X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45449
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Światowy Dzień Wody. Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Scenariusz zajęć otwartych dla Rodziców

opracowanie: dr Anna Krzywicka-Ustrzycka
Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu

Temat: ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

1. Zajęcia główne z udziałem Rodziców
Rodzaj zajęć: zajęcia społeczne
Forma zajęć: - indywidualna; - zbiorowa; - w podziale na grupy
Cel główny: - organizacja ukierunkowanej aktywności dzieci z wykorzystaniem zabaw badawczych
Cele szczegółowe:
- budzenie odpowiedzialności za stan przyrody,
- uświadomienie niemożliwości życia bez wody w przyrodzie,
- motywowanie do oszczędzania wody,
- rozbudzenie ciekawości otaczającym światem.
Metody: - słowne: instrukcje i objaśnienia, społecznego porozumiewania się, rozmowa/narada;
- percepcyjne: pokazu i obserwacji,
- czynne: zadań stawianych dziecku, samodzielnych doświadczeń.
Środki dydaktyczne:
maskotka, woda, 4 przezroczyste szklanki z wodą, sól, cukier, ryż, kasza gryczana, łyżeczki, muzyka z Internetu, miska z wodą, papierowe gwiazdki, 4 tacki, wata, 4 opakowania rzeżuchy, chorągiewki z imionami dzieci.
Wiek dzieci: scenariusz może być dla dzieci 4, 5 i 6 letnich.

a) Powitanie dzieci i gości.
b) Wspólna zabawa z rodzicami przy muzyce – iskierka na powitanie.
c) Wyjaśnienie tematu zajęć głównych. Dnia 23 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody.
d) Pogadanka/narada grupowa – (metoda - burza mózgów) dzieci, które chcą odpowiadać przekazują sobie maskotkę i odpowiadają na pytania:
Do czego potrzebna jest nam woda?
Gdzie na co dzień widzicie wodę?
Czy należy oszczędzać wodę?
W jaki sposób możemy oszczędzać wodę?

e) Eksperymentujemy z wodą – co się rozpuszcza w wodzie, a co nie – zabawy badawcze.
Eksperyment nr 1.
Oglądanie mas sypkich, podawanie ich nazwy. Smakowanie celem sprawdzenia czy podane nazwy się zgadzają. Jaki wygląd ma woda? (przezroczysty)
Dzieci mieszają. Ponownie próbują. Pytanie: Co stało się ze solą i cukrem? (rozpuściły się)
A co stało się z kaszą i ryżem? (nie rozpuściły się) Jaki teraz ma wygląd woda? (mętny)

f) Zabawa ruchowa „Rosną kwiaty”. Dzieci poruszają się swobodnie po sali. Na hasło Kwiaty dostały wody dzieci wspinają się na palcach i unoszą ręce jak najwyżej, rosną. Kiedy nauczyciel powie Kwiaty nie dostały wody, więdną dzieci opuszczają ręce, kucają, zwijają się w kłębek. Powtarzamy kilkukrotnie zadanie.
Włączam muzykę: https://www.youtube.com/watch?v=BZz7l96rA_I

g) Eksperyment nr 2.
Kiedyś ludzie myśleli, że woda ma właściwości magiczne. Sprawdźmy czy to prawda.
Każde dziecko otrzymuje gwiazdkę, w której musi pozaginać jej ramiona, pomóc mogą rodzice. Każde dziecko musi pomyśleć sobie życzenie i wkłada gwiazdkę na wodę. Jeżeli ramiona gwiazdy się rozłożą, to znaczy, że życzenie się spełni.
Czy to znaczy, że woda ma magiczne właściwości? Nie, papier powoli nasiąka wodą, obejmując całą gwiazdę. Staje się coraz cięższy i ramiona opadają.

h) Ostatnim elementem zajęć głównych, w których nieodzownym i niezbędnym elementem jest woda, to wysiew rzeżuchy. Siejemy rzeżuchę z rodzicami.
Podział dzieci na 4 grupy. Nauczyciel prosi, aby dzieci przypomniały, czego potrzebują rośliny, aby rosnąć (temat omówiony kilka dni wcześniej). Siejemy rzeżuchę z pomocą rodziców, podlewamy wodą, wkładamy chorągiewki z imionami dzieci (uprzednio dzieci odszukują chorągiewek ze swoimi imionami). Pokazuję przygotowany notes obserwacyjny wzrostu rzeżuchy, informuję, co będziemy w nim zapisywali.

NOTES OBSERWACYJNY WZROSTU RZEŻUCHY

Data Godzina Wnioski z obserwacji / zachodzące zmiany Inne uwagi

2. Podziękowanie Rodzicom za przybycie na zajęcia.
3. Ewaluacja zajęć. Zadajemy dzieciom pytania i notujemy odpowiedzi:
- kto będzie chciał w domu razem z rodzicami wykonywać eksperymenty z wodą?
- kto będzie chciał kiedyś wysiewać nasionka?
- czy będziecie dbać o wysiane roślinki? (w jaki sposób)
- czy pamiętacie, jaki świętowaliśmy dzień z rodzicami na naszych zajęciach?
- czy można żyć bez wody?
- czy należy wodę oszczędzać?

4. Dalsze zajęcia bez udziału Rodziców.
a) Zabawa pamięciowa „Krople”. Nauczyciel rysuje na kartce układ dużych i małych kropel. Prosi dzieci o zapamiętanie układu, skrywa kartkę. Wręcza dzieciom kartki i prosi o odwzorowanie tego, co było narysowane na kartce nauczyciela. Powtarzamy zadanie rysując inny układ kropel.
b) Gry i zabawy sprawnościowe (rzut woreczkiem do celu, slalom pomiędzy pachołkami, przechodzenie przez szarfę).
c) Czytanie wybranej przez dzieci książeczki z biblioteczki przedszkolnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.