X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45600
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan przewidywanych osiągnięć i rezultatów dla dzieci 5,-6 letnich na grudzień

Tematyka:
1. Listy do Mikołaja.
2. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się gdy patrzę.
3. Goście za oknem.
4. Czekamy na Boże Narodzenie.
5. Nadchodzi Nowy Rok.

Cele ogólne:.
1.Kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów m.in. poprzez wywołanie radosnego nastroju oczekiwania na Mikołaja , oglądanie dekoracji, słuchanie utworów związanych z obchodzeniem Mikołajków.
2.Poznanie wybranych form teatralnych: teatr żywego aktora, teatr lalek, teatr cieni, paluszkowy – pacynki i kukiełki, pantomima.
Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych i parateatralnych.
3.Budzenie zainteresowania przyrodą, budowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, rozumienia potrzeby dokarmiania ptaków zimą. Kształtowanie postaw opiekuńczych.
4.Kształtowanie uczucia przywiązania do własnej rodziny , interesowanie się tradycjami swojej rodziny.
5.Utrwalenie znajomości: pór roku, nazw miesięcy, dni tygodniu.
6.Zainteresowanie dzieci literami: „F, f”, „W, w”, „ S, s” ,"P.p", „Z, z” oraz cyframi: 7, 8.

Listy do Mikołaja.
Poniedziałek
Metody i formy:
-Zabawy w kąciku konstrukcyjnym – posługiwanie się klockami o różnym sposobie łączenia.
-„ Od największego do najmniejszego” – układanie sylwet worków od największego do najmniejszego i odwrotnie.
-„Czym się różnią?” – zabawa rozwijająca spostrzegawczość wzrokową.
-Praca z grupką dzieci i w ramach ppp.
-Zestaw ćwiczeń porannych Nr 1/12/20.
- Czynności samoobsługowe i higieniczne.
-Osłuchanie z wierszem pt. „Prezent dla Mikołaja” autorstwa D. Gellner – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
-Zestaw ćwiczeń gimnastycznych Nr 1/12/20 prowadzony metodą stacyjną. Przybory: szarfy, woreczki, obręcze, stojaki, skakanka. Kształtowanie sprawności fizycznej w zakresie równowagi, rzutu, czworakowania, zwinności.
-Zajęcia w ogrodzie: zabawy dowolne. Zabawa orientacyjno porządkowa :Zbiórka na sygnał”.
-Relaks poobiedni – słuchanie fragmentów książki pt. „Najpiękniejsze opowieści o Świętym Mikołaju” A. Rahozy.
-„Dwa renifery i Mikołaj” – zabawa ruchowa z elementem biegu.
-„Uwaga! Słychać Mikołaja”- zabawa rozwijająca wrażliwość słuchową.
-Zabawa graficzna „Pomocnicy świętego Mikołaja” - rozwijanie sprawności manualnej.
-Zabawy dowolne dzieci. Zabawy rozwijające umiejętności liczenia, segregowania zbiorów, wg podanej cechy – zabawy z chętnymi dziećmi. Rozwijanie zainteresowań matematycznych.

Cele operacyjne:
- tworzy płaskie i przestrzenne konstrukcje;
-określa wielkość przedmiotów;
-porównuje obrazki, wskazuje szczegóły;
-rozwija sprawność ruchową;
-dba o higienę;
-uważnie słucha, wypowiada się na temat utworu literackiego;
-prawidłowo korzysta ze sprzętu sportowego;
-reaguje na umówione sygnały;
-odpoczywa nie przeszkadzając innym;
-za pomocą różnych dostępnych przedmiotów uzyskuje dźwięki i określa czego mogą dotyczyć
-rysuje linie nieregularne;
-segreguje elementy;
-liczy w zakresie możliwości;

Obszar podstawy programowej:
-I/6,IV/11,IV/9,I/5, IV/5, III/8, I/5, I/5, III/5, IV/2, I/9, IV/12,IV/15.

Wtorek
Metody i formy:
-Bawimy się – swobodne zabawy w kącikach zabawek. Wdrażanie do zgodnej zabawy oraz korzystania ze wspólnych zabawek.
-Nauka wiersza D. Gellner pt. „Prezent dla Mikołaja” z wykorzystaniem metody Dzieci uczą misie wierszy E. Gruszczyk –Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. Rozwijanie pamięci i wyobraźni.
-Zabawa dydaktyczna pt. „Mikołajkowe prezenty” – 4-, 5-latki – polisensoryczne rozpoznawanie przedmiotów znajdujących się w worku.
-Zestaw ćwiczeń porannych Nr 1/12/20.
- Czynności samoobsługowe i higieniczne.
-Nauka piosenki pt.” List do Świętego Mikołaja” muz. A. Widlarz, sł. M. Nawrocka - zapoznanie ze słowami i melodią.
-Dzwonki sań – układ ruchowy do piosenki pt. „Święty Mikołaju” płyta CD „Plac zabaw”-. Rozwijanie umiejętności tanecznych. Kształcenie poczucia rytmu.
-Dźwięki wysokie i niskie - uwrażliwienie na wysokość dźwięków.
-Praca plastyczna „Mikołaj” – wykonanie kompozycji z gotowych elementów. Porządkowanie miejsca pracy.
-Spacer w ogrodzie - obserwowanie zmian w przyrodzie.
-Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.
-Relaks poobiedni – słuchanie fragmentów książki pt. „Najpiękniejsze opowieści o Świętym Mikołaju” A. Rahozy.
-5l - „Marzę o....”zabawa dydaktyczna doskonaląca słuch fonematyczny.
-6l – czytanie krótkich tekstów. Utrwalenie poznanych liter.
-Praca z grupką dzieci i w ramach ppp.
-„Zabawki” - układanie kompozycji z figur geometrycznych. 5l -rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych.
-„W sklepie zabawkowym” – zabawa z wykorzystaniem monet i banknotów.
Cele operacyjne:
- współdziała z dziećmi w zabawie;
- podejmuje próby recytacji fragmentów wiersza;
- określa materiał, z którego została wykonana zabawka;
- rozpoznaje nazwy zabawek wypowiadanych głoskami;
- uczestniczy w zabawach ruchowych;
- dba o higienę;
- wypowiada się na temat słuchanej piosenki;
- śpiewa refren piosenki;
- łączy śpiew z ruchem;
- rozpoznaje dźwięki wysokiei niskie;
- układa kompozycję;
- nazywa zjawiska atmosferyczne;
- spożywa posiłek w ciszy;
- doskonali słuch fonematyczny;
- doskonali umiejętność czytania;
-rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne;
- wie do czego służą pieniądze;
Obszar podstawy programowej:
- III/5, IV/5, I/7, I/5, I/1, IV/1, III/7, I/7
- IV/18,IV/18, IV/2, IV/24, IV/12, IV/17

