X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45952
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusz dla dzieci 4-5 letnich z okazji Dnia Praw Dziecka

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z OKAZJI DNIA PRAW DZIECKA

Cele ogólne:
Wdrażanie wiedzy dzieciom na temat znajomości praw dziecka.
Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw.
Budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę.
Pozbudzanie działaności dziecka poprzez wykorzystanie aktywnych metod;

Cele szczegółowe, dziecko:
Formułuje odpowiedzi na pytania.
Wypowiada się na dany temat;
Wie co to są prawa, potrafi wymienić kilka;
Z uwagą wysłuchuje treści wiersza;
Ilustruje ruchem treści wiersza.
Dostrzega odmienność drugiego człowieka.
Łączy przedmiot z prawami dziecka;
Poznaje swoje prawa.
Szuka swojej pary;
Tańczy do piosenki.
Uważne słucha poleceń nauczyciela i stosuje się do nich.
Zgodne współdziałanie w zespole.
Posługuje się kodem;

Metody:
Rozmowa, praktycznego działania, praca z tekstem literackim, kodowanie,

Formy:
grupowa, zespołowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:
Narzędzia TIK;
„Prawa dziecka” - wiersz,
Obrazki- symbole (np. serce, uśmiechnięta buzia), obrazki ilustrujące prawa dziecka,
Czerwone serduszka;
Duża mata, strzałki, kolorowe kartoniki;

Przebieg:
1. „ Janusz Korczak” przedstawienie jego sylwetki jako wprowadzenie do tematu. Zaznajomienie dzieci z postacią patrona naszego przedszkola. Rozmowa nauczyciela z dziećmi o tym, co to są prawa.
- Co to są prawa ?
- Kto ma swoje prawa?
- Czy potrzebne są prawa dla dzieci?
2. Praca z wiersza M. Brykczyńskiego „O prawach dziecka”.
Rozmowa nauczyciela z dziećmi na temat treści utworu. Wiersz w formie książeczki elektronicznej z ilustracjami.
3. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Znajdź parę”. Nauczyciel rozdaje dzieciom emblematy przedstawiające dzieci o różnym wyglądzie. Podczas muzyki granej na pianinie, dzieci maszerują po sali, na przerwę w muze i sygnał „Szukamy pary”- dzieci szukają osoby, która ma taki sam emblemat.
4. „Z czym to połączyć?”
Nauczyciel zaprasza dzieci do koła. Na podłodze lub w koszu rozkłada różne przedmioty i obrazki ( np. serce, lekarski stetoskop, książka, pędzel, dom itp.). Następnie nauczyciel kolejno wykłada ilustrowane prawa dziecka. Zadaniem dzieci, jest połączyć dane prawo z przedmiotem, które się z nim kojarzy.
5. „Prawo do miłości”- zabawa ruchowo- tropiąca. W trakcie trwania piosenki dzieci mają za zadanie odnaleźć wszystkie ukryte w sali serduszka. 6. „Prawo do zabawy”- zabawa ruchowa. Dzieci zamieniają się w ich ulubione zabawki ( lalkę, robota,piłkę). Ich zadaniem jest taniec do piosenki, wykonując ruchy zgodne z ilustracją. 7. „Prawo do opieki zdrowotnej- kodowanie na dużej macie. Nauczyciel wyznacza na macie start ( domek), kładzie na nim pionek. Zadaniem dzieci jest doprowadzić pionek do obrazka symbolizującego lekarza. Pionek będzie poruszał się za pomocą kodu, którym są strzałki.
8. Podsumowanie zajęć recytacją krótkiej rymowanki, połączonej z ruchem. Dzieci ilustrują ruchem treść wiersza:

Mały człowiek, duża sprawa.(dzieci przykucają, wstają i zataczają rękami koło)
Mały człowiek ma swe prawa.(dzieci rękami wskazują siebie)
Strzegąc praw tych należycie,(dzieci krzyżują ręce i przykładają do siebie)
układamy dziecku życie.(dzieci klaszczą, a następnie witają się przez podanie ręki).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.