X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4495
Dział: Gimnazjum

Wielka Emigracja i represje popowstaniowe - scenariusz lekcji historii w klasie II

1. Założenia metodyczne
Cele:
Uczeń wie, dlaczego wielu Polaków znalazło na emigracji
Uczeń potrafi wyjaśnić jakie represje zastosowała Rosja po klęsce powstania

Nowe i utrwalone pojęcia:
Wielka Emigracja, Hotel Lambert, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, Cytadela, praca organiczna, Centralizacja Poznańska, Związek Plebejuszy, Towarzystwo Pomocy Naukowej
Ważne daty, nazwiska i wydarzenia:
Słowacki, Norwid, Mickiewicz, Chopin, Adam Czartoryski, Szymon Konarski, Piotr Ściegienny

Metody:
praca z podręcznikiem
praca pod kierunkiem
„burza mózgów”
elementy wykładu

Środki dydaktyczne:
podręcznik i zeszyt ćwiczeń
ilustracje z podręcznika

2. Tok lekcji
1. Wstęp:
Sprawdzenie listy obecności i zapisanie tematu lekcji
Sprawdzenie pracy domowej
Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji (odpytywanie)

2. Rozwinięcie:
Jak władze carskie mogły postąpić z uczestnikami powstania?
Co mogli w takiej sytuacji zrobić powstańcy?
Nauczyciel omawia losy Polaków na emigracji
Jacy słynni Polacy znaleźli się wśród emigrantów?
Czym zajmowali się Polacy na emigracji?
Towarzystwo Demokratyczne Polskie i Hotel Lambert – krótki wykład
Uczniowie czytają fragment tekstu, a następnie starają się wyjaśnić jakie represje zastosowano w Kongresówce po upadku powstania
Nauczyciel przedstawia sytuację w zaborze pruskim po klęsce powstania
Czy represje zniechęciły Polaków do działalności spiskowej?
Omówienie działalności Szymona Konarskiego i Piotra Ściegiennego

3. Zakończenie
Notatka podsumowującą lekcję
Ocena aktywnych uczniów
Praca domowa: Napisz notatkę na temat pracy organicznej; chętny uczeń przygotuje referat na temat Wiosny Ludów w dowolnym kraju europejskim

Opracował: Piotr Pietrzak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.