X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43885
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Music lab - zabawy z muzycznym laboratorium Google. Metoda TIK

Temat dnia: Music lab – zabawy z muzycznym laboratorium Google.

Scenariusz został zrealizowany w grupie dzieci 6 letnich w poznańskim przedszkolu.

Cele ogólne:
1. eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami oraz ruchem;
2. rozwijanie wrażliwości oraz wyobraźni muzycznej;
3. dostrzeganie tempa i nastroju w muzyce;
4. doskonalenie umiejętności posługiwania się muzycznym kreatorem online.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
1. eksperymentuje z rytmem, spektrogramem, oraz kreatorem do tworzenia melodii;
2. dostrzega rytm, obraz, rysunek w muzyce;
3. tworzy muzyczny obrazek ręcznie i online.
4. zgodnie współdziała w grupie;

Metody pracy: słowna – rozmowa, praktyczna-działanie, metoda TIK.
Formy pracy: indywidualna zróżnicowana i jednolita, zbiorowa zróżnicowana i jednolita.
Pomoce:
• sprzęt audiowizualny, laptop, tablica interaktywna z rzutnikiem, mobilny głośnik;
• 25 naklejek “Dziś bawimy się z CHROME MUSIC LAB”
• rurki BUM BUM,
• utwory muzyki poważnej na kanale you tube, oraz mp3 Idzie wąż
• 25 kart szablonu kreatora
• strona internetowa CHROM MUSIC LAB:
https://musiclab.chromeexperiments.com

Etapy zajęcia
Przebieg oraz cele

1. „Poczuj muzykę” – zabawa ożywiająca na powitanie.
Nauczyciel prezentuje dzieciom różne nagrania muzyki poważnej. Dzieci improwizują muzykę ruchem tak jak im podpowiada ich ciało, tempo oraz nastrój utworu muzycznego.
- dostrzeganie różnic w nastroju i tempie muzyki;

2. Spektrogram – zabawa z muzycznym obrazem.
Nauczyciel tłumaczy dzieciom nazwę ‘spektrogram’; do czego służy w muzyce wynalazek.
Chętne dzieci zaproszone są do wypróbowania obrazów dźwięków wytwarzane przez różne instrumenty/przedmioty proponowane muzycznym laboratorium google:
-flet,
-harfa,
-perkusja elektryczna,
- ludzki gwizd,
- trąbka,
- ptak,
- komputer,
- szklany kieliszek
W tej zabawie uczestniczy około 8 dzieci.
- dokonywanie eksperymentów muzycznych dźwiękami;
-rozwijanie wyobraźni muzycznej.

3. „Muzyczny rytm” – zabawa z Google chrome.
Nauczyciel pyta dzieci, co znaczy słowo „rytm”. Dzieci podejmują próbę odpowiedzi na pytanie. Następnie nauczyciel zaprasza dzieci do wypróbowania rytmu oraz wysłuchania efektu, jaki rytm tworzy w zabawie online.
W tej zabawie uczestniczy około 6 dzieci.
- wyjaśnienie pojęcie rytmu;
- dostrzeganie rytmu w muzyce na podstawie obrazu w zabawie online.

4. „Rysujemy muzykę” – zabawa z Google chrome „Kadynski”.
Nauczyciel opowiada dzieciom o postaci malarza o nazwisku Kadynski. A dokładanie co wspólnego ma postać z muzyką, skoro był malarzem. Następnie nauczyciel prezentuje dzieciom zabawę online, w której improwizują prosty rysunek, który prowadzi ich do końcowego efektu jakim jest krótkie nagranie muzyczne.
W tej zabawie uczestniczy ok 10 dzieci.
- kreślenie rysunku na tablicy interaktywnej;
- rozwijanie wyobraźni muzycznej.

5. „Idzie wąż” – zabawa ruchowa z rurkami bum bum.

Dzieci, otrzymują od nauczyciela po instrumencie, odczytują napis dźwięku, jaki tworzy wybrana przez dziecko rurka. Następnie, dzieci biorą udział w zabawie wg instrukcji nauczyciela oraz wg słów piosenki.
- zgodne współdziałanie w grupie w czasie zabawy ruchowej;
- reagowanie na umówiony sygnał.

6. „Melody maker” – zabawa w tworzenie melodii online.
Nauczyciel prezentuje kreator do tworzenia melodii na podstawie wybranych kolorów w google chrome MUSIC LAB. Dzieci ustawiają się w węża, następnie kolejno wybierają pięć pól/dźwięków w gamie kreatora. Gdy cała grupa zaznaczy swoje dźwięki, dzieci wysłuchują jaką melodia została utworzone w ich grupowej zabawie. Oceniają efekty.
- zgodne współdziałanie w tworzeniu grupowej melodii;
- rozwijanie wyobraźni muzycznej;
- dokonanie oceny własnego utwory muzycznego.

7. „Mój muzyczny obrazek – karta pracy”
Dzieci otrzymują KP z pustą gamą kreatora. Ich zadaniem jest stworzyć obrazek, który będzie ich, indywidualną
i osobistą melodią, którą będą mogły nanieść i wysłuchać w kreatorze.
Dzieci podejmują swobodne działania na tablicy we własnym zakresie oraz wg. ustalonej przez siebie kolejności.
- tworzenie muzycznego obrazka;
- kopiowanie zapisu na kreator online;
- czerpanie radości z muzycznej twórczości własnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.