Środa
Metody i formy:
-Zabawy w kąciku lalek- przyjmują na siebie określone role w zabawie. Szanuje emocje swoje i innych.
-„Fabryka zabawek” - ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst P. Siewiera-Kozłowskiej. Wdrażanie do zachowania prawidłowego toru oddechowego. Pionizacja języka.
-Praca z grupką dzieci i w ramach ppp.
-„Kolorowe obrazki” – wykonywanie eksperymentów graficznych z wykorzystaniem flamastrów, ołówków, kredek.
-Zestaw ćwiczeń porannych Nr 1/12/20.
-Czynności samoobsługowe i higieniczne.
-„Frania i flet” – rozmowa kierowana w oparciu o opowiadanie (zb. wł.) oraz oglądaną ilustrację. Przygotowanie do nauki czytania, zapoznanie z literą F, f, budowanie modeli wyrazów: Frania, elf. Czytanie krótkich wyrazów.
-Zestaw ćwiczeń gimnastycznych Nr 1/12/20 prowadzony metodą stacyjną. Przybory: szarfy, woreczki, obręcze, stojaki, skakanka. Kształtowanie sprawności fizycznej w zakresie równowagi, rzutu, czworakowania, zwinności.
-Zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego. Zabawa skoczna „Do okręgu skok”.
-Relaks poobiedni – słuchanie fragmentów książki pt. „Najpiękniejsze opowieści o Świętym Mikołaju” A. Rahozy.
-„Szukamy prezentów” – utrwalenie pojęć: na, pod, obok, za między.
-Indywidualna i zbiorowa recytacja wiersza D. Gellner pt. „Prezent dla Mikołaja”. Ćwiczenie pamięci odtwórczej.
-„Połącz kropki” – ćwiczenie graficzne. - określa swoje emocje, wskazuje je na piktogramach;

Cele operacyjne:
-rozwija pojemność płuc;
-rozwija wyobraźnię;
- uczestniczy w zabawach ruchowych;
-dba o higienę;
-rozpoznaje głoskę „f: w nagłosie , wygłosie i śródgłosie;
-zna i rozpoznaje literę „F, f”;
-rozwija ogólną sprawność ruchową;
-uważnie słucha;
-posługuje się określeniami: : na, pod, obok, za między;
-recytuje wiersz;
-doskonali spostrzegawczość wzrokową;

Obszar podstawy programowej:
- II/2, IV/2, IV/8, I/5, I/1, IV/4,I/5,IV/14,IV/9, I/9

Czwartek
Metody i formy:
-Gra memo „Ile par zabawek?” – doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, pamięci.
-„Polowanie na literkę” – utrwalenie litery „F, f”.
-Zabawa rozwijająca wyobraźnię „Obrazki na tackach”.
- Praca z grupką dzieci i w ramach ppp.
-„Prezenty” – zabawa pantomimiczna - przedstawianie za pomocą gestu , mimiki, ruchu wylosowanych zabawek.
- Zestaw ćwiczeń porannych Nr 1 /12/20.
-Zajęcia rytmiki – List do Świętego Mikołaja” muz. A. Widlarz, sł. M. Nawrocka - z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
-„Cicho- głośno”- zabawa uwrażliwiająca na zmiany dynamiki.
-„Cztery żywioły” improwizacja ruchowa do muzyki IX Symfonia E-moll z wykorzystaniem szyfonowych chustek.
-Lepienie z masy solnej na temat „ Ciasteczko dla Mikołaja”- wykorzystanie foremek oraz ryżu i kaszy jako posypki. Rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni.
-Spacer - dostrzeganie piękna zimowego krajobrazu.
-Relaks poobiedni – słuchanie fragmentów książki pt. „Najpiękniejsze opowieści o Świętym Mikołaju” A. Rahozy.
-Zabawa ruchowa z elementem skoku pt. „Hop Mikołaj skacze”.
-„Dobierz w pary” – układanie obrazków tematycznych w pary, uzasadnienie wyboru.
-„Kto ma dzwoneczek?” – zabawa słuchowa. Doskonalenie wrażliwości słuchowej.
-„Uzupełnianka” – wklejanie brakujących liter i czytanie wyrazów.

Cele operacyjne:
- konfrontuje się z uczuciem przegranej i próbuje panować nad złością, a czasem i frustracją.
-rozpoznaje literę ” F, f” wśród innych liter;
-doskonali płynność ruchów oraz wyobraźnię;
-rozwija wyobraźnię;
-rozwija sprawność ruchową;
-tworzy akompaniament;
-szybko reaguje na dźwięki głośne i ciche;
-ilustruje muzykę ruchem;
-modeluje z masy solnej ;
-wypowiada się na temat wysłuchanego fragmentu opowiadania;
-doskonali myślenie;
-rozwija spostrzegawczość wzrokową;
-rozwija wrażliwość słuchową;
-doskonalenie umiejętności czytania;

Obszar podstawy programowej:
- II/6, IV/4, I/9, IV/1, IV/7, IV/1, IV/5, IV/9, IV/2, IV/4

Piątek
Metody i formy:
-Gry stolikowe „Skaczące czapeczki”, „Rytmy”- kształtowanie umiejętności dostosowywania się do ustalonych reguł.
-Zabawy materiałem przyrodniczym i nieużytkami – tworzenie różnorodnych kompozycji.
„Elfy Mikołajowi pomagają i pakują....” - zabawa słowna, doskonalenie pamięci.
-Praca w ramach ppp.
- Zestaw ćwiczeń porannych Nr 1 /12/20.
-„Liczymy prezenty” – „Gdzie najwięcej, gdzie najmniej” – porównywanie liczebności zbiorów. Ile kosztują naklejki? – odczytywanie wartości monet 1-, 2-, 5 złotowych.
-Zestaw ćwiczeń gimnastycznych Nr 1/12/20 prowadzony metodą stacyjną. Przybory: szarfy, woreczki, obręcze, stojaki, skakanka. Kształtowanie sprawności fizycznej w zakresie równowagi, rzutu, czworakowania, zwinności.
-W ogrodzie przedszkolnym zabawa kształtująca orientację w przestrzeni – „Maszeruj wg instrukcji”. Rozróżnianie strony lewej i prawej.
-Zabawa muzyczno- ruchowa „Taniec Elfów”.
-Zabawa z elementem tropienia „Gdzie ukryły się figury?”- wyszukiwanie elementów w kształcie trójkąta, koła, prostokąta, kwadratu.
-Praca w ramach ppp.
-Zabawy konstrukcyjne - posługiwanie się klockami o różnym sposobie łączenia. Sprzątanie zabawek. - przestrzega ustalonych reguł;

Cele operacyjne:
-jest kreatywne;
-doskonali pamięć świeżą;
-rozwija sprawność ruchową;
-liczy w zakresie możliwości;
-porównuje liczebność zbiorów;
-odczytuje wartość monet 1-, 2-, 5 złotowych;
-prawidłowo korzysta ze sprzętu sportowego;
-porusza się zgodnie z instrukcją nauczyciela;
-improwizuje ruchem muzykę;
-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne;
-tworzy płaskie i przestrzenne konstrukcje;

Obszar podstawy programowej:
-III/5,I/5, IV/12 IV/15, IV/17, I/5, IV/1, IV/12

Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się gdy patrzę.
Poniedziałek
Metody i formy:
-Zabawa integracyjna „Tańczące laleczki”- nawiązywanie więzi międzygrupowej.
-Rozmowa z wykorzystanie ilustracji „W teatrze” – budowanie zdań , wyodrębnianie wyrazów w zdaniach.
- Praca z grupką dzieci i w ramach ppp.
-Grupowanie obrazków wokół tematu „Teatr” - rozwijanie myślenia logicznego poprzez porównywanie i klasyfikowanie.
Zestaw ćwiczeń porannych Nr 2 /12/20.
-Teatr sylwet w oparciu o utwór Maciejki Mazdan pt. „Czerwony Kapturek. Wzbogacenie słownika o wyrazy związane z teatrem: kurtyna, scena, widownia, czytanie globalne
-Zestaw ćwiczeń gimnastycznych Nr 1/12/20 prowadzony metodą stacyjną. Przybory: szarfy, woreczki, obręcze, stojaki, skakanka. Kształtowanie sprawności fizycznej w zakresie równowagi, rzutu, czworakowania, zwinności.
-Wyjście do ogrodu – wsypanie ziaren dla ptaków do karmników, uświadamianie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania.
-Relaks poobiedni – słuchanie bajki zaproponowanej przez dzieci.
-Zabawa naśladowcza „Cień na ścianie”.
-Zabawy z kostką mimiczną – wyrażanie i nazywanie różnych emocji.
-Ćwiczenie klasyfikacyjne „Do kogo należą te przedmioty”- kształcenie myślenia i spostrzegawczości wzrokowej.
-Bawimy się – swobodne zabawy w kącikach zabawek. Wdrażanie do zgodnej zabawy oraz korzystania ze wspólnych zabawek.

