X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43744
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Obserwacje przyrodnicze na 4 pory roku - instrukcja do projektu

PROJEKT BADAWCZY
INSTRUKCJA PROJEKTU

Temat projektu: Obserwacje przyrodnicze na cztery pory roku.
Cele projektu - dziecko:
•dostrzega zmiany i różnorodność w przyrodzie związane z porą roku;
•nazywa i wyjaśnia obserwowane zjawiska przyrodnicze ( zmiana pór roku);
•zna i nazywa elementy jesiennego, zimowego, wiosennego, letniego środowiska;
•wyjaśnia, dlaczego nie wszystkie drzewa tracą liście na zimę;
•rozpoznaje i nazwa różne grzyby, wyjaśnia ich znaczenie w przyrodzie;
•wyjaśnia zakaz spożywania nieznanych owoców i grzybów;
•wyjaśnia, że rośliny produkując nasiona wytwarzają również ich ochronę;
•wyjaśnia parowanie wody z powierzchni liści;
•wyjaśnia, dlaczego większość drzew zrzuca liście na zimę;
•wyjaśnia zjawisko zamarzania wody;
•zna zagrożenia dotyczące zabawy na zamarzniętych naturalnych zbiornikach wodnych;
•wyjaśnia zakaz spożywania śniegu, który może zawierać wiele zanieczyszczeń;
•wyjaśnia jaka jest pogoda na biegunach;
•wyjaśnia, zasady działania termometru;
•wyjaśnia, jak powstaje szron?;
•wyjaśnia dlaczego ziemia zamarza?;
•wyjaśnia jak rozwijająca się roślina „zjada” nasionko;
•wyjaśnia, w jaki sposób woda przenika do wnętrza roślin;
•wyjaśnia, że słona woda „zabiera” wodę z roślin;
•wyjaśnia jak zbudowany jest kwiat;
•wyjaśnia w jaki sposób łodyga przewodzi wodę, a znajdujące się w niej sole mineralne odżywiają roślinę;
•rozpoznaje różne systemy korzeniowe roślin;
•wyjaśnia, dlaczego po deszczu na powierzchni gleby pojawia się mnóstwo dżdżownic;
•wyjaśnia dlaczego, gdy pada deszcz, niektóre owoce pękają;
•wyjaśnia, że ptaki mają różne kształty nóg i dziobów, a ich wygląd zależy od trybu życia;
•wyjaśnia, dlaczego pióra ptaków nie nasiąkają wodą;
•wyjaśnia, że w budowie ptaków występuje wiele elementów przystosowujących je do lotu;
•wyjaśnia jaką funkcję pełnią elementy budujące jajko kury;
•wymyśla rozwiązania dla określonych problemów;
•eksperymentuje w zakresie łączenia różnych technik i materiałów;
•rozpoznaje odgłosy jesieni, zimy, wiosny, lata;
•wyjaśnia znaczenie wybranych powiedzeń;
•zapamiętuje przysłowia, potrafi je wykorzystać;
•wykazuje się fantazją, inwencję twórczą podczas tworzenia pracy plastycznych;
•odczytuje globalnie znane wyrazy;
•porównuje wielkości przedmiotów;
•określa liczebność zbiorów;
•określa położenie obiektów;
•dostrzega przemienność i rytm dnia i nocy;
•porządkuje układy zbiorów wg liczebności wzrastającej;
•określa liczebność zbiorów;
•rozwija procesy myślowe porównywanie i wnioskowanie;
•słucha muzyki poważnej, określa jej nastrój;
•reaguje na zmiany muzyki;
•rozwiązuje zagadki słuchowe;
•właściwie posługuje się przyborami plastycznymi;
•formułuje wnioski z obserwacji;
•poznaje świat przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska;
•aktywnie uczestniczy w zorganizowanej aktywności ruchowej;
•zna i stosuje zasady zachowania w miejscach publicznych.

