X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4452

Co różni, a co łączy dzieci pochodzące z różnych krajów? Konspekt lekcji w klasie I

Temat: „Co różni, a co łączy dzieci pochodzące z różnych krajów?” na podstawie tekstów wierszy, bajek, ilustracji, piosenek i zgromadzonych rekwizytów.

Czas trwania zajęć : 45 minut
Miejsce: Zespół Szkół w Gościejewie, klasa I – kształcenie zintegrowane

Cel główny: kształcenie świadomości wielokulturowej wśród dzieci z klasy I .

Cele szczegółowe:

- poszerza swoje wiadomości na temat życia dzieci w innych krajach,
- nazywa kontynenty i pokazuje je na mapie,
- poznaje ogólne nazwy mieszkańców poszczególnych kontynentów,
- gromadzi słownictwo niezbędne do redagowania zdań związanych z tematem,
- potrafi poprawnie budować zdania,
- umie ułożyć odpowiedź na pytania dotyczące tekstu,
- potrafi zastosować wielką literę w pisowni nazw kontynentów i ich mieszkańców,,
- potrafi zinterpretować muzykę ruchem,
- rozwija zdolności aktorskie,
- kształtowanie nawyku przestrzegania pracy w grupie,
- kształtowanie postawy koleżeńskiej.

Metody pracy:

podające – pogadanka,
problemowe –aktywizujące (drama, gry dydaktyczne symulacyjne)
eksponujące – pokaz połączony z przeżyciem,
praktyczne – zadania stawiane dzieciom do wykonania.

Formy pracy :

grupowa, zbiorowa , indywidualna.

Środki dydaktyczne:
Ilustracje przedstawiające dzieci z różnych krajów, charakterystyczne przedmioty, mapa fizyczna świata, mapa Europy z bohaterami bajek, teksty wierszy o dzieciach z różnych stron świata , płyta CD z piosenkami, magnetofon, pisaki, duże arkusze papieru, rozsypanka wyrazowa

Przebieg zajęć:
1. Powitanie - odśpiewanie i pokazywanie ruchem dłoni tekstu rymowanki:
Wszyscy są – witam Was!
Zaczynamy, bo już czas,
Jestem ja ,jesteś Ty
Razem to jesteśmy my ( 3 razy ).

2. Opowiadanie „Jesteśmy różni i to nas łączy” - wprowadzenie do temat zajęć.
Nauczycielka przedstawia obraz wyimaginowanego świata:

Wyobraź sobie świat bez różnic. Wszyscy jesteśmy jednakowi, podobni do siebie jak dwie krople wody. Mówimy tym samym językiem, taką samą barwą głosu. Mamy jednakowy kolor skóry, oczu i włosów. Nasze ubrania, domy i samochody są identyczne. Nawet rośliny i zwierzęta niczym się od siebie nie różnią. Wszystko jest takie samo, łącznie z naszymi uczuciami.
Czy chciałbyś żyć w takim świecie?
Z kim przyjaźniłbyś się?
Jak poznałbyś swoją mamę i tatę?
Wyobraź sobie teraz świat, który Cię otacza. Ludzie różnią się od siebie, mówią różnymi językami, inną barwą głosu, ich kolor skóry, oczu i włosów jest odmienny .Domy dookoła mają ciekawe formy i kształty, a pojazdy różnych typów, kolorów i marek.

Który świat podoba Ci się bardziej – ten jednokolorowy czy ten barwny?
W którym świecie chciałbyś spędzić wakacje?
Czy to dobrze, że ludzie różnią się od siebie kolorem skóry, oczu włosów oraz językiem jakim się porozumiewają?

3.Wspólne odśpiewanie piosenki „ Wszystkie dzieci nasze są „ M.Jeżowskiej
- krótka analiza tekstu piosenki –zwrócenie uwagi na imiona dzieci oraz określenie miejsca ich zamieszkania.

4.Dzieci różnych kontynentów –ilustracje
- nawiązanie do oglądanych przez uczniów filmów i bajek (Pocahontas,Mulan, Bambo, Sindbad itp.
- ułożenie podpisów – nazw kontynentów na których mieszkają dzieci przedstawione na ilustracjach,
- praca z mapą – pokazywanie na mapie świata kontynentów wraz z nazwą,
- omówienie każdej z ilustracji (wygląd, ubiór, język, miejsce zamieszkania,) zwrócenie uwagi na charakterystyczne różnice,
- krótkie opowiadanie o dzieciach z różnych stron świata,

5. Przerwa śródlekcyjna – Zabawa przy muzyce „ Ojciec Wirgiliusz”.

6.” Mój dom”- pomóż koledze odszukać dom w którym mieszka – karta pracy

7. Zabawa dydaktyczna „Co do kogo pasuje?
- przyczepianie obok sylwet :Chińczyka, Polaka, Eskimosa, Murzyna, Indianina pasujących do nich obrazków, np. miseczka ryżu, bambusowa mata, małpka, sanie, futro, palma, dziecko w stroju krakowskim, pióropusz, renifer, pałeczki.

8. Uzupełnianie tekstu z lukami wyrazami z ramki:

Mieszkańcy Europy to ... . Mieszkańcy Azji to ... .
Mieszkańcy Ameryki to ... . Mieszkańcy Afryki to ... .
Mieszkańcy Australii to ... .
Wszyscy jesteśmy mieszkańcami tej samej planety.
Jesteśmy ... . Ziemia to nasz wspólny dom.

Europejczycy, Azjaci, Amerykanie, Afrykanie, Australijczycy, Ziemianami


9. Wspólne redagowanie „Listu do świata”- rozsypanka zdaniowa:
(podkład muzyczny piosenka „List do świata” zespołu „Pod Budą”) .
- wspólne układanie z rozsypanki zdaniowej tekstu listu,
- ułożenie zdań na szarym arkuszu papieru przy pomocy magnesów

Tarnowo, 16 kwietnia 2009 roku

List do świata

Czy czarny, czy żółty masz kolor skóry.
Czy mieszkasz w Afryce, czy mieszkasz w Azji.
Pamiętaj- świat cały jest dla odważnych.
Mów zawsze prawdę, bądź przyjacielem.
Żyć wtedy na świecie będzie weselej.
Jesteśmy dziećmi całego świata.

Dzieci świata

10. Zakończenie zajęć:
- przypomnienie i utrwalenie materiału,
- ocena swojej pracy na zajęciach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.