Cele operacyjne:
-współpracuje z partnerem;
-zapisuje zdania przy pomocy pasków papieru;
-wyodrębnia wyrazy w zdaniach;
-spośród różnych obrazków wybiera te, które dotyczą teatru;
-rozwija sprawność ruchową;
-poszerza zasób słownictwa dotyczący teatru;
- podejmuje próby zabawy sylwetami;
-rozwija ogólną sprawność ruchową;
-przejawia troskę w stosunku do zwierząt;
-odpoczywa nie przeszkadzając innym;
-rozwija sprawność ruchową;
-nazywa stany emocjonalne (radość, smutek, złość);
- łączy akcesoria z postacią bajkową;
-nawiązuje relacje rówieśnicze;

Obszar podstawy programowej:
- III/1, IV/2, IV/2, IV/5, I/5, II/10, III/5, I/5, II/1, IV/2, II/1, III/1

Wtorek
Metody i formy:
-Zabawy konstrukcyjne – posługiwanie się klockami o różnym sposobie łączenia. Posługiwanie się określeniami dotyczącymi długości.
-Rozwiązywanie zagadek tematycznych. Dokonywanie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów będących rozwiązaniem zagadek
-Zabawa oddechowa „Płomyk” – rozwijanie pojemności płuc.
-„Ile uderzeń w bębenek?” – zabawa słuchowa.
-Zestaw ćwiczeń porannych Nr 2 /12/20.
-Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.
-„ Bajkowy świat” – domalowywanie scenografii do wybranej i naklejonej postaci bajkowej. Odróżnianie świata fikcji od realnej rzeczywistości.
-Zabawa rytmiczna inspirowana piosenką pt. „Magiczne miejsce” sł. muz. M. Majewski – włączanie naturalnych efektów dźwiękowych podczas słuchania piosenki.
-Ćwiczenia emisyjne - śpiewanie tekstu wysoko, nisko, z różnym natężeniem głosu.
-„Polka” – zabawa taneczna. Nauka podstawowych figur.
-Zabawa z elementem rzutu w ogrodzie „Celuj w okienko”.
-Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej płyta CD „Relaksacja”.
-„Porządkujemy rekwizyty” - klasyfikowanie przedmiotów wg przeznaczenia, przeliczanie w zakresie możliwości.5l odwzorowanie liczby elementów zbioru przy pomocy liczmanów, 6l – oznaczanie liczby elementów poznanymi cyframi.
-Praca z grupką dzieci i w ramach ppp.
-„Już czytamy” - ćwiczenia doskonalące czytanie.
-Wyszywanki bez igły – kształcenie koordynacji wzrokowo-ruchowe - tworzy płaskie i przestrzenne konstrukcje;
Cele operacyjne:
-posługuje się określeniami: wysoki, niski;
-rozwija słuch fonematyczny;
-doskonali myślenie przyczynowo – skutkowe;
-rozwija pojemność płuc;
-doskonali wrażliwość słuchową;
-rozwija sprawność ruchową;
-spożywa posiłek w ciszy;
-maluje scenografię do bajki;
-rozwija wyobraźnię;
-odtwarza rytm klaskając, tupiąc, stukając;
-wykonuje proste ruchy taneczne;
-swobodnie porusza się w rytm muzyki;
-doskonali koordynację wzrokowo – ruchową;
-odpoczywa nie przeszkadzając innym;
-umie określić różnice między lalkami;
-klasyfikuje rekwizyty;
-rozwija słuch fonematyczny;
-przeplata przez otwory kolorową nitkę;

Obszar podstawy programowej:
- I/6, IV/12, IV/2, IV/5, I/5, I/3, IV/3, IV/1, IV/1, IV/7, I/5, I/3, III/5, IV/12, IV/15, IV/2, I/9

Środa
Metody i formy:
-Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – nawiązywanie serdecznych relacji, wyrażanie uprzejmości i pomocy.
-„Zgadnij” – 6l – układanie, 5l- rozwiązywanie zagadek o bajkowych postaciach. Doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego.
-Praca z grupką dzieci i w ramach ppp.
-Ćwiczenie oddechowe „Kamień” - rozwijanie pojemności płuc.
-„Połącz kropki” – zabawa grafomotoryczna.
-Zestaw ćwiczeń porannych Nr 2 /12/20.
- Przygotowanie do nauki czytania, zainteresowanie dzieci literą „W, w” w oparciu o opowiadanie zb. wł. pt. „Wanda dokarmia wronę” Budowanie modeli wyrazów: Wanda, wrona.
-Zestaw ćwiczeń gimnastycznych Nr 1/12/19 prowadzony metodą stacyjną. Przybory: szarfy, woreczki, obręcze, stojaki, skakanka. Kształtowanie sprawności fizycznej w zakresie równowagi, rzutu, czworakowania, zwinności.
-Spacer w ogrodzie – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Sprawne ubieranie się i rozbieranie.
-Relaks poobiedni. Słuchanie bajki zaproponowanej przez dzieci.
-Zabawa ruchowa z mocowaniem „ Przepychanka”.
-„Co mówi moja i Twoja twarz” - kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania zarówno swoich uczuć jak i innych.
-Zabawy w kąciku teatralnym- swobodne improwizacje słowne znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci.
-Jaka to postać?- obrysowywanie szablonów – ćwiczenie płynnych ruchów.
-Zabawy dowolne – sprzątanie zabawek po zakończonej zabawie. - wie, że zgodna zabawa daje przyjemność

Cele operacyjne:
-układa i rozwiązuje zagadki;
-rozwija pojemność płuc;
-doskonali sprawność manualną;
-rozwija ogólną sprawność ruchową;
-wyróżnia głoskę „ w” w wyrazach;
-zna literę W, w;
-rozwija ogólną sprawność ruchową;
-samodzielnie ubiera się i rozbiera;
-reaguje na sygnał dźwiękowy;
-odpoczywa nie przeszkadzając innym;
-reaguje na sygnał dźwiękowy,
-rozpoznaje mimikę twarzy;
-przedstawia bajkowe scenki;
-umie posługiwać się szablonami,
-dokładnie obrysowuje szablony;
-porządkuje miejsce pracy;

Obszar podstawy programowej:
- II/2, IV/5, IV/2, I/9, I/5, I/5, I/2, I/5, III/5, II/1, IV/5, I/7

Czwartek
Metody i formy:
-Zabawa integracyjna „Duża lalka”- utrwalenie litery „W, w”.
-Rysowanie linii po śladzie próby odczytywania nazw lalek teatralnych – czytanie globalne.
-Praca z grupka dzieci i w ramach ppp.
-„Kto jest wyższy?” - porównywanie wysokości dzieci względem siebie.
-Zestaw ćwiczeń porannych Nr 2 /12/19.
-„Pacynka” – wykonanie pracy z papierowej torebki - wycinanie i naklejanie elementów wg własnego pomysłu. Bezpieczne posługiwanie się nożyczkami.
-Zajęcia rytmiki - „Czyj to dźwięk?” rozpoznawanie instrumentów perkusyjnych.
-Śpiew piosenki pt. „Magiczne miejsce” sł. muz. M. Majewski z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
-Zabawa inhibicyjno-incytacyjna – „Obserwujemy bębenek”.
-Spacer w ogrodzie - obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Dostrzeganie piękna przyrody.
-Zabawa ruchowa rozwijająca koncentrację uwagi „Krok do przodu, krok do tyłu”.
-Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej.
-Rozwiązywanie baśniowych zagadek - doskonalenie myślenia przyczynowo–skutkowego.
- „Ukryte słowa” – zabawa słuchowa, wyodrębnianie nazw przedmiotów z innych słów.
-Zabawy konstrukcyjne – posługiwanie się klockami o różnym sposobie łączenia, odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce.