Jesień
Jesienne zmiany w przyrodzie
Spacer do pobliskiego parku zapoznanie ze zmianami jakie zachodzą w przyrodzie jesienią, poznanie zjawisk przyrodniczych związanych ze zmianami pór roku.
Zorganizowanie kącika książek „Jesień w przyrodzie”
Beczka jesiennych słów zapoznanie ze słowami i zwrotami związanymi z jesienią.
Gromadzenie okazów przyrody przyniesionych przez dzieci i rodziców.
Zabawa matematyczna „Jesienne klimaty”
porównywanie wielkości przedmiotów, określanie liczebność zbiorów, doskonalenie orientacji przestrzennej.
Słuchanie wiersza H. Zdzitowieckiej „Gdzie jesteś jesieni” poznanie różnorodność w świecie przyrody.
Świat grzybów- zapoznanie z wyglądem i
nazwami różnych grzybów.
Kalkowanie z wykorzystaniem materiału przyrodniczego „Jesienne drzewa”
Jesienne albumy praca w zespołach dostrzeganie walorów estetycznych przyrody.
Odgłosy jesieni
Słuchanie utworu A Vivaldiego „Cztery pory roku” „Jesień” określanie nastroju muzyki.
Osłuchanie z melodią i słowami piosenki „Znaki jesieni” - zabawy muzyczno –ruchowe, rozpoznawanie odgłosów jesieni.
Ćwiczenia słuchowe - rozróżnianie dźwięków podczas przesypywania, przekładania nasion i innego materiału przyrodniczego.
Zabawa ortofoniczna „Odgłosy jesieni” naśladowanie jesiennych odgłosów pochodzących z przyrody.
Jesienny kącik badawczy
„Dlaczego słoik jest mokry?” zapoznanie z parowaniem wody z powierzchni liści.
„Dlaczego nie wszystkie drzewa tracą liście na zimę?” wyjaśnienie, dlaczego nie wszystkie drzewa tracą liście na zimę.
„Wszędzie mnóstwo szyszek” wyjaśnienie ciekawostki spadających z drzew iglastych szyszek będących owocami.
„Dlaczego kasztan kłuje, czyli o przystosowaniach nasion”
Powiązanie pracy wychowawczej z tematem jesieni
Jesienne przysłowia i zagadki - zapoznanie z przysłowiami o jesieni.
Bezpieczeństwo jesienią
Jesienne spacery – poznanie zasad zachowania w miejscach publicznych.
Nieznane rośliny wyjaśnienie zakazu spożywania nieznanych owoców i grzybów.

Zima
Zimowe zmiany w przyrodzie
Spacer do pobliskiego parku zapoznanie ze zmianami jakie zachodzą w przyrodzie zimą, poznanie zjawisk przyrodniczych związanych ze zmianami pór roku.
Zorganizowanie kącika książek „Zima w przyrodzie”
Beczka zimowych słów zapoznanie ze słowami i zwrotami związanymi z zimą.
Zabawa matematyczna „Poznajemy pory dnia i nocy” zapoznanie z nazwami pór dnia i nocy , dostrzeganie ich przemienność i rytmu.
Słuchanie wiersza I. Konopińskiego „Zima” poznanie różnorodność w świecie przyrody.
Zima na biegunie rozpoznawanie i nazwanie znanych miejsc na globusie, zapoznanie z pogodą na biegunach i zwierzętami tam żyjącymi.
Zimowy krajobraz malowanie klejem i solą tworzenie różnorodnych kompozycji płaskich.
Bałwanek praca wykonana z masy piankowej (pianka do golenia, klej, brokat) eksperymentowanie w zakresie łączenia różnych materiałów.
Odgłosy zimy
Słuchanie utworu A Vivaldiego „Cztery pory roku” „Zima” określanie nastroju muzyki.
Osłuchanie z melodią i słowami piosenki „Zima biała” - zabawy muzyczno –ruchowe, rozpoznawanie odgłosów zimy.
Ćwiczenia słuchowe - zapamiętywanie usłyszanych struktur rytmicznych za pomocą odpowiedniego układu gwiazdek.
Zabawa ortofoniczna „Zimowe odgłosy ” naśladowanie jesiennych odgłosów pochodzących z przyrody.
Zimowy kącik badawczy
„Co się dzieje, gdy woda zamarza?” - wyjaśnienie zjawiska zamarzania wody i powiększania się jej objętości.
„Burza śnieżna w butelce” - wyjaśnienie, sposobu powstania burzy w butelce.
Więcej czy mniej, czyli jak działa termometr ? zapoznanie z zasadą działania termometru.
„Szron lodowy malarz” wyjaśnienie, zjawiska powstawania szronu.
„Dlaczego ziemia zamarza?” wyjaśnienie zjawiska zamarzania wody w glebie.
Powiązanie pracy wychowawczej z tematem zimy
Zimowe przysłowia i zagadki - zapoznanie z przysłowiami o tematyce zimowej.
Bezpieczeństwo zimą
Zimowe spacery – poznanie zasad zachowania w miejscach publicznych.
Zimą w parku poznanie zagrożeń dotyczących zabaw na zamarzniętych naturalnych zbiornikach wodnych wyjaśnienie zakazu spożywania śniegu, który może zawierać wiele zanieczyszczeń.

