X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44120
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawy z dominem - zajęcia matematyczne z udziałem rodziców i dzieci

Grupa dzieci: 5-latki i ich rodzice
Cele ogólne:
- doskonalenie dodawania na konkretach z przekroczeniem progu liczby pierwszej i drugiej dziesiątki;
- doskonalenie doliczania i coraz sprawniejszego wyznaczania sumy i różnicy;
- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
-kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
-stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie i nauce.
Cele operacyjne:
dziecko potrafi:
- sprawnie dodawać na konkretach bez i z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
- odczytywać całościowo liczby oczek od 1 do 6 na płytkach domina,
- dokonuje prostych obliczeń matematycznych (dodawania w zakresie 1- 12 lub 1- 24) na konkretach lub w pamięci.
-przestrzegać zasad obowiązujących w trakcie gry czy zabawy,
-radzi sobie z emocjami w trakcie gry, a szczególnie w sytuacji porażki,
Metody: aktywizujące, czynności praktycznych;
Formy: praca w parach;
Środki dydaktyczne: kartoniki liczbowe, zestaw cyfr, domino liczbowe- komplet dla każdej pary, dywanik liczbowy jeden dla każdej pary.

Przebieg zajęć:
1.Gra domino”.
Dzieci dobierają się w pary i grają w domino wg ogólnie przyjętych zasad. Płytki domina układamy na środku stolika. Gracze kolejno na zmianę odsłaniają po jednej płytce i starają się dopasować wylosowaną płytkę do poprzedniej wg ilości oczek, np.,2 do 2, 5 do 5 z jednej lub z drugiej strony. Gra toczy się do momentu aż skończy się zapas płytek domina na stole.
2.„Piramida liczbowa”.
Każda osoba z pary ma swój zestaw płytek domina oraz wspólny dywanik liczbowy. Gracze losują kolejno swoje płytki i układa je prostopadle do dywanika wg otrzymanej sumy liczb po obu stronach płytki np. płytka 2-0 przy liczbie 2, a płytka 4-2 przy liczbie 6 itd. Przy czym jeśli trafi się kolejna płytka z ta samą sumą to należy położyć ją jako kolejną w szeregu. Po wylosowaniu i ułożeniu kolejnych płytek wg tej zasady dziecko powinno uzyskać efekt piramidy.
3.„Zdobyte punkty”.
Dzieci dobierają się parami. Z wymieszanych płytek domina losują kolejno po jednej i sumują liczby na obu polach swojej płytki, która osoba w parze ma większą liczbę otrzymuje -punkt (np. kasztan). Wygrywa ta osoba, która po wykorzystaniu w grze wszystkich płytek ma więcej kasztanów.
4.„Dolicz do 7,9...”
Gracze rozkładają płytki domina na stół. Jeden gracz losuje jedną płytkę i kładzie ja na środku. Następna osoba musi dobrać taką płytkę by po jednej stronie suma dwóch płytek dawała 7. Gra polega na doliczaniu do każdej płytki tylu oczek aby uzyskać 7, np. płytka 2 i 4 - należy dobrać do niej płytkę która po jednej stroni będzie miała 3 (4+3=7) lub płytkę z figurą liczbową 5 (5+2= 7). Gra kończy się w momencie wyczerpania wszystkich płytek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.