X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44569
Przesłano:

W krainie św. Mikołaja

Opracowała: Krystyna Serafińska 02.12.2019 r.
Scenariusz zajęć zintegrowanych klasa III
Ośrodek tematyczny: Wkrótce Święta
Temat dnia: W krainie św. Mikołaja
Cele ogólne (zadania):
• przypomnienie legendy o św. Mikołaju i zwyczajów mikołajkowych w różnych krajach,
• kształtowanie otwartej postawy w celu zdobywania nowej wiedzy,
• kształcenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na określony temat,
• wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie,
• rozwijanie logicznego myślenia,
• kształcenie spostrzegawczości,
• doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania i mnożenia w poznanym zakresie,
• doskonalenie orientacji przestrzennej (pojęcie strony prawej i lewej, wyrażeń: do przodu, do tyłu).
Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
• opisać tradycje i zwyczaje mikołajkowe,
• zgodnie współpracować w grupie,
• rozkodować obrazki,
• poprawnie formułować pytania i wypowiadać się na dany temat,
• uzupełnić tekst z lukami, ułożyć kilka zdań na określony temat,
• gromadzić informacje na dany temat,
• dodawać, odejmować i mnożyć w poznanym zakresie,
• rozwiązać proste zadania tekstowe.

Metody: słowne - rozmowa kierowana, żywego słowa, niedokończonego zdania, objaśnienia, pokaz, praca z tekstem literackim, metoda zajęć praktycznych.
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: indywidualne karty pracy, tekst opowiadania, ciekawostek, teksty z lukami, maskotka, muzyka do zabaw, prezentacja multimedialna, mata edukacyjna z klockami, tablety, roboty Dash i Dot.
ELEMENTY OK.:
1.Cele sformułowane w języku ucznia:
• Przedstawicie wybrane fakty z życia biskupa Mikołaja;
• Będziecie samodzielnie wyszukiwać informacje w tekście;
• Będziecie układać odpowiedzi na pytania;
• Będziecie doskonalić swoje umiejętności matematyczne.
• Wykonacie różne zadania.
2. NaCoBe ZU:
• Poprawność wypowiadania się na podany temat /udzielanie konkretnych odpowiedzi pełnym zdaniem/;
• Estetykę wykonywania prac /pisemnych, plastycznych/;
• Zrozumienie przeczytanego tekstu - umiejętność odpowiedzi na pytania do tekstu;
• Poprawność pisania /właściwy kształt liter, prawidłowe łączenie liter w wyrazach, poprawne zapisywanie wyrazów w liniaturze, właściwe rozmieszczanie tekstów w zeszycie/;
• Zaangażowanie /aktywny udział w zajęciach/ i umiejętność współpracy w grupie.
3. Informacja zwrotna:
• Udzielana na bieżąco w formie ustnej; w trakcie wykonywania zadań do każdego ucznia osobno.
4. Pytanie kluczowe:
• Jakie są tradycje i zwyczaje mikołajkowe?
Czas trwania: ok. 135 minut.

Przebieg zajęć

1. Czynności organizacyjne: powitanie uczniów, przypomnienie tematu ostatnich zajęć oraz przedstawienie celów w języku ucznia.

2. Na dzisiejszych zajęciach wspólnie rozkodujecie obrazek na macie edukacyjnej, przypomnicie sobie legendę o św. Mikołaju i zwyczaje mikołajkowe w różnych krajach. Będziecie wykonywać zadania, rozwiązywać zagadki, za które otrzymacie wskazówki, które pomogą Wam odszukać NIESPODZIANKĘ.

3. Odgadywanie zagadek słownych, odszukanie właściwego rozwiązania zagadki, w formie krzyżówki.

4. Czytanie pochodzących z różnych źródeł informacji o św. Mikołaju i mikołajkowych zwyczajach - praca w grupach - losowanie prezentów-niespodzianek z zadaniami do wykonania.

5. Wykonanie działań matematycznych – rozszyfrowanie hasła.

6. Wykreślanka wyrazowa - rebus.

7. Odczytanie wskazówek – szukanie NIESPODZIANKI.

8. Wykorzystanie NIESPODZIANKI do ciekawej zabawy. Mini - zawody matematyczne.

9. Zdania prawdziwe – zdania fałszywe. Słuchanie zdań czytanych przez dzieci. Zdania prawdziwe – uczniowie klaszczą, fałszywe – tupią.

10. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

11. Uzupełnij zdania czasownikami, wstaw brakujące litery "ó" lub "u". Samodzielne uzupełnianie tekstu z lukami – praca w 4 poziomach; (dostosowanie zadań do możliwości uczniów; czytanie ze zrozumieniem).

12. Pytania kierowane - związane z zimą. Rozdanie zdań dzieciom. Kto czyta zdanie wstaje, odpowiada dziecko wskazane przez n-la. Dana osoba musi odpowiedzieć, wstać i przeczytać pytanie następnej osobie.

13. Zadanie domowe – Rozkoduj obrazek.

14. Ocena i podsumowanie zajęć przez rundę zdań niedokończonych:
Gdybym był świętym Mikołajem, to ......
Potrafię już ..................
Wiem .........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.