X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43734
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Znaczenie barw ochronnych wżyciu owadów i innych zwierząt. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców dzieci pięcioletnich,
przeprowadzony przez Małgorzatę Grabias w dniu 24.05.2019r.
w Przedszkolu Miejskim w Tarnogrodzie.

Temat: Znaczenie barw ochronnych w życiu owadów i innych zwierząt.

Cel główny: Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
Poznawanie etapów rozwojowych wybranych zwierząt, np. motyla.
Poznawanie różnych technik plastycznych.
Cele operacyjne
Dziecko:
-uważnie słucha ilustrowanego sylwetami zwierząt opowiadania
-rozumie sens wysłuchanego tekstu
-potrafi wypowiadać się w sposób poprawnie gramatyczny, budując dłuższe zdania
-rozumie znaczenie barw ochronnych u owadów i innych zwierząt
-czyta całościowo wyraz OWADY
-słucha ciekawostek o owadach i wypowiada się na ich temat
-bierze udział w zabawie ruchowej „ Kamuflaż”
-zna cykl rozwojowy motyla
-porządkuje elementy od najkrótszego do najdłuższego
-bierze udział w zabawie muzyczno-ruchowej
-rozróżnia stronę lewą i prawą
-rozwiązuje zadania matematyczne z treścią
-tworzy pracę nowo poznaną techniką plastyczną
-ocenia efekt swojej pracy
-potrafi skupić uwagę na zadaniach i zaangażować się w ich wykonanie
-odczuwa radość z wykonania zadań
Formy pracy: z całą grupą, praca indywidualna
Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania
Pomoce dydaktyczne: opowiadanie M. Strękowskiej – Zaremby „ Barwy ochronne”,
Sylwety zwierząt występujących w opowiadaniu, ilustracja kolorowej łąki, ilustracja cyklu rozwojowego motyla, gąsienice różnej długości, przybory gimnastyczne do zajęć ruchowych: szarfy w kolorze żółtym, zielonym , niebieskim ,czerwonym , małe obręcze w kolorach : żółtym ,zielonym , niebieskim , czerwonym , instrumenty muzyczne: kołatka, trójkąt, materiały do zajęć plastycznych: suche pastele, papier ścierny, czarny karton, pastele tłuste, , podkład z kleju i cukru, akwarele, podkład z kleju i gazy, farby tempery, strużyny z kredek świecowych, ilustracja gąsienicy, zadania matematyczne z treścią,, nagrana piosenka do zabawy muzycznej „ Stonoga”

Przebieg zajęcia:

1. Słuchanie ilustrowanego opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby „ Barwy ochronne”. (Książka Olek i Ada str. 74-75)

2. Rozmowa na temat opowiadania.

3. Wyjaśnienie znaczenia barw ochronnych owadów i innych zwierząt.
Przyglądanie się zilustrowanej łące . Wymienianie nazwy kwiatów i zwierząt, które występują na łące.
N. Dlaczego motyle są kolorowe, a żaby i pasikoniki zielone?
N. Jakie znacie jeszcze inne zwierzęta , które mają swój wygląd zewnętrzny (barwę)dostosowany do środowiska , w którym żyją?

4. Oglądanie wybranych owadów: mrówki, biedronki, koniki polne, pszczoły, ważki, .
N. Jak można jednym słowem nazwać przedstawione na zdjęciach zwierzęta?

Globalne czytanie napisu OWADY. Utrwalenie tego pojęcia
Słuchanie ciekawostek na temat owadów.
OWADY- to najliczniejsza grupa zwierząt. Bardzo różnią się od siebie wyglądem i wielkością, ale mają także cechy wspólne. Prawie wszystkie posiadają dwie pary skrzydeł. Jednym wyjątkiem jest mucha, która ma jedną parę skrzydeł. Owady odgrywają w przyrodzie istotną rolę: zapylają rośliny, oczyszczają glebę z różnych martwych organizmów, produkują miód. Wśród owadów są także szkodniki, które niszczą lasy, uprawy zgromadzone przez ludzi. Często są także nosicielami różnych chorób.

5. Zabawa ruchowa „ Kamuflaż”
Dzieci otrzymują szarfy w kolorach: zielony(żabki),czerwony (biedronki), żółty (pszczoły), niebieski (motyle). Na dywanie nauczyciel porozkładał obręcze w kolorach: zielonym ,czerwonym , żółtym , niebieskim.
Na umówiony sygnał dzieci reagują odpowiednio: gdy usłyszą dźwięk trójkąta– wychodzą z ukrycia i poruszają się jak wybrane przez nich zwierzę i wydają odpowiednie odgłosy. Na dźwięk kołatki-umykają do swoich kryjówek (obręczy ) dopasowanych do ich koloru zewnętrznego. Zabawę powtarzamy 2-3 razy.

6. Zapoznanie się z cyklem rozwojowym motyla- historyjka obrazkowa
(wspólne układanie obrazków według kolejności zdarzeń).

7. Układanie gąsienicy od najkrótszej do najdłuższej.

8. GĄSIENICA-zadania matematyczne z treścią.

9. Zabawa z muzyką „ Stonoga...”

10. Praca plastyczna- wykorzystanie różnych technik plastycznych „ Owady na łące”.

Tworzenie własnych obrazków
-grupa I- rysowanie tłustą pastelą na papierze ściernym
-grupa II-rysowanie suchą pastelą na czarnym kartonie
-grupa III-malowanie farbą akwarelową na podkładzie z kleju i cukru
-grupa IV malowanie farbą temperą na podkładzie z gazy i kleju
-grupa V wyklejanie ze strużyn woskowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.