Cele operacyjne:
- obrysowuje postać kolegi leżącego na arkuszu papieru;
-nadaje imię zawierające literę „W”;
-rozwija sprawność manualną;
-czyta globalnie wyrazy: marionetka, kukiełka, pacynka;
-posługuje się określeniami: wyższy, niższy, taki sam;
-rozwija wyobraźnię;
-rozpoznaje bębenek, kołatkę, tamburyno, trójkąt;
-tworzy akompaniament;
-odtwarza tematy rytmiczne;
- zauważa emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego;
-określa kierunki – przód, tył;
-łączy kropki liniami prostymi;
-dobiera sylwetę jako odpowiedź na zagadkę;
-doskonalenie słuchu fonematycznego;
-tworzy płaskie i przestrzenne konstrukcje;

Obszar podstawy programowej:
- III/1, IV/4, I/9, I/7, IV/1, IV/5, IV/7, II/11, IV/14, I/9, IV/2
I/6, IV/11

Piątek
Metody i formy:
-Zabawy dowolne w kącikach tematycznych – zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach.
-Praca z grupką dzieci i w ramach ppp.
-„Przeciwieństwa” – zabawa dydaktyczna, wzbogacanie słownika.
-Zabawa pantomimiczna „Czym jest kij?”
-Zestaw ćwiczeń porannych Nr 2/12/20.
-Czynności higieniczne.
-„Ile marionetek?” - wyodrębnianie zbioru przedmiotów, określanie liczby elementów zbioru. Dostrzeganie znaczenia ostatniego liczebnika. Zapoznanie z cyfrą 7.
-Zestaw ćwiczeń gimnastycznych Nr 1/12/19 prowadzony metodą stacyjną. Przybory: szarfy, woreczki, obręcze, stojaki, skakanka. Kształtowanie sprawności fizycznej w zakresie równowagi, rzutu, czworakowania, zwinności.
-„Dokarmiamy ptaki” – uzupełnienie pokarmu dla ptaków w karmnikach.
-Relaks poobiedni - teatr sylwet w oparciu o baśń W. I. Grimm pt. „Śnieżka” - wyodrębnienie w utworze uniwersalnych wartości takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość.
-Zabawa ruchowo - naśladowcza „Jestem aktorem”.
- Słuchanie wiersza M. Bryklińskiego pt. „Bajka zgadywanka” - kojarzenie postaci z odpowiednia bajką.
-Rymowanki - odgadywanie nazwy bohatera, poprzez szukanie rymu.
-Zabawy wg zainteresowań – odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce.

Cele operacyjne:
- szuka wsparcia w sytuacjach trudnych;
-używa określeń: kwaśny, słodki, duży, mały, chudy, gruby, smutny, wesoły;
-rozwija wyobraźnię;
-doskonali sprawność ruchową;
-tworzy zbiór elementów;
-określa liczbę elementów zbioru;
-orientuje się, że ostatni liczebnik określa liczbę przedmiotów w zbiorze;
-zna cyfrę 7;
-prawidłowo korzysta ze sprzętu sportowego;
-rozwija sprawność ruchową;
-poznaje własne możliwości ruchowe;
-przejawia w stosunku do ptaków troskę;
-rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje;
-uczestniczy w zabawach ruchowych;
-odgaduje tytuł bajki, z której pochodzi bohater;
-szuka rymu;
-sprząta miejsce zabawy.

Obszar podstawy programowej:
- II/7, IV/5, IV/1, I/5, IV/12, IV/15, I/5,IV/12,IV/15, I/5, II/11
- II/1,I/5,IV/5, IV/2

Goście za oknem.
Poniedziałek
Metody i formy:
- Zabawy w kąciku lalek –odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce.
- „Ptaki” – oglądanie albumów przyrodniczych. Rozpoznawanie : sikorki, wrony, gołębia, wróbla, sroki. Rozwijanie zainteresowania książką.
- Praca z grupką dzieci i w ramach ppp.
- „Kolorowe pióra” – ćwiczenie oddechowe.
- Zestaw ćwiczeń porannych Nr 3/12/20.
- Czynności higieniczne.
- Teatr sylwet oparty na opowiadaniu pt. „Ptaki” wg O. Masiuk. Poznawanie wybranych ptaków, określanie cech charakterystycznych oraz warunków życia ptaków. Globalne czytanie wyrazów: ptaki, gil.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych Nr 2/12/20 z elementami gimnastyki twórczej Kniessów – Pomoce: woreczki, grzechotki, miotełki z bibuły poznawanie nowych metod zabaw ruchowych przy muzyce.
- Wyjście do ogrodu – umieszczenie karmnika.
- Zabawa ruchowa orientacyjno- porządkowa „Głodne sikorki”.
- Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej.
- Zabawa twórcza „Geometryczne ptaki” – układanie z mozaiki geometrycznej wymyślonych przez siebie ptaków”.
- Zabawa matematyczna – „ Ziarenka dla ptaszka” - stwarzanie sytuacji edukacyjnych motywujących dzieci do ważenia różnych przedmiotów, używania i stopniowania określeń, dotyczących ich ciężaru.

Cele operacyjne:
- sprząta po zakończonej zabawie;
- uważnie ogląda, słucha, oczekuje na swoją kolej podczas rozmowy;
- rozwija pojemność płuc;
- doskonali automatyzację i swobodę ruchów;
- jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych;
- rozpoznaje wróbla, gila, sikorkę;
- wie, że ptaki odczuwają głód i zimno;
- poznaje własne możliwości ruchowe;
- rozumie potrzebę dokarmiania ptaków;
- reaguje na sygnał słuchowy;
- odpoczywa nie przeszkadzając innym;
- wyraża ekspresję twórczą podczas układania ptaków;
- określa ciężar z użyciem wagi szalkowej;

Obszar podstawy programowej:
- I/7,III/8, 1/2, IV/18, II/10, I/5,IV/18,II/10,III/5,IV/11

