pracy
- właściwe oświetlenie
-prawidłowa postawa podczas pracy
Kat. celu: BAC
Uczeń potrafi D:
·dostrzegać zagrożenia dla zdrowia wynikające z nieprzestrzegania omawianych zasad

Zabawy z myszką
Uczymy się posługiwać myszką s.5
Uczeń potrafi A,B, C:
·wyjaśnić zastosowanie myszy
·nazywać urządzenie wejścia
·uruchomić program
·poprawnie posługiwać się myszką wykonując operacje chwytania i przeciągania
·poprawnie wykonywać ćwiczenia kształcące umiejętność posługiwania się myszką
Kat. celu: BACCC
Uwagi: Żak: zabawy z myszką

EDYTOR GRAFIKI
Malowanie na ekranie
Komputerowe kolorowankiPPR 3, 4, 5CziM (10,7)s. 3,5· Narządzie: kałamarz
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać narzędzie: kałamarz (wypełnij kolorem)
·wyjaśnić zastosowanie kałamarza w edytorze grafiki
·stosować narzędzie do malowania
Kat.celu: CABC
Uczeń potrafi D:
·zaprojektować obrazek wykorzystując kolory niestandardowe
Uwagi: Ćwicz:Ż: 5,6,7

Poznajemy edytor grafiki PPR 3,4,5CziM (10,7)s. 3,5·
Narzędzie: Pędzel
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać: pasek menu, pasek narzędzi, paletę barw
·nazywać urządzenie wejścia
·wyjaśnić zastosowanie edytora grafiki
·wskazać narzędzie: pędzel
·wyjaśnić zastosowanie pędzla w edytorze grafiki
·stosować narzędzie do malowania
Kat. celu:CAABABC
Uczeń potrafi D:
· rozpoznawać pliki zawierające dokumenty graficzne na podstawie rozszerzeń nazw tych plików
Uwagi:Ćwicz:Ż: l,2,3

PAŹDZIERNIK PPR 3, 4, 5Kolorujemy i rysujemy przy pomocy komputera CziM (10,7)S 3,5
·Narządzie: Pędzel, kałamarz
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać: pasek menu, pasek narzędzi, paletę barw
·nazywać urządzenie wejścia
·wyjaśnić zastosowanie edytora grafiki
·wskazać narzędzie: pędzel, kałamarz
·wyjaśnić zastosowanie pędzla i kałamarza w edytorze grafiki
·stosować narzędzie do malowania
Uwagi: P: l,10P:4

Rysujemy i malujemy na ekranie
· Narządzie: gumka i ołówek PPR 3, 4, 5S,3,5,2CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać narzędzie: ołówek i narzędzie: gumka
·wyjaśnić zastosowanie pędzla i gumki w edytorze grafiki
·stosować narzędzia: pędzel i gumka CABC
·zaprojektować ramę do obrazu wykorzystując tylko gumkę, ołówek i kałamarz
Uwagi: Ćwicz: Ż:8,9, 10 P:3

Rysujemy i malujemy na ekranie - ćwiczenia PPR 3, 4, 5· Narzędzie: Aerografs. 3,5CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: aerograf
·wyjaśnić zastosowanie aerografu w edytorze grafiki wykorzystywać narzędzie w praktyce
Kat.celu: CABC
Uczeń potrafi D:
·zaprojektować własną wizytówkę z imieniem i nazwiskiem, wykorzystują aerograf
Uwagi: Ćwicz:Ż:4P:5,6

Korzystamy z narzędzia: lupa i linia· Narządzie: lupa, liniaPPR 3, 4, 5CziM (10,7)s. 35
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: narzędzie linia, lupa
·wyjaśnić zastosowanie narzędzia linia i lupa w edytorze grafiki
·wykonywać czynność rysowania linii (przeciągnij, puść) posługując się myszką
·wykorzystywać narzędzia w praktyce
Uczeń potrafi D:
·tworzyć w edytorze grafiki ozdobne napisy

