X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45960
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Porzucony kotek - Praktyczny przykład zastosowania "Sześciu myślowych kapeluszy" podczas rozwiązywania sytuacji problemowej w grupie 3- 5-latków

Scenariusz zajęć w oddziale przedszkolnym 0b
Metoda Sześciu Myślowych Kapeluszy Edwarda de Bono

Temat zajęcia: Porzucony kotek - Praktyczny przykład zastosowania „Sześciu myślowych kapeluszy” podczas rozwiązywania sytuacji problemowej w grupie 3-5 - latków.

Cele główne:
- wykorzystanie metody aktywizującej „Sześć myślowych kapeluszy” Edwarda de Bono,
- wdrażanie do rozbudowywania wypowiedzi na podany temat,
- budzenie zainteresowania życiem zwierząt – uwrażliwienia na potrzeby innych.

Cele szczegółowe:
- myśli twórczo,
- myśli krytycznie,
- współdziała w zespole podczas twórczego rozwiązywania problemu,
- potrafi uświadomić sobie i nazwać własne uczucia w związku z danym problemem,
- słucha uważnie i rozumie wypowiedzi kolegów,
- przestrzega kolejności wypowiedzi,
- rozwija własne zdolności poznawcze: pamięć, koncentrację, uwagę, myślenie,
- odczuwa potrzebę opiekowania się zwierzętami,
- sprawnie reaguje ruchem na przerwę w muzyce,
- potrafi rozpoznać niektóre litery,
- rozpoznaje figury geometryczne,
- postępuje ściśle według podanej instrukcji,
- czuje satysfakcję z efektów własnej pracy,
- potrafi rozwiązać sytuację problemową.

Metody pracy: aktywne - Sześć myślowych kapeluszy Edwarda de Bono, czynnościowe, oglądowe, słowne, praca konstrukcyjna.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
- obrazek kota,
- tablica interaktywna,
- kolorowe kapelusze: biały, czerwony, zielony, żółty, czarny, niebieski,
- brystol,
- magnesy,
- litery,
- figury geometryczne,
- elementy do wyklejanki „Kot”,
- klej,
- kredki,
- tamburyno.

Realizowane obszary z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

1.5, 1.9, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.4, 4.11, 4.15

Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci.
2. „Kotek” – zagadka obrazkowa.
3. Jakie są fakty? - biały kapelusz.
Nauczycielka zakłada biały kapelusz i przedstawia sytuację problemową.
Obcy kotek przyszedł do mojego domu. Co teraz należy z nim zrobić?
4. Zasady zaangażowania – niebieski kapelusz.
Nauczycielka przedstawia panujące zasady podczas rozwiązania problemu:
- słuchamy się wzajemnie,
- nie przerywamy innym w trakcie wypowiedzi,
- mówi tylko osoba posiadająca kapelusz.
5. Jakie są największe korzyści z zaistniałej sytuacji? - żółty kapelusz.
Dzieci przedstawiają pozytywne aspekty sytuacji.
6. Jakie są zagrożenia i niebezpieczeństwa? – czarny kapelusz.
Dzieci przedstawiają zagrożenia i niebezpieczeństwa wynikające z zatrzymania obcego kota w domu.
7. Jak wykorzystać dany pomysł? – zielony kapelusz.
Dzieci podają propozycje rozwiązania problemu.
8. Co czuję w związku z określoną sprawą? – czerwony kapelusz.
Dzieci określają czy wybrana metoda rozwiązania problemu jest słuszna.
9. Jak zrealizować dany pomysł? – zielony kapelusz.
Dzieci podają konkretne sposoby rozwiązania problemu.
10. Co czuję w związku z określoną sprawą? – czerwony kapelusz.
Dzieci określają czy są zadowolone z rozwiązania problemu.
11. „Kocie grzbiety” – zabawa ruchowa przy muzyce. Dzieci podczas gry na tamburynie poruszają się po dywanie, na przerwę w muzyce wykonują zadania.
12. Ogłoszenie – wykonanie ogłoszenia o zaginionym kocie.
13. Wykonanie pracy plastycznej z figur geometrycznych „Kotek” zgodnie z instrukcją podaną przez nauczyciela.
14. Podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.