Wtorek
Metody i formy:
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – reagowanie na mowę ciała.
- „Ukryte ptaszki”- posługiwanie się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
- Zabawa rozwijająca zmysł dotyku „Ziarenka”.
- „Ptaki” – składanie obrazków z części. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej. Dokonywanie analizy sylabowej i głoskowej nazw ptaków.
- Zestaw ćwiczeń porannych Nr 3/12/20.
- Praca plastyczna „Ptaki”. Rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni dzieci poprzez analizę obrazów oraz własną twórczość.
- Słuchanie piosenki pt. „Ptaszki zimową porą” płyta CD „Trampolina” - wdrażanie do uważnego słuchania treści piosenki ze zrozumieniem. Nabywanie opiekuńczego i odpowiedzialnego stosunku do zwierząt.
- Zabawa rytmiczna z „Ptaki”, płyta CD „Muzyka i ćwiczenia”- reagowanie na zmianę melodii.
- Śpiew piosenki pt. „Każdy ptaszek” – zabawa z wykorzystaniem instrumentów niemelodycznych.
- Ptaki w karmniku – działanie dzieci w ogrodzie. Obserwacja ptaków przylatujących do karmnika, robienie zdjęć, liczenie ptaków.
- Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej.
- Zabawa z elementem podskoku „Zmarznięty i głodny gil”.
- Zabawa ortofoniczna na podstawie tekstu A. Frączek „Ćwir, ćwir czyli kiedy wejdziesz między wrony musisz krakać jak i one” – usprawnianie narządów mowy.
 Z grupą dzieci chętnych oglądanie albumów przyrodniczych – opisywanie ilustracji.
- Praca z grupką dzieci i w ramach ppp.
- Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne - doskonalenie wyobraźni przestrzennej.

Cele operacyjne:
- wie jak się zachować gdy n-l przyłoży palec do ust;
- stosuje określenia: na, pod, obok, za, przed;
- dotyka różne ziarna opisuje odczucia;
- składa obrazki z części;
- rozwija słuch fonematyczny;
- aktywnie uczestniczy w proponowanych ćwiczeniach;
- wykorzystuje zdobytą wiedzę do wykonania pracy plastycznej;
- uważnie słucha piosenki;
- dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania;
- wykonuje różne formy ruchu;
- tworzy akompaniament;
- uważnie obserwuje ptaki, liczy;
- dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego;
- rozumie potrzebę odpoczynku;
- czerpie radość z wspólnych zabaw;
-powtarzanie trudnych grup spółgłoskowych;
- jest zainteresowany książkami;
- wznosi konstrukcje z klocków;

Obszar podstawy programowej:
- III/9,IV/14,IV/5,IV/9, IV/2, IV/5,IV/1,IV//7,II/10,IV/15,II/1, III/5,IV/2,IV/19, I/6

Środa
Metody i formy:
- Zabawy dowolne – samodzielne podejmowanie decyzji o wyborze zabawek.
- Smakołyki nie tylko dla sikorki – zabawa polisensoryczna. Poznawanie różnych ziaren i przedmiotów. Wskazywanie wśród innych przedmiotów pokarmu dla ptaków.
- Praca z grupką dzieci i w ramach ppp.
- Zabawy z wierszem pt. „Ptaszek w gościnie” w oparciu o wiersz S. Jachowicza - doskonalenie poczucia rytmu.
- Zestaw ćwiczeń porannych Nr 3/12/20.
- Wdrażanie do przyjmowania prawidłowej postawy podczas spożywania posiłków.
- Przygotowanie do nauki czytania „Sylwia i sroka” – zapoznanie z literą „S, s”. Budowanie modeli wyrazów: Sylwia, sroka. Układanie wyrazów z literą „s”.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych Nr 2/12/20 z elementami gimnastyki twórczej Kniessów – Pomoce: woreczki, grzechotki, miotełki z bibuły poznawanie nowych metod zabaw ruchowych przy muzyce.
- Relaks poobiedni – słuchanie „Bajki o gilu” W. Grodzienskiej.
- Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi pt. „Wróble i wrony”.
- „Odszukaj gila” – zabawa dydaktyczna rozwijająca
spostrzegawczość wzrokową.
- Zabawa twórcza „Geometryczne ptaki” – układanie z mozaiki geometrycznej wymyślonych przez siebie ptaków”.
-„Kolorowe wycinanki” – wycinanie na temat dowolny. Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Cele operacyjne:
- decyduje o wyborze zabawki;
- usiłuje rozpoznać rodzaj ziaren za pomocą dotyku;
- rozpoznaje i nazywa figury geometryczne;
-wycina dowolne kształty;
- uważnie słucha wiersza;
- wystukuje rytm podany przez n-la;
- przyjmuje prawidłowa postawę podczas siedzenia;
- zna literę „s”;
- buduje model wyrazu;
- układa wyrazy z podanych liter;
- aktywnie uczestniczy w proponowanych ćwiczeniach;
- odpoczywa nie przeszkadzając innym;
- usprawnia aparat mowy poprzez naśladowanie odgłosów ptaków;
- wskazuje gila pośród innych ptaków;

Obszar podstawy programowej:
- IV/19,I/7,IV/7,III/8, I/8,IV/4, IV/9, I/5, III/5, IV/2, IV/12,I/9

Czwartek
Metody i formy:
- Zabawy dowolne – samodzielne podejmowanie decyzji o wyborze zabawek.
-Osłuchanie z wierszem B. Formy pt. „Ptasia stołówka” – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
-Ptaki i ich przysmaki – słuchanie ciekawostek o ptakach i ich ulubionych pokarmach.
-Praca z grupką dzieci i w ramach ppp.
-Zestaw ćwiczeń porannych Nr 3/12/20.
-Zajęcia rytmiki - zabawa rytmiczna „Na dzień dobry”, płyta CD „Rytmika dla smyka”- rozwijanie miarowej rytmiczności.
-Śpiew piosenki pt. „Ptaszki zimową porą” płyta CD „Trampolina trzylatka” z wykorzystaniem grzechotek.
-„Co to za dźwięki? – rozpoznawanie dźwięków, rozwijanie wrażliwości muzycznej.
-Improwizacja ruchowa z wykorzystaniem wstążek do muzyki „Marzenie” R. Schumanna.
-„Ptaki w karmniku” – układanie karmnika z gotowych elementów, wycinanie i naklejanie ptaków. Odczuwanie radości z efektów własnej pracy.
- Relaks poobiedni - słuchanie opowiadania L. Bardijewskiej pt. „Ptaki zimą” - rozumienie konieczności dokarmiania ptaków w zimie.
-Zabawa dydaktyczna „Czytamy” – 6-l - ćwiczenia w czytaniu sylab zamkniętych: ot, at, od, ad, am oraz otwartych: sa, so, se, to, ta, da, do. 4-, 5-l – ćwiczenia słuchu fonematycznego: dzielenie wyrazów: sroka, wrona , gil, gawron na sylaby, wyodrębnianie pierwszej głoski.
-Zabawa dydaktyczna „Karmniki i ptaszki” – kształtowanie umiejętności segregowania elementów w trakcie dopasowywania ich w odpowiednie miejsce. Recytacja wiersza pt. „Ptasia stołówka” B. Formy.
-Rozwiązywanie zagadek „Co to za ptaszek? – doskonalenie myślenia.
-„Obrazy”- tworzenie kompozycji z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

Cele operacyjne:
- decyduje o wyborze zabawki;
- uważnie słucha, wypowiada się na temat utworu literackiego;
- wysłuchuje informacji nt. niektórych ptaków i ich pożywienia;
- rytmicznie klaszcze, maszeruje;
- tworzy akompaniament;
- rozróżnia dźwięki z otoczenia;
- podejmuje próby improwizacji ruchowej;
- wykonuje prace plastyczną;
- utrwala poznane litery;
-czyta sylaby;
-rozwija słuch fonematyczny;
-dopasowuje sylwety wg określonej cechy;
-wskazuje obrazek, o którym mówi nauczyciel;
-układa kompozycję w ograniczonej przez koło powierzchni;

