X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45972
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zajęcia z logorytmiki

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Temat : Zimowe czary - zajęcia realizowane w ramach autorskiego programu z zakresu logorytmiki „ Ruch – słuch- słowo – zabawy z logo rytmiką” dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 latki)
Cele ogólne:
-Usprawnianie koordynacji słuchowo – ruchowej
- Rozwijanie pamięci słuchowej
- Usprawnianie aparatu artykulacyjnego w trakcie wypowiadania różnych głosek
- Rozwijanie słuchu fonematycznego
Cele szczegółowe:
- Ćwiczy słuch fonematyczny
- Reaguje na bodziec czuciowy z obszaru palców rąk, usprawnia motorykę małą
- Utrwala poznane słowa piosenek
Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
I.5 – uczestniczy w zabawach ruchowych w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu,bieżne, skoczne z czworakowaniem, rzutne
IV.2 - wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego , posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróznia głoski na końcu i początku wyrazu w wybranych prostych fonetycznych słowach.
IV.7- eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

Metody:
- Logorytmiczne (ćwiczenia z zakresu techniki ruchu, ćwiczenia percepcyjno-ruchowe, ćwiczenia w muzykowaniu, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia ortofoniczne, fonacyjne, artykulacyjne),
- Rudolfa von Labana – wiązanie ruchu ze słowem rytmem i muzyką,
- Metoda Carla Orffa – oparte na schemacie metoda- słowo- ruch
- Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz” – integracji zmysłów, orientacji w schemacie ciała, zabawy usprawniające analizator słuchowy,
Formy:
- grupowa
- indywidualna
Środki dydaktyczne:
płyta Cd, lina z supełkami, chusta animacyjna, śnieżynki, ilustracje (nos,kos,kosz,sos,hotel,fotel,pas,las,kosa,koza)
Przebieg zajęć:
1. Powitanie z piosenką
Dzień dobry, dzień dobry witam Was!(kłaniamy się)
Chcę skakać, chcę tupać bo już czas.(podskakujemy i tupiemy)

2. „ Walc cmokuś” – rozgrzewka do muzyki J. Strauss – „ Nad pięknym modrym Dunajem”
3. „Co robię” – różnicowanie słuchowe
Nauczyciel prezentuje grupie wybrane pary słów połączonych z ruchem. Uczestnicy utrwalają gesty, po przećwiczeniu z prowadzącym, grupa reaguje już bez podpowiedzi ruchowej, tylko na sam bodziec słowny
Nos – sos, kosz – kos, hotel – fotel, pas -las, kosa –koza
4. Lina z supełkami – na linie zawiąujemy w nierównych odstępach supełki. Dzieci ustawiają się w kręgu i przesuwają między palcami linkę. Kiedy natrafią na supełek reagują w ustalony sposób:
Zabawa Na gładkim odcinku Na supełku
Pociąg Ciuch, ciuch U – u sygnał dźwiękowy
Ulica Warczenie samochodu Udajemy klakson
s-sz Głoska s Głoska sz
burza Kap, kap Zaczepił o ucho - ała

5. Zabawa z chustą animacyjną „ Wirujące płatki z głoskami”
Chusta leży na dywanie dzieci bardzo powolutku podnoszą do góry, im wyżej tym głośniej wypowiadają głoski „ o”, „a” , sz” ,r”, „s”.
6. Piosenka „ Jestem muzykantem konszabelantem”
7. Zabawa z piosenką „ Pingwinek”
8. Ćwiczenia oddechowe – „ Płatki śniegu”
Dzieci dostają płatki śniegu ich zadaniem jest jak najdłużej wprawić w ruch płatki.
9. Piosenka na zakończenie
Do widzenia, do widzenia
Żegnam Was, żegnam Was!
Fajnie się skakało, fajnie się tupało,
Lecz już czas! lecz już czas!

Podziękowanie dzieciom za zajęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.