X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43903
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawy figurami geometrycznymi. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć
Data:.15.11.2019r.
Grupa: 3,4-latki
Prowadząca: Anna Dyc
Temat kompleksowy: Mój dom
Temat dnia: Zabawy figurami geometrycznymi
CELE GŁÓWNE:
Cel poznawczy:
-poznanie nazw oraz wyglądu figur geometrycznych
-zapoznanie ze sposobem klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę wspólną
Cel kształcący:
-rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych
-rozwijanie umiejętności klasyfikowania obiektów zgodnie z podana cechą
- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
Cel wychowawczy:
-wdrażanie do uważnego słuchania i skupiania się na wykonywanych czynnościach,
-wyrabianie nawyku dbania o porządek na stanowisku pracy
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
- segreguje przedmioty według kształtu,
-układa dom z figur geometrycznych.
TREŚCI Z PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Klasyfikacja:

-porównuje przedmioty, obrazki „takie same, inne”, określa „pasuje, nie pasuje”

-klasyfikuje przedmioty, obrazki i uzasadnia wg jakiego kryterium,

Wprowadzenie do geometrii:
-dostrzega kształty,

-rozpoznaje i nazywa koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt,

-układa kompozycje płaskie z figur geometrycznych

Poprawność gramatyczna:

-opisuje obrazki

Zasób słownictwa:

-nazywa kształty

Nawiązywanie pozytywnych kontaktów – współdziałanie:
- skupia uwagę na mówiącej do niego osobie,
- podporządkowuje się zachowaniom oczekiwanym przez opiekunów.
- z ważnymi sprawami w sposób ustalony zwraca się do nauczyciela,
-stosuje zwroty grzecznościowe,
Rozwiązywanie konfliktów:
-zgłasza gotowość do mówienia,
-słucha innych nie przerywając
Aktywność ruchowa i profilaktyka wad postawy:

- uczestniczy w zabawach orientacyjno-porządkowych,
-stosuje się do sygnałów nauczyciela, (dźwięk, hasło) podczas zabaw
Kształtowanie wrażliwości estetycznej:

-dba o porządek w toku pracy i po jej zakończeniu
Elementy muzyki:
-reaguje na przerwę w muzyce
METODY: czynne, słowne, oglądowe
FORMY: indywidualna, zbiorowa
POMOCE DYDAKTYCZNE: figury geometryczne wycięte z kolorowego papieru, kartki, klej, płaskie przedmioty różnej wielkości w kształcie koła, trójkąta i kwadratu, obręcze gimnastyczne.
PRZEBIEG ZAJĘCIA:
Wprowadzenie:
Zobaczcie, na dywanie leżą różne przedmioty o różnych kształtach. A tutaj mamy szarfy, do pierwszej włożymy przedmioty kształcie koła, do drugiej w kształcie kwadratu ,a do trzeciej w kształcie trójkąta.
1.Zabawa dydaktyczna Uporządkuj przedmioty.
N. rozkłada przedmioty o różnych kształtach i trzy obręcze gimnastyczne. W ich środku znajdują się figury: koło, trójkąt, kwadrat. Dzieci wyszukują przedmioty o podobnym kształcie i wkładają do obręczy oznaczonej daną figurą.
2.Zabawa ruchowa Znajdź figurę.
N. przywiesza sylwety figur w różnych miejscach sali. Dzieci swobodnie spacerują po dywanie, gdy N. gra na tamburynie. Na hasło np. ,,trójkąt” dzieci szukają tej figury i ustawiają się przy niej.
3.Układanie domu z figur.
N. rozdaje dzieciom figury geometryczne wycięte z papieru i pyta czy wiedzą, co można ułożyć z tych figur. Dzieci próbują ułożyć samodzielnie dom, następnie N. układa dom z figur na tablicy.
4. Naklejanie domu z figur na kartki.
Zakończenie zajęć:
-Co dzisiaj robiliśmy na zajęciach?
-Kto wymieni nazwy figur?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.