Obszar podstawy podstawowej:
- IV/19, IV/5, III/8,IV/7, IV/4, IV/1,III/8,IV/2,IV/5, IV/9, I/6

Piatek
Metody i formy:
- Zabawy dowolne wg zainteresowań – cicha, zgodna zabawa. Zachęcanie do stosowania form grzecznościowych.
- Praca w ramach ppp.
- Rozwiązywanie zagadek „Co to za ptaszki?” - doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego.
- Zabawa słowna „Układamy zdrobnienia” – wzbogacanie zasobu słownictwa. tworzenie własnych eksperymentów językowych.
- Zestaw ćwiczeń porannych Nr 3/12/20.
- Zabawa dydaktyczna „Liczymy ptaki’ – rozwijanie umiejętności liczenia i dodawania w zakresie określonego zbioru. Dzieci zainteresowane układanie działań z zastosowaniem znaków „=” i „+”.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych Nr 2/12/20 z elementami gimnastyki twórczej Kniessów – Pomoce: woreczki, grzechotki, miotełki z bibuły poznawanie nowych metod zabaw ruchowych przy muzyce.
- Zabawa terenowa w ogrodzie „ W karmniku”.
- Zabawa ze śpiewem „Labada” – rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
- Praca w ramach ppp.
- „Ćwiczenia w czytaniu – 6-l czytanie krótkich zdań: „To. Ola”. „To dom Ali” – rysowanie obrazków do przeczytanych zdań. 5-l dopasowywanie schematów wyrazów: las, lis, sowa do obrazków.
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – posługiwanie się umiarkowanym głosem.

Cele operacyjne:
- przestrzega zasad ustalonych w grupie;
- rozpoznaje ptaka, o którym mówi nauczyciel;
- układa zdrobnienia;
- wymyśla własne nazwy;
- prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, dodaje na konkretach w zakresie możliwości;
- aktywnie uczestniczy w proponowanych ćwiczeniach;
- porusza się w ogrodzie zgodnie z wskazówkami nauczyciela;
- czerpie radość z wspólnej zabawy;
- doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem;
- kształci słuch fonematyczny;
- przestrzega ustalonych zasad;

Obszar podstawy programowej:
- III/5, IV/5, IV/6, IV/15, I/5, I/9, I/1, IV/5, I/2, III/5

Czekamy na Boże Narodzenie.
Poniedziałek
Metody i formy:

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań –wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych.
Praca z grupką dzieci i w ramach ppp.
-Święta Bożego Narodzenia – rozmowa przy ilustracji stopniowo odsłanianej Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Budowanie poprawnych wypowiedzi.
-„Wycinanki” – wycinanie z gazet obrazków pomieszczeń domowych, rozmowa nt. sposobów przygotowania domu do świąt.
-Zestaw ćwiczeń porannych Nr 4/12/20.
-Słuchanie opowiadania ilustrowanego obrazkami A. Galicy pt. „Komu potrzebne jest Boże Narodzenie” – uważne słuchanie utworu, przybliżenie dzieciom tradycji świąt Bożego Narodzenia.
-Zestaw ćwiczeń gimnastycznych Nr 2/12/20 z elementami gimnastyki twórczej Kniessów – Pomoce: woreczki, grzechotki, miotełki z bibuły Rozwijanie motoryki całego ciała.
-Wyjście do ogrodu przedszkolnego – rysowanie patykiem na śniegu lub ziemi. Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.
-Relaks poobiedni – słuchanie fragmentu baśni H.CH. Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami” – uważne słuchanie opowiadania, wypowiadanie się na jego temat.
-Zabawa z elementem czworakowania „ Slalom między choinkami”.
-Zabawa dydaktyczna „Ozdoby choinkowe” – 6-l utrwalenie cyfry 1- 6. 4-, 5-l – porównuje liczebność zbiorów w zakresie możliwości;
-Zabawy dowolne dzieci. Zabawy manipulacyjne – nawlekanie koralików na sznureczki lub przewlekanki, doskonalenie motoryki małej.

Cele operacyjne:
- przestrzega ustalonych zasad;
-stosuje zwroty grzecznościowe;
-wypowiada się budując wypowiedź poprawną gramatycznie;
-nabywa wprawy w posługiwaniu się nożyczkami;
-uważnie słucha opowiadania;
-zna tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia;
-rozwija ogólna sprawność ruchową;
-doskonali koordynację wzrokowo – ruchową;
-uważnie słucha opowiadania;
-wczuwa się w emocje i uczucia innych;
-czerpie radość z wspólnej zabawy;
-zna cyfry 1-7;
-dokonuje podziału zbioru na podzbiory, liczy elementy w zakresie możliwości;
-doskonali koordynację wzrokowo – ruchowa;

Obszar podstawy programowej:
- III/3,IV/5,I/9, III/6, I/5, I/9,III/9, IV/5,IV/12

Wtorek
Metody i formy:
-Gry stolikowe wg uznania dzieci - kształcenie umiejętności dostosowywania się do ustalonych reguł. Rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych.
- Choinka – rozwiązanie zagadki M. Platy połączone z pracą z obrazkiem „ Święta dawniej i dziś”. Rozwijanie logicznego myślenia.
-Świąteczne przyprawy – polisensoryczne poznawanie przypraw świątecznych. Praca z użyciem materiału naturalnego.
-Zestaw ćwiczeń porannych Nr 4/12/20.
-Zajęcie plastyczne „ Ozdoby choinkowe” – rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni przez projektowanie. Wycinanie, układanie, sklejanie elementów.
-Słuchanie piosenki pt. „Już blisko kolęda”- płyta CD „Przygoda z uśmiechem”.
-Zabawa rytmiczna do piosenki pt. „Zima biała”- płyta CD „ Moje 6-lat”.
-„Kolędujemy” – słuchanie i śpiewanie kolęd. Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd ukazanie ich piękna.
-Relaks poobiedni – słuchanie opowiadania pt. „Święta na dwóch kontynentach” wg A. Filipkowskiej.
-„Stempelkowy łańcuch” –klasyfikowanie, dekodowanie.
-Układanie w całość pociętych obrazków, określanie co przedstawiają.
-„Piernikowa grafomotoryka” – doskonalenie umiejętności współpracy w zespole i umiejętności grafomotorycznych.
-Zabawy dowolne dzieci. Rozwijanie umiejętności cichego słuchania bajek, rozwijanie zainteresowań książką.