LISTOPAD
Zaznaczamy i przenosimy obiekty w programie graficznym PPR 3, 4, 5· Narządzie: zaznacz obiekt
s. 3,5CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: narzędzie zaznacz obiekt
·wyjaśnić zastosowanie narzędzia zaznacz obiekt w edytorze grafiki
·wykorzystywać narzędzia w praktyce
Uczeń potrafi D:
·przenosić obiekty o bardzo nierównych krawędziach
Uwagi: Ćwicz:Ż: 11, 12,13, 29Baw się i graj:Puzzle

Zaznaczamy i przenosimy obiekty w programie graficznym -ćwiczenia· Narządzie: zaznacz obiekt
PPR 3, 4, 5CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: narzędzie zaznacz obiekt
·wyjaśnić zastosowanie narzędzia zaznacz obiekt w edytorze grafiki
·wykorzystywać narzędzia w praktyce
·przenosić obiekty o bardzo nierównych krawędziach
Uwagi: Ćwicz:P:14, 15, 16, 20

Układamy rozsypanki wykorzystując umiejętność zaznaczania i przenoszenia obiektów PPR 3, 4, 5·Narządzie: zaznacz obiekts. 5CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: narzędzie zaznacz obiekt
·wyjaśnić zastosowanie narzędzia zaznacz obiekt w edytorze grafiki
·wykorzystywać narzędzia w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Przenosić obiekty o bardzo nierównych krawędziach
Uwagi: Ż: 24P: 24, 23Baw się i graj:puzzle

Rysujemy prostokąty, elipsy i proste w programie graficznym PPR 3, 4, 5· Narzędzie: prostokąt, elipsa, linias. 5CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: prostokąt, elipsa, linia
·wyjaśnić zastosowanie tych narzędzi w edytorze grafiki
·wykorzystywać narzędzia w praktyce
·zaprojektować figury przestrzenne
Uwagi: Ćwicz:P:28,29,30Ż:25

GRUDZIEŃ
Podpisujemy obrazki w programie graficznym PPR 3, 4, 5· Narządzie: tekst
Uczeń potrafi:
·Zmiana wielkości czcionki
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: tekst
·wyjaśnić zastosowanie narzędzia: tekst, w edytorze grafiki
·wskazać pasek menu
·wskazać menu: edycja
·wyjaśnić zastosowanie polecenia: edycja - cofnij
·wykorzystywać czynność cofania ostatniego ruchu w praktyce w praktyce
·posługiwać się narzędziem do pisania tekstów, w edytorze grafiki
Uczeń potrafi D:
·tworzyć w edytorze grafiki ozdobne napisy Uwagi: Ćwicz:P: 13, 9,10, 31Ż: 22

Podpisujemy obrazki i korzystamy z kolorów niestandardowych wypełniając kolorem rysunki PPR 3, 4, 5·Zmiana koloru czcionki, kolory niestandardowe
s. 5,2CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: tekst
·wyjaśnić zastosowanie narzędzia: tekst, w edytorze grafiki
·wskazać paletę barw
·wyjaśnić termin: kolory niestandardowe i sposób ich uzyskiwania
·posługiwać się paleta barw, korzystając z kolorów niestandardowych
Uczeń potrafi D: tworzyć w edytorze grafiki ozdobne napisy
Uwagi: PII: 51, 7, 18, 29,

Wykonujemy rysunki z okazji świąt Bożego Narodzenia BOŻE NARODZENIE PPR 3, 4, 5CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać narzędzia: pędzel, gumka, aerograf, kałamarz, linia
·wyjaśnić sposób posługiwania się narzędziami
·posługiwać się myszka wykonując czynność przeciągnij i puść
·wykorzystywać umiejętność posługiwania się narzędziami podczas tworzenia rysunków
Uczeń potrafi D:
·wykonywać czynność kopiowania z edytora grafiki do edytora tekstu i odwrotnie
Uwagi: Żak:16,17, choinka

