X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45908
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Innowacja pedagogiczna "Sprytne paluszki''

Karta informacyjna innowacji pedagogicznej przeprowadzonej
w Szkole Podstawowej nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.

Temat innowacji pedagogicznej:
,,Sprytne paluszki’’
Imię i nazwisko autora:
Anita Orzechowska
Imię i nazwisko osoby wdrażającej innowację:
Anita Orzechowska
Czas trwania innowacji 08.12.2020 - 25.06.2021 r.

Informacje dotyczące innowacji
Rodzaj innowacji pedagogicznej
• metodyczna.

Osoby objęte działaniami
•jeden oddział lub grupa uczniów.

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją
• wybrane zajęcia edukacyjne.

Opis innowacji:
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznej Punktem wyjścia do napisania innowacji pedagogicznej było ukończenie przeze mnie kursu certyfikacyjnego dającego uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii z zakresu ,,TERAPIA RĘKI’’. Poza tym motywacją stała się obserwacja dzieci podczas lekcji - współorganizowania kształcenia, z których wywnioskowałam, że dzieci mają coraz niższy poziom umiejętności manualnych, a także nieprawidłowy rozwój motoryki małej. Proponowana przeze mnie innowacja ukierunkowana jest na podejmowanie działań służących rozwojowi motoryki małej, ale także wszechstronnemu rozwojowi dziecka poprzez stymulowanie zmysłów w działaniu.

Cele ogólne innowacji pedagogicznej:
▪ Usprawnianie motoryki małej.
▪ Rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych.
▪ Kształtowanie współpracy oka i ręki.

Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznej? Innowacyjność polega na wspieraniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. współorganizowanie kształcenia w klasie 2, elementami terapii ręki, gdyż normalizacja funkcjonowania układów odpowiedzialnych za czynności manualne ma bezpośredni wpływ na usprawnianie motoryki małej, a także dużej, wspomagając tym samym koordynację percepcyjno-motoryczną.

Spodziewane efekty innowacji pedagogicznej
Dzięki starannie dobranym ćwiczeniom, zabawom i aktywnościom będę chciała uzyskać poprawę funkcjonowania grafomotorycznego uczniów szczególnie w zakresie:
- prawidłowej postawy ciała w trakcie pracy stolikowej;
- poprawy chwytu pisarskiego;
- rozwijania zdolności manipulacyjnych i precyzyjnych ruchów rąk;
- praksji (zwiększenia umiejętności planowania ruchu);
- wydłużenia zdolności skupienia uwagi;
- wzmacniania koncentracji;
- poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Opis innowacji pedagogicznej
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (współorganizowanie kształcenia w klasie 2) będą wzbogacone elementami terapii ręki w postaci:
- masażu dłoni;
- ćwiczeń ruchów precyzyjnych (przydatnych
do trzymania narzędzia pisarskiego);
- ćwiczeń przedramion, nadgarstków;
- ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej;
- ćwiczeń wzmacniających obręcz barkową, poprawę stabilizacji, czucia;
- ćwiczeń postawy ciała przygotowujące do pracy stolikowej;
- ćwiczeń stabilizacyjnych;
- ćwiczeń percepcji czuciowej;
- ćwiczeń percepcji wzrokowej;
- ćwiczeń manipulacji;
- ćwiczeń rozwijających grafomotorykę.

Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznej:
Narzędziami sprawdzającymi wyniki innowacji będą:
- autoewaluacja;
- obserwacja i analiza zachowań uczniów (uczestników) innowacji;
- ankieta skierowana do rodziców i uczniów (uczestników)
innowacji;
- dokumentacja fotograficzna.

Finansowanie innowacji pedagogicznej
Nie dotyczy

Adnotacje Dyrektora Szkoły:
Data wpływu innowacji pedagogicznej:
Opinia Rady Pedagogicznej- data, numer uchwały:
Podpis i data Dyrektora Szkoły, zatwierdzający realizację innowacji:

Poznań (data)
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.