X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44566
Przesłano:

Wiosna tuż, tuż

Opracowała: Krystyna Serafińska 20.03.2018 r.
Scenariusz zajęć zintegrowanych klasa II
Ośrodek tematyczny: Wiosna
Temat dnia: Wiosna tuż, tuż
Cele ogólne:
•kształcenie umiejętności dostrzegania i opisywania zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną,
•wzbogacenie słownictwa dzieci z zakresu przyrody,
•kształcenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na określony temat,
•wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie,
•rozwijanie logicznego myślenia,
•kształcenie spostrzegawczości,
•doskonalenie umiejętności mnożenia i dodawania w poznanym zakresie,
•rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą.
Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
• dostrzec i opisać zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną wiosną,
• wymienić wiosenne rośliny,
• zgodnie współpracować w grupie,
• rozkodować obrazki,
• czytać proste zdania ze zrozumieniem,
• wyjaśnić pojęcie „zwiastuny wiosny” – podać przykłady,
• uzupełnić tekst z lukami, ułożyć kilka zdań na określony temat,
• rozpoznać i wyróżnić poznane części mowy,
• dodawać i mnożyć w poznanym zakresie,
• rozwiązać proste zadania tekstowe.

Metody: słowne - rozmowa kierowana, żywego słowa, niedokończonego zdania, objaśnienia, pokaz, praca z tekstem, metoda zajęć praktycznych.
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: indywidualne karty pracy, tekst wiersza, teksty z lukami, maskotka, muzyka do zabaw, prezentacja multimedialna, mata edukacyjna z klockami, tablety, roboty Dash i Dot.
ELEMENTY OK.:
1. Cele sformułowane w języku ucznia:
• Wskażecie zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie;
• Będziecie słuchać o zwiastunach wiosny w Polsce;
• Będziecie słuchać tekstu czytanego przez n-la i odpowiadać na pytania związane z nim;
• Będziecie doskonalić swoje umiejętności matematyczne.
• Wykonacie różne zadania.
2. Nacobezu:
• Poprawność wypowiadania się na podany temat /udzielanie konkretnych odpowiedzi pełnym zdaniem, właściwy szyk wyrazów w zadaniu/;
• Estetykę wykonywania prac /pisemnych, plastycznych/;
• Zrozumienie przeczytanego tekstu - umiejętność odpowiedzi na pytania do tekstu;
• Poprawność pisania /właściwy kształt liter, prawidłowe łączenie liter w wyrazach, poprawne zapisywanie wyrazów w liniaturze, właściwe rozmieszczanie tekstów w zeszycie;
• Zaangażowanie /aktywny udział w zajęciach/ i umiejętność współpracy w grupie.
3. Informacja zwrotna:
• Udzielana na bieżąco w formie ustnej; w trakcie wykonywania zadań do każdego ucznia osobno.
4.Pytanie kluczowe:
• Jakie są zwiastuny wiosny w Polsce?
Czas trwania: ok. 135 minut.

Przebieg zajęć
1. Powitanie – zabawa integracyjna „Spacer w parach”.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć – rozwiązywanie krzyżówki. Odgadywanie zagadek słownych, odszukanie właściwego rozwiązania zagadki, przypinanie na tablicy w formie krzyżówki (skowronki, bociany, krokus, sasanki, przebiśnieg, jaskółka).
3. Zabawa w „skojarzenia” – dzieci podają jak najwięcej słów, które kojarzą im się z wiosną.
4. Wspólne rozkodowanie wiosennego obrazka na macie edukacyjnej.
5. Rozmowa na temat zwiastunów wiosny. Omówienie jakie znaki wiosny są już widoczne w przyrodzie (prezentacja multimedialna).
6. Tworzenie krótkiego programu o wiośnie w ScratchJr.
7. Pytania kierowane - związane z wiosną. Rozdanie zdań dzieciom. Kto czyta zdanie wstaje, odpowiada dziecko wskazane przez n-la, Dana osoba musi odpowiedzieć, wstać i przeczytać pytanie następnej osobie. (pytania dla każdego ucznia).
8. Samodzielne uzupełnianie tekstu z lukami – praca w 4 poziomach; (dostosowanie zadań do możliwości uczniów; czytanie ze zrozumieniem).
9. „Lubię wiosnę, bo...” – nauczyciel zaczyna zdanie, dzieci kolejno kończą. Dziecko mówiąc o swoich odczuciach trzyma w ręku maskotkę, kiedy skończy, podaje ją koledze obok.
10. Odczytanie przez nauczyciela wiersza „Gdzie jest wiosna" – Danuty Gellnerowej - analiza treści wiersza, o czym była mowa w wierszu.
11. Zabawa usprawniająca percepcję słuchową „Pisklątko, piśnij!”.
12. Zabawa matematyczna z Dash i Dotem. Dzieci przy pomocy robotów strącają wieże z kubeczków, mnożą punkty (kolor kubeczków * ilość punktów), następnie je sumują.
13. Gra pamięć – Tabliczka mnożenia.
14. Podsumowanie zajęć. Praca domowa – „Wiosenny obrazek” – samodzielne rozkodowywanie obrazka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.