X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43743
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Odkurzanie - wielkie sprzątanie!

Scenariusz zajęć
1.Temat zajęć: „Odkurzanie-wielkie sprzątanie”
2.Grupa: 3-latki
3.Cele dydaktyczno-wychowawcze:
- Rozwijanie samodzielności dzieci, zachęcenie do dbania o porządek w przedszkolu i w domu,
- Poznanie wyglądu i zastosowania odkurzacza,
- Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać przy obsłudze urządzeń elektrycznych,
Cele operacyjne:
Dziecko:
- wie, jak należy umiejętnie i bezpiecznie korzystać z urządzeń technicznych znajdujących się w gospodarstwie domowym,
– wypowiada się na podany temat,
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej,
– współpracuje w zespole,
– rozwija sprawność manualną,
– porównuje długość.
4.Metody nauczania:
•Metody podające: pogadanka, rozmowa
•Metody praktycznego działania: zadania,
•Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: obserwowanie, zastanawianie się, burza mózgów

5.Formy nauczania:
• grupowa,
• indywidualna.

6.Środki dydaktyczne: odkurzacz, zmiotka i szufelka, okruchy (drobne ziarna np. kaszy), rolki po papierze toaletowym (przynajmniej 20 szt. na jeden zespół), podkład muzyczny.

7.Przebieg zajęć:

1.Zagadka słuchowa. Nauczyciel puszcza nagranie. Dzieci muszą zgadnąć czego odgłosy słyszą.

2. Odczytanie wiersza W. Chotomskiej „Odkurzacz”. Zadanie kilku pytań: o czym był wiersz?, o co prosi odkurzacz?.

„Odkurzacz”
Dzień dobry! –
odkurzacz się kłania.
– Jeszcze nie jadłem
śniadania.
Z głodu mi burczy
w brzuchu,
dajcie mi garść
okruchów.
Dajcie mi trochę
kurzu,
to będzie moje
śniadanie.
– Czy chcesz
przy stole usiąść?
– Dziękuję,
zjem na dywanie.
W. Chotomska

3.Prezentacja odkurzacza, próby samodzielnego używania sprzętu pod opieką nauczycielki przez chętne dzieci poprzedzone przypomnieniem zasad bezpieczeństwa dotyczących pracy urządzeń elektrycznych (zakaz samodzielnego podłączania do prądu – konieczna obecność osoby dorosłej, wyłączanie urządzenia po skończonej pracy itp.)

4.Postawienie problemu: Jak ludzie radzili sobie zanim wynaleziono odkurzacz? Nauczyciel rozsypuje okruchy i dzieci próbują samodzielnie je zamiatać. Porównywanie efektywności i nakładu pracy potrzebnej podczas sprzątania z wykorzystaniem odkurzacza i miotły.

5.„Rura od odkurzacza” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem rolek po papierze toaletowym. Zadaniem dzieci podzielonych na kilka zespołów jest nawlekanie rolek wysypanych na środku sali na sznurek.

6.„Czyja rura dłuższa?” Porównywanie długości rur poszczególnych zespołów.

7.Zabawy ruchowe z wykorzystaniem utworzonych rur np.: przeskakiwanie nad rurą położoną na dywanie, przechodzenie pod rurą trzymaną przez dzieci, chodzenie „na krzyż” ponad przeszkodą, układanie labiryntu (korytarza) itp.

8.Zachęcenie dzieci do pomocy przy porządkach w przedszkolu i w domu, wymienianie czynności, które dzieci są w stanie wykonać samodzielnie – odwołanie się do doświadczeń dzieci.

Podziękowanie za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.