Cele operacyjne:
- wie, wygranej i [przegranej towarzysza odczucia;
-rozwiązuje zagadkę, poznaje zwyczaje świąteczne;
-rozpoznawanie świątecznych smakołyków po zapachu i smaku;
-czerpie radość z wspólnych zabaw;
-wykonuje ozdobę choinkową;
-rozwija wyobraźnię;
-słucha piosenki;
-dostrzega zmiany dynamiki;
-śpiewa kolędy;
-uważnie słucha opowiadania;
-dostrzega rytm i kontynuuje go;
-rozwija spostrzegawczość wzrokową;
-wypełnia kontur piernika szlaczkami wskazanymi rzutem kostką;
-jest zainteresowane książkami i literami;

Obszar podstawy programowej:
- III/6, IV/5,IV/2, I/5, IV/1, IV/7, IV/12, IV/9, I/9,IV/19

Środa
Metody i formy:
-Zabawy dowolne - podejmowanie działań zgodnych z zainteresowaniami.
-Praca z grupką dzieci iw ramach ppp.
-Bon czy ton....savoir – vivre dla dzieci - wysłuchanie fragmentów opowiadania G. Kasdepkego ilustrowanego obrazkami.
-„Jak należy zachować się przy stole?” – burza mózgów z wykorzystaniem lizaków TAK/NIE.
-Zestaw ćwiczeń porannych Nr 4/12/20.
-Przygotowanie do nauki czytania słuchanie opowiadania pt. „Pola i święta” – zapoznanie z literą "P, p”. Budowanie modeli wyrazów: Pola , pierniki. Układanie wyrazów z poznaną literą.
-Zestaw ćwiczeń gimnastycznych Nr 2/12/20 z elementami gimnastyki twórczej Kniessów – Pomoce: woreczki, grzechotki, miotełki z bibuły Rozwijanie motoryki całego ciała.
-„Zwijamy dywan” – zabawa ruchowa z elementami metody V. Sherbone
-Ćwiczenie oddechowe „Tańczące śnieżynki”.
-Zabawa dydaktyczna „Ozdoby choinkowe” – określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
-Lepienie z plasteliny nt. „Świąteczne pierniki” – rozwijanie sprawności manualnych.
- Wspólne ubieranie choinki - tworzenie radosnego nastroju oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.
-Zabawy konstrukcyjne – kształtowanie postaw twórczych.  rozwija zainteresowania;

Cele operacyjne:
- ogląda pocztówki, wypowiada się na ich temat;

- zna zasady dobrego wychowania;
- rozwija ogólną sprawność ruchową;
- zna literę „P,p”;
- buduje model wyrazu;
- układa wyrazy z podanych liter;
- aktywnie uczestniczy w proponowanych ćwiczeniach;
- współpracuje z partnerem;
- reguluje strumień powietrza;
- posługuje się określeniami: na, pod, obok, z prawej strony, z lewej strony;
- doskonali sprawność manualną;
- rozwija wyobraźnię;
- uważnie słucha wypowiada się na temat utworu;
- konstruuje z różnych klocków;

Obszar podstawy programowej:
- IV/5, III/8, III/9, IV/5, I/5, IV/2, III/5,IV/14

Czwartek
Metody i formy:
- Rysowanie w grupach wspólnego obrazka – współdziałanie w grupie.
-„Łańcuszek ciepłych słów”- zabawa integracyjna, przekazywanie sobie miłych komunikatów, podkreślenie pozytywnych cech innych osób.
-Zabawy dowolne dzieci. Zabawy usprawniające motorykę małą: nawlekanki, przenoszenie pomponów za pomocą pęsety, zabawy drobnymi elementami.
-„Kolorowy łańcuch” – wykonanie łańcuchów z kolorowego papieru. Porównywanie długości. Dekorowanie łańcuchami choinki.
-Zajęcia rytmiki – zabawa taneczna do piosenki pt. „Gwiazdka” sł. i muz. K. Przybylska – rozmowa nt. piosenki, określanie tempa i nastroju.
-Zabawa rytmiczna „Świeci gwiazdka” – kształtowanie poczucia rytmu.
-Śpiew piosenki pt. „Już blisko kolęda” - płyta CD „Przygoda z uśmiechem” z wykorzystaniem grzechotek.
-W ogrodzie przedszkolnym – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie związanych z aktualną porą roku.
-Relaks poobiedni – słuchanie opowiadania ks. J. Twardowskiego pt. „Święta dobrych życzeń” – wdrażanie do wyrażania swoich myśli i uczuć na podstawie wysłuchanego utworu.
-Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Niezwykły piec do pierników”.
-„Czego brakuje?” – zabawa ćwicząca spostrzegawczość.
-„Quiz” – odróżnianie potraw wigilijnych od niewigilijnych.
-
Zabawa tematyczna „Przygotowania do świąt” – Odzwierciedlenie w zabawie własnych spostrzeżeń i doświadczeń.

Cele operacyjne:
-zgodnie współdziała z innymi;
-doskonali sprawność manualną;
-dostrzega znaczenie ciepłych słów we wzajemnej komunikacji;
-wykonuje ćwiczenia wspierające motorykę małą - nawleka drobne elementy na nitkę, przenosi je;
-dokonuje pomiaru długości;
-tworzy akompaniament do piosenki;
-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem;
-dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie;
-uważnie słuchanie opowiadania;
-reaguje na umowne sygnały;
-rozwija spostrzegawczość wzrokową;
-zna tradycyjne potrawy wigilijne;
- współpracuje w zabawie;

Obszar podstawy programowej:
- I/1, II/2, I/9,IV/1,IV/13, IV/7,IV/18, IV/5, I/5,IV/, III/2

Witamy Nowy Rok
Poniedziałek
Metody i formy:
-Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole.
-Praca z obrazkiem „Zegary i czasomierze” – poszerzenie wiedzy na temat przedmiotów służących do odmierzania czasu.
-Ćwiczenie mięśni narządów mowy w oparciu o wiersz pt. „Pan zegarmistrz”.
-Praca z grupką dzieci i w ramach ppp.
-Zestaw ćwiczeń porannych Nr 5/12/20.
-„Bajka o nowym i starym roku” – wiersz ilustrowany sylwetami. zapoznanie ze zwyczajami obchodzenia Sylwestra i witania Nowego Roku w różnych częściach świata. Poznanie różnych przyrządów do pomiaru czasu. Podejmowanie prób pomiaru czasu i wykonywania zadań na czas.
-Zestaw ćwiczeń gimnastycznych Nr 2/12/20 z elementami gimnastyki twórczej Kniessów – Pomoce: woreczki, grzechotki, miotełki z bibuły Rozwijanie motoryki całego ciała.
-„Rzuć do celu”, „Goń swoją parę” – zabawy w ogrodzie przedszkolnym
-Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Wyścigi z piłką”.
-Słuchanie muzyki relaksacyjnej – wyciszenie organizmu.
-Zabawa tropiąca „Ukryty skarb” – wykonywanie instrukcji słownych określających kierunek i liczbę kroków, które pozwolą dotrzeć do skarbu.
-Zabawa dydaktyczna „Cztery pory roku” – dostrzeganie zmian zachodzących w poszczególnych porach roku. Grupowanie wyrazów wokół pór roku. Czytanie ze zrozumieniem.
-„Ciężkie, lekkie” - zabawy materiałem przyrodniczym i wagą –szacowanie i porównywanie ciężaru.

