X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45964
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Świąteczne kodowanie. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych - zajęcia zdalne, klasa IV

Temat: Świąteczne kodowanie.
Opracowała: Barbara Podoba
Termin:

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- porozumiewanie się w języku ojczystym,
- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
- kompetencje informatyczne.

Cele ogólne:
- Rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności informatycznych.
- Rozwijanie orientacji kierunkowej na płaszczyźnie i w przestrzeni.
Cele szczegółowe:
Uczeń (NaCoBeZu):
- potrafi odczytać położenie przedmiotu, przy pomocy jego współrzędnych,
- wie co oznacza pojęcie pion i poziom, wiersz i kolumna,
- potrafi ułożyć wzór choinki na podstawie instrukcji słownej,
- sprawnie porusza się w programie Google Meet.
Rozwijane umiejętności:
- umiejętność wykorzystania TIK w procesie edukacyjnym,
- usprawnianie percepcji wzrokowej, spostrzegawczości,
- kształcenie logicznego myślenia,
- kształcenie myślenia algorytmicznego,
- ćwiczenie koncentracji uwagi,
- rozwijanie aktywności poznawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ucznia.

Metody pracy:
- słowna (instrukcja), aktywizująca (dyktando graficzne, sudoku) praktycznego działania.
Formy pracy:
- indywidualna.
Środki dydaktyczne:
- komputer z dostępem do Internetu, interaktywna lekcja wykonana w programie Genially.

Przebieg zajęć:
I. Część wstępna.
1. Nauczyciel łączy się z uczniem przez aplikację Google Meet.
2. Powitanie ucznia.
3. Nauczyciel podaje temat, cel zajęć i zapoznaje ucznia z nacobezu.
Dzisiaj będziemy doskonalić umiejętności kodowania. Popracujemy nad rozwiązaniem świątecznych zadań, które dla Ciebie przygotowałam. Rozwiążemy sudoku, będziemy określać położenie przedmiotów według podanych współrzędnych. Odkodujemy obrazek na podstawie instrukcji słownej.

II. Część właściwa.
1. Uczeń udostępnia na swoim ekranie przygotowane zajęcia przez nauczyciela.
2. Określenie przez ucznia samopoczucia poprzez zaznaczenie odpowiedniego obrazka.
3. Sudoku z Mikołajem. Wypełnienie "kratek" w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie znalazł się każdy z czterech elementów (dokładnie jeden raz). W zabawie należy wskazać symbol, jaki powinien się znaleźć na planszy SUDOKU w miejscu znaku zapytania.
4. Świąteczne zadania Mikołaja. Dopasowanie współrzędnych do obrazków.
5. Ukryte litery. Uszeregowanie kwadracików z literami w odpowiednim miejscu w ramce. Określenie położenia liter. Odczytanie hasła.
6. Zakodowany wyraz. Odkodowanie wyrazu (prezenty) poprzez poruszanie się po czerwonych polach zgodnie z kierunkiem strzałki.
7. Choinka w kodzie słownym ukryta. Dyktando graficzne. Wykonanie obrazka świątecznej choinki według instrukcji.
8. Ubieramy choinkę. Wykorzystanie gotowych elementów do ozdobienia świątecznego drzewka.

III. Zakończenie zajęć – ewaluacja.
1. Określenie przez ucznia samopoczucia po zajęciach.
2. Informacja zwrotna – uzyskanie od ucznia opinii na temat zajęć, poprze zaznaczenie odpowiedniej emotki.
3. Zachęcenie ucznia do wspólnego kolędowania z rodziną w okresie świątecznym.
4. Pożegnanie ucznia. Podziękowanie za aktywność. Złożenie życzeń świątecznych.

Link do lekcji interaktywnej:
https://view.genial.ly/5fd5f8933c971e0d65985cde/interactive-content-rewalidacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.