Wiosna
Wiosenne zmiany w przyrodzie
Spacer do pobliskiego parku zapoznanie ze zmianami jakie zachodzą w przyrodzie wiosną , poznanie zjawisk przyrodniczych związanych ze zmianami pór roku.
Zorganizowanie kącika książek „Wiosna w przyrodzie”.
Beczka jesiennych słów zapoznanie ze słowami i zwrotami związanymi z wiosną.
Gromadzenie okazów przyrody przyniesionych przez dzieci i rodziców.
Zabawa matematyczna z wykorzystaniem wiersza M. Kownackiej „Wiosna” porządkowanie układów zbiorów w zakresie 5 wg liczebności wzrastającej, rozwijanie procesów myślowych: porównywanie, wnioskowanie.
Słuchanie wiersza E. Szeptyńskiej „Od niechcenia” M. Konopnickiej „Nasze kwiaty” poznanie różnorodność w świecie przyrody.
Wiosenne kwiaty zapoznanie z wyglądem i nazwami.
Wiosenny witraż praca wykonana na płacie makaronu.
„Bukiet wierzbowych bazi” praca w zespołach dostrzeganie walorów estetycznych przyrody.
Odgłosy wiosny
Słuchanie utworu A Vivaldiego „Cztery pory roku” „Wiosna” określanie nastroju muzyki.
Osłuchanie z melodią i słowami piosenki „Maszeruje wiosna” - zabawy muzyczno –ruchowe, reagowanie ruchem na zmieniający się akompaniament.
Ćwiczenia słuchowo -ruchowo – graficzne z wykorzystaniem wiersza, różne sposoby wypowiadania tekstu.
Ćwiczenia słuchowo -ruchowo – graficzne z wykorzystaniem tekstu „Nadeszła wiosna” prezentowanie ruchem słyszanego tekstu.
Wiosenny kącik badawczy
„Hodujemy fasolę” wyjaśnienie jak rozwijająca się roślina „zjada” nasionko.
„Rodzynki olbrzymy, zwiotczały ziemniak”
wyjaśnienie, w jaki sposób woda przenika do wnętrza roślin, wyjaśnienie , że słona woda „zabiera” wodę z roślin.
Jak zbudowany jest kwiat? poznanie budowy kwiatów
wyjaśnienie, że łodyga przewodzi wodę, a znajdujące się w niej sole mineralne odżywiają w ten sposób roślinę.
„Różne rośliny, różne korzenie” poznanie różnych systemów korzeniowych roślin.
„Deszcz i dżdżownica” wyjaśnienie, dlaczego po deszczu na powierzchni gleby pojawia się mnóstwo dżdżownic.
Powiązanie pracy wychowawczej z tematem wiosny
Wiosenne przysłowia i zagadki - zapoznanie z przysłowiami o wiośnie.
Bezpieczeństwo wiosną
Wiosenne spacery – poznanie zasad zachowania w miejscach publicznych
Nieznane rośliny wyjaśnienie zakazu spożywania nieznanych owoców i roślin

Lato
Letnie zmiany w przyrodzie
Spacer do pobliskiego parku zapoznanie ze
zmianami jakie zachodzą w przyrodzie latem , poznanie zjawisk przyrodniczych związanych ze zmianami pór roku.
Zorganizowanie kącika książek „Lato w przyrodzie”
Beczka letnich słów zapoznanie ze słowami i zwrotami związanymi z latem.
Gromadzenie okazów przyrody przyniesionych przez dzieci i rodziców.
Słuchanie i nauka rymowanki „ jestem leśna wróżka”.
Kolorowa łąka gra ściganka konstruowanie gry wg ustalonej zasady.
Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Po czym poznać, że nadeszło lato?”, M. Konopnickiej „Tęcza”.
Biedronki na łące – wycinanka z kolorowego papieru i krepiny, praca w zespołach.
Lody - praca wykonana z kosmetycznych wacików, brokatu i kartonu.
Odgłosy lata
Słuchanie utworu A Vivaldiego „Cztery pory roku” „Lato” określanie nastroju muzyki.
Osłuchanie z melodią i słowami piosenki „Lato, lato” naśladowanie letnich odgłosów.
Ćwiczenia słuchowe zapisywanie usłyszanej struktury rytmicznej za pomocą odpowiedniego układu kwiatów.
Zabawa z wykorzystaniem tekstu wiersza , wypowiadanie sylabami, cicho, głośno.
Letni kącik badawczy
„Popękane czereśnie” wyjaśnienie dlaczego, gdy pada deszcz, niektóre owoce pękają?
Dlaczego woda nie wsiąka? wyjaśnienie dlaczego pióra ptaków nie nasiąkają wodą?
„Czy tylko skrzydła” wyjaśnienie, że w budowie ptaków występuje wiele elementów przystosowujących je do lotu.
„Co widać w jajku” wyjaśnienie, jaką funkcję pełnią elementy budujące jajko kury?
Powiązanie pracy wychowawczej z tematem lata
Letnie przysłowia i zagadki - zapoznanie z przysłowiami i zagadkami dotyczącymi tej pory roku.
Bezpieczeństwo latem
Letnie spacery – poznanie zasad zachowania w miejscach publicznych.
Nieznane rośliny wyjaśnienie zakazu spożywania nieznanych owoców i roślin. Lato - poznanie zagrożeń jakie mogą spotkać dzieci w okresie lata i wakacyjnego wypoczynku.

Słownik projektu – nowe pojęcia
beczka jesiennych, zimowych, wiosennych, letnich słów.
Prezentacja projektu (wydarzenie kulminacyjne):
zdjęcia, prace plastyczne, ulotka, broszura przedszkolna o tematyce kolejnych pór roku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.