Cele operacyjne:
-współdziała z rówieśnikami;
-zna znaczenie słów: minutnik, klepsydra;
-wie czym zajmuje się zegarmistrz;
-usprawnia narządy mowy;
-aktywnie uczestniczy w proponowanych ćwiczeniach;
-uważnie słucha;
-wypowiada się na temat utworu literackiego;
-zna różne przyrządy do mierzenia czasu;
-rozwija sprawność ruchową;
-czerpie radość z wspólnych zabaw;
-pokonuje pewien odcinek na czworakach;
-zna wartość odpoczynku dla zdrowia;
-maszeruje wg instrukcji n-la;
-rozpoznaje cechy charakterystyczna dla poszczególnych pór roku;
-czyta krótkie wyrazy;
- liczy w zakresie możliwości;
- eksperymentuje, porównuje;

Obszar podstawy programowej:
III/2,IV/20,IV/2,IV/5,I/5,III/5,IV/17,IV/15,IV/11

Wtorek
Metody i formy:
-Zabawy konstrukcyjno-budowanie w parach konstrukcji przestrzennych z klocków – wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.
-Słuchanie wiersza T. Kubiaka pt. „Klub dwunastu miesięcy” – utrwalenie nazw miesięcy.
-„Gdzie balony?” – zabawa muzyczna z wykorzystaniem balonów.
-Zestaw ćwiczeń porannych Nr 5/12/120.
-Praca plastyczna „Kolorowy rok” – zastosowanie zdobytej wiedzy przez przedstawienie zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem palety barw charakterystycznej dla danej pory roku.
-Koncert – „Witamy Nowy Rok” – kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, rozwijanie percepcji muzycznej. Poszerzenie wiadomości o muzyce.
-Zabawa taneczna do melodii „Cztery pory roku” A. Vivaldiego – doskonalenie płynności ruchów.
-Spacer w ogrodzie przedszkolnym – uzupełnienie pokarmu.
-Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej.
-Zabawa rozwijająca szybkość „Wyścig rzędów”.
-Zabawa dydaktyczna „Znajdź takie same” – rozwijanie logicznego myślenia, spostrzegawczości wzrokowej.
-Ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst P. Siewiera – Kozłowskiej pt. „Barwy pór roku”.
-„Kolorowe mozaiki” – działanie dzieci. Układanie dowolnych kompozycji z mozaiki geometrycznej. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni. Rozpoznawanie i nazywanie kształtów figur geometrycznych.

Cele operacyjne:
- używa zwrotów grzecznościowych;
-wymienia kolejno nazwy miesięcy;
-kładzie balon wg instrukcji nauczyciela;
-rozwija ogólną sprawność ruchową;
-wykonuje pracę plastyczna z wykorzystaniem barw charakterystycznych dla danej pory roku;
-uważnie słucha muzyki;
-kształci poczucie rytmu;
-improwizuje muzykę ruchem z wykorzystaniem kolorowych wstążek;
-przestrzega ustalonych zasad;
-rozwija zwinność i szybkość;
-dobiera takie same obrazki;
-wie do czego służą połączone obrazki;
-usprawnia narządy mowy;
-nazywa figury geometryczne: koło. prostokąt, trójkąt, kwadrat;

Obszar podstawy programowej:
- III/4, I/6, IV/16, IV/7, IV/1, IV/9

Środa
Metody i formy:

-Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – nawiązywanie serdecznych relacji, wyrażanie uprzejmości i pomocy.
-Zabawa „Pociąg miesięcy” – utrwalenie nazw miesięcy i ich kolejności w cyklu rocznym.
-Praca z grupką dzieci i w ramach ppp.
-Wycinanie z kolorowych czasopism na temat dowolny – doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
-„Ile dźwięków słyszysz?” – graficzne obrazowanie za pomocą kresek słyszanego rytmu.
-Zestaw ćwiczeń porannych Nr 5/12/120.
-Przygotowanie do nauki czytania - w oparciu o opowiadanie pt. „Nowy Rok” (zb. wł.) – zapoznanie z literą „Z, z”. Budowanie modeli wyrazów: Zenek, zegar. Układanie wyrazów z literą „z”.
-Zestaw ćwiczeń gimnastycznych Nr 2/12/20 z elementami gimnastyki twórczej Kniessów – Pomoce: woreczki, grzechotki, miotełki z bibuły Rozwijanie motoryki całego ciała.
-Zabawy w ogrodzie przedszkolnym: „Berek”, „Tworzymy łańcuch”.
-Relaks poobiedni – słuchanie opowiadania L. Krzemienieckiej pt. „O Nowym Roku i młynarzu Sylwestrze” – rozmowa o nadejściu Nowego roku.
- „Karuzela z miesiącami” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa.
-„Połącz kropki” – zabawa grafomotoryczna.
-„Urodziny misia” – zabawa dydaktyczna, utrwalenie nazw dni tygodnia.

Cele operacyjne:
- wie, że zgodna zabawa daje przyjemność;
- wymienia kolejno nazwy miesięcy;
- doskonali koordynacje wzrokowo- ruchową;
- liczy w zakresie możliwości;
- rozwija ogólną sprawność ruchową;
- wyróżnia głoskę „z” w nazwach wyrazów;
- zna literę „z”;
- układa modele wyrazów: Zenek, zegar;
- rozwija ogólna sprawność ruchowa;
- czerpie radość z wspólnych zabaw;
- uważnie słucha;
- wypowiada się na temat wysłuchanego utworu;
- rozwija sprawność manualną;
- reaguje na umowne sygnały;
- wymienia dni tygodnia;

Obszar podstawy programowej:
- II/2, IV/16, I/9, I/5, IV/5,I/5,IV/5, I/5,IV/2,IV/16, I/9, I/7

Czwartek
Metody i formy:
-Zabawy w kąciku lalek- przyjmują na siebie określone role w zabawie. Współdziała w zabawie.
-Ćwiczenie graficzne „Skojarzenia” – doskonalenie sprawności manualnych.
-„Polowanie na literkę” – utrwalenie znajomości litery „Z, z”.
-Praca z grupką dzieci i w ramach ppp.
-Zestaw ćwiczeń porannych Nr 5/12/120.
-„Bal sylwestrowy” – integracja dzieci, kształtowanie umiejętności współdziałania w różnych sytuacjach zabawowo – zadaniowych.
-„Podróż przez kolorowe pory roku i miesiące” – utrwalenie charakterystycznych cech pór roku i nazw miesięcy. Zapoznanie dzieci z cyfrą 8.
-Spacer w ogrodzie – zwrócenie uwagi na piękno zimowego krajobrazu.
-Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej – wyciszenie organizmu.
-Zabawa dydaktyczna „Co tutaj nie pasuje?” – dostrzeganie nieprawidłowości na obrazkach.
-„Kolorowe mozaiki” – działanie dzieci. Układanie z mozaiki geometrycznej z wykorzystaniem kodów. Kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji.

Cele operacyjne:
-zgodnie współdziała w zabawie;
-kreśli linie nieregularne;
-rozpoznaje literę „Z, z” wśród innych liter;
-rozwija ogólną sprawność ruchowa;
-aktywnie uczestniczy w zabawach i konkursach;
-wesoło bawi się przy różnych rodzajach muzyki;
-zna cechy charakterystyczne pór roku;
-wymienia nazwy miesięcy;
-zna cyfrę 8;
-dostrzega piękno przyrody w okresie zimy;
-odpoczywa nie przeszkadzając innym;
-dostrzega nieprawidłowości na obrazkach przedstawiający pory roku;
-nazywa figury geometryczne: koło. prostokąt, trójkąt, kwadrat;

Obszar podstawy programowej:
III/7, I/9, IV/5,I/5,IV/7,IV/16, II/11, III/5

LITERATURA:
Kocham przedszkole. Program Wychowania Przedszkolnego
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego...
H. Kruk – „Wybór literatury do zajęć i zabaw w przedszkolu”
Z. Bogdanowicz – „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli:
B. Forma – „Rok w wierszu i piosence.
E. Janik – „Przyroda przeżywana i obserwowana”
A. Kornacka, B. Bleja–Sosna – „Rymowana gimnastyka dla smyka”
E. Gruszczyk-Kolczyńska – „Dziecięca matematyka”.
W. Gniewkowski, K. Wlaźnik – „Wychowanie fizyczne”
A. Wacławski – „Gimnastyka przy muzyce:
A. Wacławski „Relaksacja”
A. Wacławski „Rytmika dla smyka”.
E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska – „Dziecięca matematyka”.
Przewodnik metodyczny "Nowa Trampolina".

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.