Wykonujemy rysunki z okazji świąt Bożego Narodzenia BOŻE NARODZENIE PPR 3, 4, 5CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać narzędzia: pędzel, gumka, aerograf, kałamarz, linia
·wyjaśnić sposób posługiwania się narzędziami
·posługiwać się myszka wykonując czynność przeciągnij i puść
·wykorzystywać umiejętność posługiwania się narzędziami podczas tworzenia rysunków
Uczeń potrafi D:
·wykonywać czynność kopiowania z edytora grafiki do edytora tekstu i odwrotnie
Uwagi: Żak:16,17, choinka

Usuwamy zbędne elementy rysunku
Uczeń potrafi:
·Edycja - wytnij
·wskazać pasek menu
·wskazać menu: edycja
·wybrać z menu edycja polecenie :wytnij· zmieniać wielkość obiektów korzystając z umiejętności przeciągnij i puść
·wyjaśnić zastosowanie polecenia wytnij w edytorze grafiki
·wykorzystywać umiejętność w praktyce
Uczeń potrafi: D
·wykonać czynność usuwania obiektu, i przenoszenia go do innego dokumentu graficznego
Uwagi: Ćwicz:Ż: 14,15P: 21.22

STYCZEŃ Podsumowanie wiadomości „Edytor grafiki”PPR 3, 4, 5CziM (10,7)
Liczymy za pomocą komputera PPR 2, 4, 5
Uczeń potrafi:
·Uruchomić kalkulator
·Wskazać poszczególne przyciski na kalkulatorze (znak sumy, różnicy, ilorazu iloczynu, cyfry, przycisk kasowania)
·Wykonywać działania matematyczne na kalkulatorze i przy pomocy myszki
·Wyjaśnić spsoć wykonywania działań na kalkulatorze
Uczeń potrafi D:
·wykonywać działania za pomocą klawiatury

Styczeń/luty
Edytor tekstu
Piszemy za pomocą klawiatury
Piszemy za pomocą klawiatury-ćwiczenia CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5. PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje,
·wyjaśnić zastosowanie programu tekstowego tekstu
·wskazać blok klawiszy alfanumerycznych · posługiwać się klawiszami tego bloku posługiwać się spacją w celu zachowania odstępu pomiędzy wyrazami ·wskazać klawisz: backspace · posługiwać się klawiszem backspace w celu kasowania znaku
Uczeń potrafi D:
·Sprawnie posługiwać się klawiaturą
Uwagi: Żak: 19,10 PI: 2, 27, 19 Gra I

Marzec
Piszemy wielką literę – ćwiczenia CziM (4,7)s. 1, 2, 3S 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje
·posługiwać się klawiszami alfanumerycznymi
·wskazać klawisz niezbędny do tworzenia wielkich liter
·wyjaśnić jeden z zastosowań klawisza shift i sposób tworzenia wielkiej litery na wybranym przykładzie
·wykonywać ćwiczenia, w których należy posługiwać się literą wielką
Uczeń potrafi D:
·Sprawnie posługiwać się klawiaturą
Uwagi: Żak: l, 3,9, 4, 6, 8

Właściwości klawiatury -wpisywanie znaków z wykorzystaniem klawisza shift(znaki diakrytyczne) -ćwiczenia CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje
·posługiwać się klawiszami alfanumerycznymi
·wskazać klawisz niezbędny do tworzenia polskich znaków diaktrycznych
·wyjaśnić na przykładzie sposób tworzenia polskich liter
·stosować polskie znaki diakrytyczne wykonując ćwiczenia
Uczeń potrafi D:
·sprawnie posługiwać się klawiaturą
Uwagi:Żak: 13,2,11,5PII.15

Posługujemy się klawiszem shift CziM_(4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje
·wyjaśnić zastosowanie programu tekstowego
·posługiwać się klawiszami bloku alfanumerycznego, pisać polskie znaki diakrytyczne, zachować odstęp pomiędzy wyrazami, po występującym znaku stosować spację
·wskazać klawisz shift
·wyjaśnić znaczenie klawisza shift w programie graficznym
·posługiwać się klawiszem uzupełniając tekst znakami typu: %@ i pisząc literę wielką
Uczeń potrafi D: Sprawnie posługiwać się klawiaturą pisząc biegle znaki
Uwagi: Ćwiczenia z kartek,

