X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44121
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Dodawanie i odejmowanie - układanie i rozwiązywanie zadań z treścią

Grupa wiekowa: 5-latki;
Cele ogólne:
- opanowanie umiejętności ustalania sumy i różnicy na poziomie: liczę, ile mam przedmiotów, dodaję kilka (dosuwam, odsuwam), lub odejmuję kilka (odsuwam, zabieram) i liczę przedmioty po każdej takiej manipulacji;
- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na palcach i innych zbiorach zastępczych;
- rozwijanie umiejętności rachunkowych w układaniu i rozwiązywaniu zadań z treścią z zastosowaniem symulacji, a więc na zbiorach zastępczych;
Cele operacyjne:
- dziecko potrafi ustalić sumę przedmiotów i przedstawić ją na palcach;
- dziecko potrafi dodawać i odejmować z zastosowaniem zbiorów zastępczych;
- dziecko potrafi rozwiązywać proste zadania z treścią za pomocą zbiorów zastępczych lub w pamięci;
- dziecko potrafi układać proste zadania z treścią analogicznie do zadań nauczycielki;
Pomoce:
- kasztany, patyczki do liczenia, małe klocki, fasolki, liczydełka koralikowe, spinacze do przypinania bielizny (po co najmniej 20), paski tekturowe (2); pudełka kartonowe po małych butach;

Przebieg:
Uwaga: zabawy należy dostosować stopniem trudności oraz ilością prób do umiejętności i stopnia zaangażowania uczestników.

I .Zabawy wprowadzające:

Rachowanie na palcach

1. „ Zabawa w milczka z kostką do gry”
Dzieci siedzą w półkolu, nauczyciel rzuca kostką do gry (z kropkami na ściankach, aby można było wzrokiem liczyć kropki). Dzieci liczą ile kropek wypadło, i pokazują odpowiednią liczbę palców. Zabawę powtarzamy 3 razy.
2. Dodawanie „Ile razem jest klocków w pudełku?”
Uwaga: Klocki można zastąpić kasztanami
Dzieci rozwiązują zadania w parach. Jedno dziecko ma pudełko, do którego wkłada kilka klocków, a po chwili dokłada jeszcze kilka. Drugie dziecko liczy wkładane do pudełka klocki i pokazuje na palcach, ile klocków razem jest w pudełku.
3. Odejmowanie „Ile klocków zostało w pudełku?”
Dzieci rozwiązują zadania w parach. Jedno dziecko ma pudełko, do którego wkłada kilka klocków, potem wyjmuje (zabiera) kilka, pokazując drugiemu dziecku każdy wyjęty klocek. Drugie dziecko liczy wkładane do pudełka klocki, pokazuje na wyprostowanych palcach, ile klocków zostało w pudełku.
Na koniec dzieci sprawdzają ,czy liczba klocków w pudełku zgadza się z liczbą pokazaną na palcach. Potem dzieci zamieniają się rolami.

Dodawanie i odejmowanie na zbiorach zastępczych

4. Pokaż na fasolkach, z ilu patyczków ułożony jest płotek.
Dzieci bawią się w parach. Mają do dyspozycji 20 patyczków i około 30 fasolek. Jedno dziecko szybko układa płotek(domek, drzewko) z kilku patyczków. Drugie układa tyle fasolek, z ilu patyczków zbudowany jest płotek. Potem dzieci zamieniają się rolami.
5.Rachowanie na liczydełkach.
Dodajemy na liczydełku z 20 lub 30 koralikami. Każde dziecko ma liczydełko i klamerkę.
Nauczycielka: Będziemy dodawać na liczydełku: 7+2. Ile jest razem? Dzieci odliczają 7 koralików, przypinają spinacz i dosuwają 2 koraliki, przytrzymują palcem i stwierdzają: 7+2 jest 9.
Nauczycielka: Będziemy odejmować na liczydełku: 8-3 ile zostało? Dzieci odliczają 8 koralików, pozostałe przesuwają (pozostałe przesuwają na koniec sznurka), 3 odsuwają (odejmują) i przypinają spinacz (przy tych, które zostały). Na koniec stwierdzają: 8- 3 jest 5.

II. Zabawy główne

Układanie i rozwiązywanie prostych zadań z treścią

7. Rozwiązywanie zadań z treścią:
a) Koniki na łące
Nauczycielka: Będziemy rozwiązywać zadania o konikach. Nie ma koników, ale mamy palce. Umawiamy się, ze jeden konik to jeden palec. Słuchamy zadania i pokazujemy na palcach.
Będą to zadania na dodawanie.
Na łące pasły się 3 koniki. (pokazuje 3 palce)
Przybiegły jeszcze 2 koniki. (prostuje 2 następne palce)
Ile koników razem pasie się na łące?
Teraz będą zadania na odejmowanie:
Na łące było 9 koników. (pokazuje 9 palców)
4 koniki wróciły do stajni. (zgina 4 palce)
Ile koników zostało na łące?
b)Samochody na parkingu.
Nauczycielka: Będziemy rozwiązywać zadania o samochodach. Dzieci mają do dyspozycji 15 małych klocków. Samochody to klocki.
Będzie to zadanie na dodawanie.
Nauczyciel powtarza zadanie 2 razy; za drugim razem wolniej żeby dzieci miały czas na ułożenie klocków.
Na parkingu jest 6 samochodów. (n-l milknie, dzieci układają kocki)
Zaparkowało tam jeszcze 5 samochodów. (n-l milknie, dzieci układają kocki)
Ile samochodów jest teraz na parkingu?
Teraz będzie zadanie na odejmowanie
Na parkingu jest 12 samochodów. (n-l milknie, dzieci układają kocki)
5 samochodów odjechało. (n-l milknie, dzieci układają kocki)
Ile samochodów pozostało na parkingu?
8.Układanie zadań z treścią
Dzieci siadają naprzeciwko nauczyciela. Nauczyciel zapowiada: Będziemy układać i rozwiązywać zadania. Nauczycielka przedstawia dzieciom swoje zadanie. Zadanie to rozwiązuje z dziećmi w opisany wcześniej sposób. Potem pyta: Kto ułoży podobne zadanie?
Dzieci układają zadania analogicznie do zadań nauczycielki, rozwiązują je za pomocą symulacji, a więc na zbiorach zastępczych (patyczki, małe klocki, ziarna fasoli).
Zadania mają dotyczyć różnych serii np. o samochodach, kwiatach, ptakach, ciastkach.

III. Zakończenie
Porządkowanie pomocy wykorzystanych na zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.