X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44119
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Konstruowanie gier o rozbudowanym wątku matematycznym

Grupa dzieci: 5-latki
Cele ogólne:
- dokonywanie klasyfikacji przedmiotów ze względu na kształt i kolor;
- doskonalenie dodawania na konkretach z przekroczeniem progu liczby pierwszej i drugiej dziesiątki;
- kształtowanie umiejętności ustalania równoliczności, a także ustalania, gdzie jest więcej i o ile więcej, gdzie jest mniej i o ile mniej;
- doskonalenie metody jeden do jednego w celu porównania dwóch zbiorów elementów;
- doskonalenie doliczania i coraz sprawniejszego wyznaczania sumy i różnicy;
- dostrzeganie korzyści, które wynikają ze stosowania własności działań, np. grupowanie po 10, po 5;
- doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami (mediatorami zewnętrznymi) zastępującymi zbiór przedmiotów;
- dostrzeganie różnic pomiędzy I a II etapem konstruowania gier ściganek.
Cele operacyjne:
dziecko potrafi:
- dokonać klasyfikacji ze względu na kształt i kolor;
- sprawnie dodawać na konkretach z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
- ustalić równoliczność dwóch zbiorów oraz ustalić, gdzie jest więcej i o ile więcej, gdzie jest mniej i o ile;
- porównać elementy dwóch zbiorów stosując metodę jeden do jednego;
- sprawnie wyznaczyć sumę elementów stosując liczenie np. 10;
- posługiwać się symbolami zastępującymi przedmioty;
- wypowiadać się na temat konstruowania gry;
Metody: aktywizujące, czynności praktycznych;
Formy: praca w parach;
Środki dydaktyczne: markery, plansze ze szkieletem chodniczka gry; fasolki, kostki do gry, pionki, pojemniki/pudełka na punkty, siatki zgodności domina do porównywania elementów dwóch zbiorów.
Przebieg zajęć:
1.Zabawa ruchowa przy muzyce. Dzieci mają naklejone na bluzkach figury geometryczne w różnych kolorach. Podczas muzyki dzieci biegają po sali w różnych kierunkach. Na zatrzymanie muzyki dzieci łączą się w zbiory/grupki, np. takich samych figur geometrycznych, przy kolejnej rundzie w pary o takim samym kolorze figury geometrycznej.

2.Pary dzieci siadają na przeciwko siebie i otrzymują arkusze ze szkieletem płytek gry ściganki oraz pojemniki z kostką i pionkami. Zadaniem dzieci jest dokończenie gry, czyli dorysowanie pętelki nad każdą płytką i włożenie do każdej z nich po kilka fasolek. Fasolki odgrywają rolę symboli- każda para zaszyfrowuje czym mogą być fasolki w ich grze, np. kwiatkami, owocami, prezentami, listkami. W zależności od tego czym są fasolki dzieci nadają tytuły swoim grom, np. „Kto więcej nazbierał liści w parku?”; „Kto więcej nazrywał kwiatków dla mamy?” Każda para po kolei mówi głośno tytuł swojej gry.

3.Ustalenie zasad- wyjaśnienie dzieciom, że grę rozpoczyna osoba, która wyrzuciła więcej oczek na kostce; gra kończy się, gdy dwie osoby wyjdą poza bramy sadu/lasu/łąki; wygrywa ten, kto zbierze więcej fasolek do swojego pojemnika.

4.Rozegranie gry- dzieci rozgrywają pierwszą rundę. Przeliczają zebrane punkty. Aby sprawdzić kto ma więcej i o ile więcej należy ułożyć fasolki w dwóch szeregach tak, aby tworzyły pary na siatce zgodności domina. Nauczycielka podchodzi do dzieci i pyta kto ma więcej elementów i o ile?

5.Rozmowa na temat gry- dostrzeganie różnic pomiędzy gra opowiadaniem, a grą o rozbudowanym wątku matematycznym. Nauczycielka pyta dzieci:

- Jak myślicie, na czym polega wyścig w tej grze? Czy na szybkim przebiegnięciu chodniczka gry? (Na tym, aby zebrać jak najwięcej punktów)
- Jak myślicie, kto w tej grze ma większe szanse na wygraną, osoba, która wyrzuca więcej czy mniej oczek na kostce? (Osoba, która wyrzuca mniej oczek)
- Dlaczego, osoba która wyrzuca mniej oczek ma większe szanse na wygraną? (Częściej się zatrzymuje i zbiera punkty)
- Lepiej wiedzie, się temu kto pierwszy czy kto drugi przesuwa się po chodniczku? (Temu kto pierwszy przesuwa się po chodniczku.)
- Dlaczego lepiej wiedzie się osobie, która pierwsza przesuwa się po chodniczku? (Pierwsza osoba zatrzymując się zabiera punkty z pętelek na płytkach, a ta druga zastaje już puste te płytki).
6.Rozegranie drugiej rundy gry wg powyższej instrukcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.