X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45921
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z afazją ruchową

SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIA Z AFAZJĄ RUCHOWĄ

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne - klasa 2

Temat zajęć: Rozwijanie umiejętności czytania. Stymulacja percepcji słuchowej i wzrokowej z wykorzystaniem materiału sylabowego.

Cel główny zajęć:
• Kształtowanie umiejętności czytania.

Cele szczegółowe:
• Uczeń dokonuje syntezy i analizy sylabowej wyrazów.
• Uczeń rozpoznaje wyrazy rymujące się.
• Uczeń czyta sylaby z ćwiczonymi spółgłoskami.
• Uczeń uzupełnia wyrazy odpowiednimi sylabami ze słuchu.
• Uczeń posługuje się podstawowymi pojęciami związanymi z orientacją na płaszczyźnie.

Metody i techniki:
• Metoda sylabowa
• Elementy metody 18 struktur wyrazowych
• Zabawy słowne

Środki dydaktyczne:
• Karty pracy
• Obrazki z wyrazami

Przebieg zajęć:

Część wstępna:
Powitanie, wprowadzenie do zajęć, omówienie ćwiczeń, które uczeń będzie wykonywał.

Część właściwa:
1. Zabawa słowna – Sylabowy trening.
Dzielenie wyrazów na sylaby, wskazywanie pierwszej, ostatniej lub środkowej sylaby.

2. Ćwiczenie 1 - Słowa zaczynające się taką samą sylabą?
Nauczyciel wymawia głośno trzy wyrazy (np. masło, motor, makaron). Dwa z nich zaczynają się taką samą sylabą, trzeci inną. Zadaniem dziecka jest zapamiętanie tych wyrazów, które rozpoczynają się taką samą sylabą i powtórzenie ich na głos. Ćwiczenie wykonujemy min. w pięciu powtórzeniach.

3. Ćwiczenie 2 – Które słowo nie pasuje? (załącznik 1)
Nauczyciel demonstruje uczniowi trzy obrazki. Zadaniem dziecka jest nazwanie obrazków i wskazanie tego, którego nazwa nie rymuje się z nazwami pozostałych dwóch.

4. Ćwiczenie 4 - Uzupełnij wyrazy odpowiednimi sylabami. (załącznik 2)
Zadaniem ucznia jest wpisanie brakującej sylaby w puste miejsce w schemacie, tak, aby powstał prawidłowy wyraz. Jeśli zadanie jest zbyt trudne do samodzielnego zrealizowania, nauczyciel powinien wypowiedzieć na głos poszczególne wyrazy, a wtedy uczeń wyszukuje właściwiej sylaby.

5. Ćwiczenie 5 - Przeczytaj sylabę o której mówię. (załącznik 3)
Uczeń otrzymuje tabelkę z sylabami. Jego zadaniem jest odczytanie głośno sylaby, której położenie opisuje nauczyciel, np. „Przeczytaj sylabę, która jest w prawym lewym rogu”.

Część końcowa:
Podsumowanie zajęć. Omówienie ćwiczeń, które najbardziej spodobały się uczniowi. Omówienie trudności, które pojawiły się w toku zajęć. Dokonanie słownej oceny wykonanych ćwiczeń w celu podniesienia motywacji do dalszych zadań.  
Załącznik 1

Załącznik 2

____________ ki

ma mo am

........................................

la____________

sy su us

........................................

______________my

od do bo

ta_______

la sa ma

........................................

ko ______________

ja za aj

........................................

_________ da

bu lu dy

Załącznik 3

lu wu se ys
ja pa im sy
ej ol ly ij
ur is so dy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.