X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43902
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Przedszkolaki poznają znaki. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć
Data:.18.09.2019r.
Grupa: 3,4-latki
Prowadząca: Anna Dyc
Temat Kompleksowy: Moja droga do przedszkola
Temat dnia: Przedszkolaki poznają znaki.
CELE GŁÓWNE:
Cel poznawczy:
-poznanie wyglądu znaków drogowych,
-zapoznanie dzieci z podziałem znaków drogowych
Cel kształcący:
-rozumienie znaczenia znaków drogowych w ruchu drogowym,
-rozpoznawanie znaczenia koloru czerwonego i zielonego w sygnalizatorze drogowym,
Cel wychowawczy:
-kształtowanie umiejętności stosowania się do uzgodnionych reguł gry.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
- rozpoznaje wybrane znaki drogowe,
-właściwie reaguje na zmianę kolorów sygnalizatora podczas zabawy
-przestrzega reguł podczas gry,
-koloruje znak drogowy
TREŚCI Z PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Percepcja wzrokowa:
-wyszukuje takie same przedmioty (układa w pary)

Otoczenie techniczne i społeczne:

-orientuje się w podstawowych zasadach ruchu drogowego
Poprawność gramatyczna

-opisuje obrazki (przedmioty, osoby)
Zasób słownictwa:

-nazywa podstawowe kolory
-nazywa kolory pochodne i kształty
Przygotowanie do pisania:

-koloruje

Klasyfikacja:

-porównuje przedmioty, obrazki „takie same, inne”, określa „pasuje, nie pasuje”

Nawiązywanie pozytywnych kontaktów – współdziałanie:
-skupia uwagę na mówiącej do niego osobie,
- z ważnymi sprawami w sposób ustalony zwraca się do nauczyciela,
-podporządkowuje się zachowaniom oczekiwanym przez opiekunów,
-stosuje zwroty grzecznościowe,
Rozwiązywanie konfliktów:
-zgłasza gotowość do mówienia,
-słucha innych nie przerywając
Aktywność ruchowa i profilaktyka wad postawy:

-stosuje się do sygnałów nauczyciela, (dźwięk, hasło) podczas zabaw
-uczestniczy w zabawach orientacyjno-porządkowych
Elementy wiedzy o sztuce:

-rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe

-rozpoznaje i nazywa barwy pochodne

Aktywność twórcza:

-posługuje się przyborami i narzędziami: kredka,

Kształtowanie wrażliwości estetycznej:

-dba o porządek w toku pracy i po jej zakończeniu

Formy muzyczne:

-uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem: ilustracyjnych, inscenizowanych rytmicznych,

METODY: słowne, czynne, oglądowe
FORMY: indywidualna, zbiorowa
POMOCE DYDAKTYCZNE: plansza ze znakami drogowymi, płyta CD z nagraniem piosenki, kolorowe obręcze, kartoniki z obrazkami znaków drogowych, rysunek znaku drogowego do pokolorowania.
PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. Rozmowa o bezpieczeństwie na drodze- oglądanie planszy ze znakami drogowymi, omówienie wyglądu znaków. Podział znaków na grupy: ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne.
2. Ilustracja ruchowa piosenki ,,Jedzie auto”.
,,Jedzie auto brum, brum, brum, - dzieci trzymają krążki w rękach i udają ruchy kierownicy
a dzieci idą tak. - dzieci maszerują
I nagle błysk czerwone jest x2 - nauczyciel pokazuje koło w kolorze czerwonym, dzieci się
zatrzymują
Nie można iść czerwone świeci się - przeczący ruch głową
I znowu błysk zielone jestx2 - nauczyciel pokazuje koło w kolorze zielonym
Już można iść zielone świeci się. - dzieci maszerują
3. Loteryjka ,,Znaki przy drodze”
Nauczyciel pokazuje i omawia znaki na obrazkach, a przy kolejnych rozdaniach loteryjki zwiększa liczbę par. tasuje pary obrazków i rozkłada je obrazkiem do dołu. Dzieci odkrywają kolejne kartoniki i szukają par. jeśli trafią na dwa jednakowe obrazki zostawiają je odkryte, jeśli nie znajdą pary zarywają je. Zabawa rwa tak długo, aż wszystkie pary zostaną odkryte.
4. Zabawa ruchowa ,,Czerwone światło- stój”.
Dzieci naśladują jazdę samochodów. Gdy nauczyciel podniesie krążek w kolorze czerwonym dzieci się zatrzymują. Gdy nauczyciel pokaże krążek w kolorze zielonym znów naśladują jazdę samochodem.
5. Kolorowanie znaku drogowego.
Nauczyciel pokazuje dzieciom znak na planszy, przypomina jego znaczenie i pyta jakich kolorów należy użyć do pokolorowania znaku. Wystawa prac w sali.

Podsumowanie zajęć:
-Jakie mamy rodzaje znaków?
-Jak należy zachowywać się, gdy świeci się czerwone światło?
-Jak należy zachowywać się, gdy świeci się zielone światło?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.