X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44296
Przesłano:

Wyścigi rzędów - kształtowanie sprawności ogólnej. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy III

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy III

Temat: Wyścigi rzędów - kształtowanie sprawności ogólnej.
Prowadząca: Dorota Jaroszewska
Data 27.11.2019
Czas trwania zajęć: 45minut
Klasa IIIB
Liczba ćwiczących: 14 osób
Miejsce ćwiczeń:
Sala gimnastyczna.
Cel główny:
Kształtowanie sprawności ogólnej, wdrażanie do współpracy w zespole, kształtowanie umiejętności wypowiadania się ruchem.
Cele operacyjne w zakresie:
Umiejętności
Uczeń:
- potrafi ćwiczenia z różnymi przyborami;
- potrafi prawidłowo pokonywać przeszkody;
- potrafi współdziałać w zespole;
- potrafi szybko rozwiązać problem wykonując zadnie ruchowe.
Motoryczności
Uczeń:
- rozwinie szybkość, skoczność;
- rozwinie koordynację wzrokowo-słuchową.
Wiadomości
Uczeń:
- zna zasady współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego;
- zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie wykonywania ćwiczeń.
Wychowania
Uczeń:
- przeżywa satysfakcję i radość z poprawnie wykonanego zadania
- współdziała w zespole podczas zabaw i ćwiczeń;
- przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w roli kibica i zawodnika.
Metody:
- metoda bezpośredniej celowości ruchu,
- metoda zadaniowa,
- metoda zabawowo-naśladowcza.
Formy:
- indywidualna
- grupowa
- zespołowa.
Przybory i przyrządy:
Piłki lekarskie, kocyki, pachołki, piłki do gier zespołowych.

Przebieg zajęć:
I. Ćwiczenia organizacyjno-porządkowe.
Zbiórka, powitanie, sprawdzenie gotowości do zajęć, omówienie planowanych zajęć.
1. Zabawa ożywiająca „Nietoperze”.
Dzieci zamykają oczy i poruszają się po całej sali z wyciągniętymi do przodu rękoma. Zadaniem uczniów jest omijanie siebie nawzajem, a w momencie zderzenia z drugą osobą odgadnięcie, kim jest ta osoba.
2. Zabawa ożywiająca „Berki”.
Wybieramy dwójkę dzieci, które stają się zarazkami kataru. Na sygnał pozostałe dzieci uciekają, a berki starają się dotknąć jakiegoś ucznia. Osoba dotknięta siada na ławeczce
3. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Czyścioszki”.
Klasę dzielimy na trzy zespoły. Na sygnał każdy zespół stara się „posprzątać” salę, zbierając z podłogi różne przedmioty (woreczki, piłki, kółka ringo itp.). Dzieci odnoszą je wyznaczone miejsce.
Wygrywa zespół, który zbierze najwięcej „śmieci”.
II. Część główna lekcji
1. Wyścigi rzędów.
Klasę dzielimy na zespoły, ustawione w rzędach na jednej linii.
• Bieg slalomem między pachołkami z dwukilogramową piłką lekarską w rękach.
• Bieg tyłem w linii prostej z piłką lekarską w rękach.
• Poruszanie się podskokami obunóż z jednokilogramową piłką lekarską między kolanami.
• Poruszanie się slalomem w podporze tyłem z piłką lekarską na brzuchu.
• Poruszanie się slalomem na czworakach, toczenie głową piłki lekarskiej.
• Bieg w linii prostej, jednocześnie ciągnięcie za sobą położonych na kocyku 3 piłek lekarskich.
Zadaniem każdego zespołu jest uzbieranie jak najwięcej woreczków.
Za zajęcie I miejsca zespół otrzymuje np. trzy woreczki, za zajęcie II miejsca - dwa woreczki, za III miejsce – jeden. Wygrywa zespół, który uzbiera najwięcej woreczków.
2. Zabawa uspokajająca „Pszczoły i trutnie”.
Wybieramy jedno dziecko – królową pszczół, która wychodzi z sali. Pozostałe dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym w luźnej gromadce, zakrywając dłońmi usta. Nauczyciel wybiera kilku uczniów (trutni). Kiedy królowa wejdzie do sali wszystkie pszczółki zaczynają bzyczeć. Wyznaczone trutnie bzyczą niższym tonem niż pozostałe dzieci. Królowa musi znaleźć wszystkie trutnie.
III. Ćwiczenia organizacyjno-porządkowe.
Zakończenie zajęć, wyróżnienie najaktywniejszych dzieci, pogratulowanie zwycięskiemu zespołowi.
Dorota Jaroszewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.