Kwiecień
Multimedia -korzystamy z Informacji CzM (11,12)s. 1, 2, 3, 4, 5.PPR 1, 2, 4,
Uczeń potrafi:
·przeglądać proste oprogramowanie edukacyjne
·określić jakiego zakresu wiedzy ono dotyczy
·czytać polecenia wyświetlane w oknach dialogowych programu
·interpretować polecenia wyświetlane w oknach dialogowych programu poprawnie kończyć pracę z programem

Wielkanoc –kartka świąteczna CziM (10,7)s. 2, 3, 5. PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić program
·wskazać narzędzia w edytorze grafiki
·wskazać narzędzie -wybierz kolor
·wyjaśnić zastosowanie narzędzia
·posługiwać się narzędziem - wybierz kolor i poznanymi wcześniej narzędziami,
·posługiwać się klawiaturą i korzystać z edytora tekstu
Uczeń potrafi D:
·Wykonać pracę w edytorze grafiki korzystać z operacji kopiowania elementów z edytora tekstu.

Zmieniamy kolor czcionki w tekście CziM(4,7)s. 1, 2, 3, 5. PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje,
·posługiwać się klawiszami bloku alfanumerycznego, pisać literę wielka i polskie znaki diaktryczne,
·zaznaczać fragment tekstu
·wskazać przycisk służący do zmiany koloru czcionki
·wyjaśnić jakie czynności należy wykonać zmieniając kolor czcionki
·zmieniać kolor czcionki wykonując ćwiczenia
Uczeń potrafi D:
·Zmieniać kolor czcionki korzystając z menu podręcznego
Uwagi:Żak: 12,17,

maj
Zmieniamy wielkość czcionki w tekście CziM (4,7) s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje,
·posługiwać się klawiszami bloku alfanumerycznego, pisać literę wielka i polskie znaki diaktryczne, po znaku stosować spacje
·zaznaczać fragment tekstu
·nazwać jednostkę w jakiej podaje się wielkość czcionki
·wyjaśnić w jaki sposób dokonuje się zmiany wielkości
·zmienić wielkość czcionki w tekście
Uczeń potrafi D:
·Zmieniać wielkość czcionki korzystając z menu podręcznego

Podkreślamy wybrane fragmenty tekstu CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5. PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje,
·posługiwać się klawiszami bloku alfanumerycznego, pisać literę wielka i polskie znaki diaktryczne, oraz zaznaczać fragment tekstu
·wskazać przyciski służące do pogrubiania, podkreślania i pisania kursywą
·wyjaśnić w jaki sposób zmienia się krój czcionki ·posługiwać się przyciskami wykonując ćwiczenia
Uczeń potrafi D:
·Dodawać efekty korzystając z menu podręcznego
Uwagi:Żak: 20

Powtórzenie wiadomości „Piszemy za pomocą komputera”CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3

czerwiec
Pierwsze kroki w Internecie –ćwiczenia s. 1, 2, 3, 4, 5.PPR 1,2,4
Uczeń potrafi:
·wyjaśnić zastosowanie internet w codziennym życiu ·wskazać i wyjaśnić zagrożenia wynikające z nieprawidłowego korzystania z Internetu
·wskazać ikonę przeglądarki internetowej
·wskazać wybrane elementy przeglądarki
·poprawnie wpisać adres internetowy
·otwierać stronę internetową na podstawie wskazówek nauczyciela,
·wskazać linki na stronie
·przeglądać strony internetowe
Uczeń potrafi D:
·Wykonać pracę w edytorze tekstu, korzystając z informacji w Internecie.

Korzystanie z programów interaktywnych wykorzystujących internet 2 godziny s. 4, 3, 5.PPR 1 2, 4
Uczeń potrafi:
·poprawnie wpisać adres internetowy
·otwierać stronę internetową na podstawie wskazówek nauczyciela i przeglądać strony internetowe (korzystając z lików)
·wymienić zagrożenia korzystania z gier internetowych
·wyjaśnić te zagrożenia
·korzystać z zaproponowanych stron internetowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.